Erős Magyarország, hatékonyabb támogatás a határon túliaknak

Mert a magyar nemzet tagjai összetartoznak – mondta Varga Mihály.
Hirdetés

Magyarországnak erősnek kell lennie ahhoz, hogy érdemi támogatást és segítséget tudjon nyújtani az anyaországon túl élőknek – jelentette ki Varga Mihály magyar nemzetgazdasági miniszter, a térség országgyűlési képviselője a csillaghegyi országzászlónál a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott vasárnapi ünnepségen Óbudán.

Szavai szerint „e tekintetben is jó úton járunk”, hiszen Magyarországnak szilárd helye van a sikeres európai nemzetek sorában, „elismerik teljesítményünket, és jó úton vagyunk afelé, hogy hallgassanak is a szavunkra”.

A miniszter beszélt arról is: az elmúlt évek kiemelkedően jó gazdasági teljesítménye lehetővé tette, hogy jövőre ismét minden magyar ember tehessen egy lépést előre, és növelni lehet a család biztonságát.

Kiemelte: mindeközben elindult az elmúlt száz év legnagyobb gazdaságfejlesztési programja a Vajdaságban és hasonló indul Kárpátalján is.

Varga Mihály az ország története egyik legsúlyosabb tehertételének nevezte az 1920-as trianoni békediktátumot, amellyel szavai szerint

„a történelmi Magyarország elveszett, de a nemzet megmaradt, mert mi, magyarok, összetartozunk”,

a külhonban rekedt magyarok pedig máig őrzik, őrizni akarják magyarságukat.

„Eggyé tesz bennünket múltunk és jelenünk, eggyé formál a jövőbe vetett bizalom”, „nemzetté formál magyarságunk szilárd tudata” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: a nemzeti összetartozás napja az emlékezés és az erőgyűjtés ideje is, de ekkor kell számot vetni teendőinkről is.

Hirdetés

Mint múltunk során több ízben, újra kívülről akarják megmondani nekünk, mi a jó, mit kell tennünk, de bárhogy is mondják, az Európát elözönlő bevándorlóáradat kikényszerített befogadása nem feladatunk – jelentette ki a miniszter. Varga Mihály mérföldkőnek nevezte a kvótáról rendezendő népszavazást, amellyel véleménye szerint „felmutathatjuk nemzeti egységünket, egyértelmű üzenetet küldhetünk, és egyben mintát adhatunk a hozzánk hasonlóan gondolkodású uniós országok számára”.

Szólt arról is: a következetes szembenézésre a 96 esztendeje történtekkel a rendszerváltás után 2010-ig várni kellett, „mert csak a jelenlegi kormány vállalta ezt fel”. Hozzátette: ezt azért kellett megtenni, mert „e nélkül nem építhettünk Magyarország, a magyarság számára valódi hazát”.

Nem engedhettük, hogy a külhoni magyarok iránti felelősségünkre továbbra is Trianon árnya boruljon,

nem engedhettük, hogy bárki megkérdőjelezze, hogy a magunk módján lehessünk magyarok, a saját nézőpontunkból tekintsünk történelmi múltunkra, nemzeti hagyományainkra, és hogy az igazság tudatában képviseljük a külhoni magyarok érdekeit – mondta a miniszter.

Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az egyéni érdekek helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik – jelentette ki Varga Mihály, hozzátéve, „sokan vannak, akik szívükben és szándékaikban magyarok”.

Hirdetés