A Román Hírszerző Szolgálat a nép barátja (INTERJÚ)

De azért a szélsőséges tendenciákra odafigyel Eduard Hellvig igazgató úr és csapata. Vajon milyen szélsőségesekre gondol?
Hirdetés

Simona Ionescu: Mandátumából egy év telt el, a szolgálatnak pedig ezalatt két beszámolója volt. Hogyan alakult a SRI ebben az évben, igazgató úr?

Eduard Hellvig: Románia a biztonság erődje a régióban, és hírszerzési információk biztosítója az euro-atlanti partnerek számára. Elmondhatom, hogy a SRI már sok éve folyamatos fejlődést mutat, mára pedig a világ bármely hírszerző szolgálatával összehasonlítható. Egy intézmény akkor hatékony, ha stabil és kiszámítható, a Román Hírszerző Szolgálat pedig ma stabil és kiszámítható.

Milyen változás volt az életében? Nem hiszem, hogy könnyű volt váltani a politikában aktív szerepet vállaló emberről egy apolitikus köztisztviselőre?

Az életem radikálisan megváltozott. De bevallom, a szakmai elégtételek nagyon nagyok, még akkor is, ha életem nagy részét az irodában töltöm és csak kisebb részét otthon.

Hiányzik a politika?

Amikor benne voltam a politikában, politikai stratégiai projektekkel foglalkoztam. A politikáról lemondtam, amikor úgy döntöttem, hogy elfogadom a Román Hírszerző Szolgálat igazgatói tisztségét, és szándékom szerint többé semmilyen más köztisztséget sem fogok betölteni Romániában. Azt hiszem, törvénybe kellene foglalni, hogy egy ilyen hírszerző szolgálat igazgatója a mandátum befejezése után öt évig ne tölthessen be Romániában semmilyen köztisztséget. Azt is hiszem, hogy az új törvényben – mondjuk – 10 évben kellene korlátozni egy ilyenfajta igazgató mandátumát.

Mert a nagyon hosszú ideig birtokolt túl nagy hatalom árthat a demokráciának.

Érdekes javaslat, de a sajtó egy része explicit módon, egyes politikusok pedig kevésbé explicit módon azzal vádolják önt, hogy még mindig részt vesz a politikában. Hogyan kommentálja ezt?

Tisztázzuk ezt az aspektust, remélem, utoljára. A román állammal szemben tettem le az esküt, nem valamilyen párttal szemben, vagy bárki érdekében. Persze, ez zavart egyes köröket és bizonyos szempontból meg tudom érteni. De bevallom, hogy nagyobb felelősségérzetre számítottam olyan politikusok és újságírók részéről, akik több mint egy évtizede ismernek, amikor ilyenfajta hipotéziseket vetnek fel a nyilvánosság előtt, melyeknek semmi közük sincs a valósághoz. Amikor egy bizonyos politikai kérdésről nincsenek információk, amikor a közvélemény nem talál egyszerű magyarázatot egy politikai döntésre, akkor létezik ez a 90-es évekbeli román összeesküvés-keresésre jellemző tendencia, hogy mindenbe belekeverjék a SRI-t. Ezeket az embereket arra emlékeztetem, hogy 2016-ban vagyunk! Én

odahaza sajátítottam el a demokratikus értékeket, nem a román politikában.

És azt hiszem, a SRI intézményi egyensúlya attól függ, hogy miként sikerül továbbadnom ezeket az értékeket. Azt hiszem, ez sikerült, és a SRI mára teljesen elszakadt a politikai tevékenységtől. És ez így is fog maradni, legalábbis mandátumom egész időszaka alatt.

Tehát nincs semmi köze Marian Munteanu jelöléséhez?

Nem, határozottan nincs, még csak nem is ismerem.

Csak azért, hogy lezárjuk ezt a fejezetet. Mert vannak olyan politikusok, akik támogatják őt, és akik nagyon közel álltak önhöz, meg vannak olyan újságírók is, akiket régi barátság köt önhöz, és akik nyíltan támogatják. Például Rareş Bogdan…

Választási évben vagyunk és – sajnos – mindenféle témák keverednek majd. Arról biztosítom a román politikusokat, újságírókat és polgárokat egyaránt, hogy SRI kimarad ezekből a vitákból. Elvártam volna a volt pártomtól, hogy kiáll a nyilvánosság elé azzal, hogy amióta a SRI élén állok, nincs semmilyen közöm bármilyen politikai lépéshez. És nem tehetem meg, hogy ne adjak hangot a meglepetésemnek azon nyilatkozatok miatt, melyek – például – Vladimir Tismăneanu részéről is elhangzanak. Ismer engem és azt hittem, tudja, hogy sohasem lehetnék másmilyen, mint ahogy megismert.

