Diszkriminálja az oktatási minisztérium a magyar diákokat az angol nyelvi tantárgyversenyen

Fel kéne fogni, hogy a romániai magyar diákok számára a román egyszerűen idegen nyelv.
Hirdetés

A nemzeti kisebbségekhez tartozó fiatalok román társadalmi integrációs szintje az állami intézmények tisztviselőinek rossz döntéseitől is függ. Egy tantárgyverseny szervezésére vonatkozó, rosszul kidolgozott szabályzat, például, diszkriminálhatja a kisebbségek diákjait és – mindenesetre – bizalmatlanságot kelt bennük a román állammal szemben, továbbá azt az érzést alakítja ki bennük, hogy ők nem tartoznak ehhez a társadalomhoz.

A Nemzeti Oktatási Minisztérium az angol nyelvi tantárgyverseny szabályzatával diszkriminálja a nem román anyanyelvű diákokat, mert: „A nem román anyanyelven tanuló diákoknak az érvényes tanmenetek rendelkezéseinek kell megfelelniük, vagyis

a román nyelvet használják majd angol nyelvre vagy nyelvről történő fordítási nyelvként.”

(Az angol nyelvi tantárgyverseny megszervezésére vonatkozó 2380/2017. számú szabályzat.)

Az angol nyelvi tantárgyversenynek az írott és szóbeli üzenetek kommunikálására, felfogására és visszaadására vonatkozó képességek, valamint az interkulturális kommunikálási képességek felmérése a célja.

Arra számítottam, hogy a Nemzeti Oktatási Minisztériumban oktatási szakemberek dolgoznak, akik képesek felfogni, hogy egy anyanyelven, magyar, szerb, ukrán vagy bármilyen másik nyelven tanuló diáktól nem várhatjuk el, hogy ugyanolyan szinten fordítson angolról románra és fordítva, mint a román diákok, akiknek román az anyanyelvük.

Vajon még hány évtizednek kell eltelnie, hogy a Nemzeti Oktatási Minisztérium tisztviselői felfogják, a magyar és a többi kisebbséghez tartozó diákoknak

nem a román az anyanyelvük, hanem az számukra egy idegen nyelv?

Nem ez a Nemzeti Oktatási Minisztérium első tévedése, hogy ne mondjam újra ostobaságnak, mely évek óta ismétlődik. Nem normális, például, hogy egy román irodalmi mű román nyelvű magyarázatát követeld meg egy magyar diáktól, egységes tanrendet alkalmazva román nyelv és irodalom tantárgyból az összes romániai iskolában, miközben a szóban forgó diák még alig tanulta meg a román nyelv alapszókincsét. Az anyanyelvükön tanuló diákok számára minden évfolyamon hozzájuk igazított tanrendeket kell készíteni, de a Nemzeti Oktatási Minisztérium tisztviselői számára kényelmesebb egyetlen tanrendet kikényszeríteni. Amikor a román nyelvi tankönyveket és tanrendeket az anyanyelvükön tanuló nemzeti kisebbségi diákokhoz fogják igazítani, akkor több magyar fiatal lesz képes román nyelven kommunikálni. Ezeknek a tankönyveknek nem az kell legyen a céljuk, hogy unalmas kommentárokat adjanak át Nichita Stănescu vagy George Bacovia verseiről, melyeket amúgy a román diákok többsége sem igazán ért meg, hanem a román nyelvű kommunikálási képességek fejlesztése. Vagyis, hogy a Nemzeti Oktatási Minisztérium tisztviselői is értsék:

a román nyelvet idegen nyelvként kell oktatni.

Az utóbbi években megtett lépések túl kicsik, hogy a hatásuk látható legyen. És tudomásom szerint nem minden osztály esetében vizsgálták felül a tanrendet, mert a Nemzeti Oktatási Minisztérium tisztviselői nem tudnak nagyobb ütemben dolgozni, mert az kizökkentené őket a megszokott kényelmes helyzetükből.

Tekintettel arra, hogy a román nyelv olyan, mint egy idegen nyelv a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára, miként tehetik be ezt a rendelkezést az angol nyelvi tantárgyverseny szervezési szabályzatába, mellyel azt követelik meg ezektől a diákoktól, hogy angolról románra fordítsanak és fordítva.

Hirdetés

A tantárgyversenynek az angol nyelvű kommunikálás a célja. A magyar vagy ukrán diák elképzelhetően nagyon jól tud angolul, nagyon jól tud angolról magyarra vagy ukránra fordítani és viszont, de sokkal nehezebb lesz számára angolról románra vagy románról angolra fordítani. Miért? Mert ehhez kétszeres erőfeszítést kellene kifejtenie.

Mintha a román diáknak a romániai angol nyelvi tantárgyversenyen angolról franciára kellene fordítania és viszont.

A nem román anyanyelven tanuló diákoknak az ilyen ostoba szabályok miatt diszkriminációban van részük. Akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a romániai oktatási rendszerben tanuló diákok magyarországi, vagy ki tudja, milyen tantárgyversenyeken vesznek részt, mert ott teljes mértékben kamatoztatni tudják intellektuális képességeiket.

Mit kellene tennie a Nemzeti Oktatási Miniszternek? Nagyon egyszerű! A nem román anyanyelven tanuló diákoknak lehetőséget kell adni, hogy saját anyanyelvükön vegyenek részt a romániai tantárgyversenyeken. Vagyis a versenyek értékelőbizottságaiban olyan tanárok is legyenek, akik a román nyelvűek versenyéhez hasonló megoldási kulcs alapján képesek a szóban forgó nyelven értékelni. Legalább a modern nyelvi versenyeken meg kellene teremteni a lehetőséget, hogy ezeket a diákokat az anyanyelvükről az adott modern nyelvre fordítási képességükből vizsgáztassák. Ők az adott nyelven folytatott kommunikálás miatt tanulják az angolt, a franciát, vagy bármelyik másik nyelvet. Akárcsak a román diákok.

A magyar és a többi, anyanyelvén tanuló kisebbségi diákoknak a román diákokéval egyenlő esélyeket kell biztosítani a tantárgyversenyeken.

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés