De Sade márki Teleormanban

Az tény, hogy Dragneáék legalább olyan perverzek, mint a hírhedt Márki hősei.
Hirdetés

Az általános vélekedés szerint a PSD-nek (Szociáldemokrata Párt – a szerk.) nincs ideológiája. 

Állítólag nem „szociáldemokraták”. Mintha ez a fogalom, a „szociáldemokrácia” nem vált volna már jó néhány évtizede egyfajta rágógumivá.

A PSD-nek van ideológiája.

Csakhogy az nem pontosan azonos Karl Marx elméletével. Sok bűne volt a német filozófusnak, de a közpénzek erénnyé nemesített elszipkázása nem tartozott ezek közé.

A kleptokratikus rezsim ideológiájának megértéséhez vissza kell mennünk időben. 1793 és 1794 között a forradalmi Franciaország egy „Terror” nevezetű időszakon ment keresztül. A nyaktiló javában dolgozott és több tízezer „polgárt” végeztek ki.

Ebben az időszakban „Sade polgár” éppen könyvet írt (1795-ben került piacra). A könyv címe Filozófia a budoárban. Pornografikus szatíráról van szó, melyben több kicsapongó alak erkölcsről és társadalomról vitázik, miközben perverz aktusok meglepő repertoárját hajtják végre.

A könyvben van egy különösen érdekes rész. A Franciák, még egy erőfeszítést, hogy republikánussá váljatok! című politikai pamfletről van szó, melyet az egyik szereplő olvas fel. Ebben – többek között – egy egész elméletet találunk a törvényről és a lopásról. Nézzük, miről is van szó…

A De Sade márki által elképzelt ideális államban

meg kell szüntetni a törvény előtti egyenlőséget.

Mert nem természetes. „Iszonyatos igazságtalanság, hogy eltérő jellemű emberekre ugyanaz a törvény legyen érvényes; ami jó az egyiknek, az nem jó a másiknak.”

De Sade szerint kevés és a végtelenségig újraértelmezhető törvény kell. Például megértéssel kell viszonyulnunk a rágalmazókhoz. De Sade köztársasági rezsimjében társadalmi szerepet töltenek be, mert „serkentik” az embereket.

A sade-i elemzésben különös figyelmet kap a lopás. Ez egyfajta… társadalmi újraosztás. Egyenlőséget akar a kormány? Akkor meg kell engednie az általánossá váló lopást, mely a vagyonok kiegyenlítéséhez vezet majd – véli De Sade márki. Egy olyan népet magasztal fel, mely „nem a tolvajt bünteti, hanem azt, aki hagyta magát meglopni”.

Röviden, törvényesíteni kell a rablást.

A modern szocializmusnak ez a lopáshoz fűződő jogról szóló elmélet képezi az alapját. Az, aki egy adott pillanatban „Louis Sade”-ként írta alá magát, hogy elleplezze arisztokrata származását, nem egyszerű pornográf író volt. 1790-ben beválasztották a Nemzetgyűlésbe, ahol a szélsőbalhoz csatlakozott. Ez volt az az időszak, amikor Franciaországban kialakultak a modern szocializmus és kommunizmus első doktrínái.

Ebben a radikális környezetben elméletek születtek arról, amit egy másik alkalommal „megkaparintási jognak” neveztem. Karl Marx és Friedrich Engels fél évszázaddal később ugyanezen az ösvényen halad majd.

Egyszerű a képlet:

* A (mások) magántulajdonának teljes semmibevétele

* Totális cinizmus a vagyonosodási eszközöket illetően

* Tökéletes lazaság a törvény értelmezésében

Lényegében

az a törvény, amit mi a körülményektől és az érdekeinktől függően annak nevezünk.

Hirdetés

Természetesen nem állítom, hogy Liviu Dragnea, vagy Florin Iordache olvasta volna De Sade márki írását. Képtelen vagyok elképzelni, mit olvashatnak ezek az emberek, a luxus gépkocsijaik gombjain szereplő feliratokon kívül.

De a szocialisták mindig is teljes erőből támogatták a „megkaparintási jogot”. Proudhon a XIX. században lenézően jelentette ki: „La proprieté, c’est le vol!” (A tulajdon lopás!).

Lenin a globális szintre emelt szisztematikus lopás elméletét teremtette meg. És mi volt Sztálin „kollektivizálása”, ha nem a paraszti földek ellopásának törvényesítése?

Winston Churchill felfogta a magántulajdon elleni támadások természetét. Egy adott pillanatban kijelentette, hogy Krisztus szocializmusa az „ami az enyém, az a tietek is” elven alapult. De a szocializmus által eltorzított kereszténység az „ami a tietek, az az enyém” elven alapul.

A román szocialisták rögtön 1945 után munkához láttak. Gyors egymásutánban törvényesítették a lopás különféle formáit. Beköltöztek a „burzsoázia” villáiba és lakásaiba. Ellopták az udvarházakból a bútorzatot. A pártaktivisták csempészhálózatokat irányítottak, szekusokkal és alvilági figurákkal együtt. Videókazettákkal, cigarettával, kávéval, valutával csencseltek.

Aki azt hiszi, hogy 1989 decembere után alapvetően megváltozott a politikai rezsim, az nyugodtan utánamehet a pénzeknek.

A szocialisták 1990-ben szervezetten loptak.

Szétosztották egymás között a Ceauşescu-klán által szabadon hagyott tisztségeket. Padlóra vitték a nemzetgazdaságot. „Privatizálták” a nyereséges cégeket. Inflációval zsebelték ki az embereket. Egyetemi címeket plagizáltak.

De valahol Liviu Dragneát és a körülötte lévőket is meg kell értenünk. Ők a törvénytelenségnek ebben a világában éltek. Ahol az okleveleket a „hármat egy lejért” rendszerben szerzik. Ahol a munkának semmilyen racionális kapcsolata sincs a jövedelemmel. Ahol normális dolog zsíros fizetésért alkalmaznod a rokonságodat vagy a szeretőidet. Ahol a vitákat egy „felülről” indított telefonhívással intézik el.

De Sade márki ideológiája és a lopás és visszaélés törvényesítésére kísérletet tevő „szervezett bűnözői csoport” között van még egy kapcsolódási pont.

A bűnözői környezetek kultúrája. Főleg a börtönbeli.

A modern börtön nagyjából kétszáz éve sajátos kultúrával rendelkezik. Ott a mi értékeink, melyeket szabad emberekként vallunk, a fejük tetejére állnak. A rabok szóban vagy énekben más elveket vallanak. Az erőszak dicsőség. A lopás jogos. A törvény semmit sem ér.

Adrian Năstase börtönbe juttatása után történt valami a román szocialistákkal. Olyanok kerültek e párt vezetőségébe, akik számára egy ügyészségi idézés olyan, mint egy 3. ukrán fronton kapott kitüntetés.

Sokuknak iszonyatos aktáik vannak. Sokukat bűncselekményekért ítélték el, vagy fogják elítélni. A párt főtitkára köztörvényes bűnöző.

Azt hiszem, hogy ezeknek az embereknek a terve ugyanolyan radikális, mint amilyen a De Sade márkié volt. A törvénytelenség mintaköztársaságának felépítéséről szól. Ez a Piti Tolvajok Köztársasága.

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

Hirdetés