Másrészt az élet velejárója, hogy vannak régi és jó barátaid. Tisztázni akarom kapcsolatomat Rareş Bogdannal (a Realitatea TV műsorvezetője – a szerk.). Lemondtam a szabadidőmről, az életmódomról, a korábban a barátokkal töltött időről. Az én döntésem volt. De nem várhatom el ugyanezt az áldozatot a barátaimtól is. Nem kérhetem egyes emberektől, hogy egy bizonyos módon gondolkodjanak csak azért, mert kapcsolatban állok velük. Pontosabban, nem mondhatom meg Rareş Bogdannak, hogy miről beszéljen a televízióban. Meglehet, hogy nem értek vele egyet, de ő szabadon végezheti újságírói szakmáját és nem kell öncenzúrát gyakorolnia, mert én kapcsolatban állok vele. Minden ember, barát, ismerős erkölcsileg és jogilag felel azért, amit mond és tesz. Mindenkit biztosíthatok, hogy

a SRI igazgatója Románia polgárainak biztonságával foglalkozik,

nem X, vagy Y jelöltségével.

Miért van ekkora nyugtalanság a társadalomban a SRI tevékenységét illetően, ha a polgárainknak biztonságban és védettnek kellene érezniük magukat?

Hirdetés

Biztosítom önöket, hogy Románia ma biztonságot termelő ország, a biztonság szempontjából minta a régióban. Csak belülről verhetjük szét magunkat. Nap mint nap látom, hogy másoknak segítünk lerombolni mindazt, amit felépítettünk. A konszolidált demokráciákban egy állam hatalmi ágai, doktrínáktól és meggyőződésektől, szerepektől és hatásköröktől függetlenül az adott állam polgárainak javáért dolgoznak együtt. Azt hiszem, hogy 26 évvel a forradalom után itt az ideje építenünk ott, ahol építeni kell és egyik téglát helyezzük a másikra a jól lerakott alapokon. Különben sohasem fogunk elérni a tetőig, megrekedünk a futóhomokra lerakott alapok stádiumánál.

A román társadalmat sajnos a Kőműves Kelemen-érzés uralja.

Ki kell lépnünk abból a logikából, hogy csak azért romboljunk, mert valaki nem tetszik. Azt hiszem, túl sok gyűlölet és feszültség van a társadalmi kapcsolatainkban és nem hiszem, hogy ezek a dolgok hatékonyabbá tennék a társadalmunkat.

Még mindig úgy beszél, mint egy politikus.

Azt hiszem, olyan emberként beszélek, aki hozzáfér egy részletes röntgenképhez arról a társadalomról, melyben élünk.

Ön szerint a SRI ma a polgárok szolgálatában dolgozik? Ez az ön mandátumának szlogenje. Meg van arról győződve, hogy a társadalom is így érzi?

Azt hiszem, ez nem csak szlogen. Ez paradigmaváltás. Ahogy azt már más alkalmakkor is elmondtam, egyetértek, hogy a benyomások bizonyos felszíni valóságok alapján épülnek fel. A SRI a mandátumom alatt elindított egy átláthatóvá válási folyamatot és remélem, hogy változni fognak a benyomások. Az újságírók meglátogathatták a Szolgálat fő egységeit: az antiterrorista igazgatóságot, a szervezett bűnözés terjedése ellen és visszaszorításáért felelős igazgatóságot, a lehallgatási központot, a Cyberint-központot. Ez nyitottságunk bizonyítéka, hogy a társadalom megismerjen bennünket és megértse, a polgárok biztonsága a fő feladatunk. A polgár a munkánk haszonélvezője. Az állam intézményei a románok javára hasznosítják a tájékoztatóinkat, a Szolgálat pedig ezt biztosítja. Egy modern hírszerző szolgálat feladatai közé tartozik egy igazi partnerség fenntartása azzal a társadalommal, melyben a tevékenységét kifejti. Persze, ez nem valósítható meg egyik napról a másikra, a SRI polgárhoz való viszonyulása egész mandátumom projektje, és kézzel fogható ez a paradigmaváltás.

Ön szerint mégis hol hibázik a SRI a társadalommal kapcsolatosan?

Ahogy azt az idei beszámolónk alkalmával is elmondtam, a Román Hírszerző Szolgálat hatékony, de nem tökéletes intézmény. Még van dolgunk az intézményi átláthatóság terén, még dolgoznunk kell azon, hogy a pénzügyi és emberi erőforrások terén elérjük a hatékonyság maximumát. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hírszerzési tevékenységgel kapcsolatos lényeges ügyekben hibázzunk. És ez látható a nemzeti terrorista riadókészültség kék állapotában, látható abban a 100 aktív partnerségben, amelyet a SRI az euro-atlanti térségben fenntart, látható Románia helyes geopolitikai pozícionálásában, ami a SRI-től a döntéshozókhoz érkező tájékoztatók eredménye. Számunkra létfontosságú a Románia biztonságát érintő összes kockázat helyes és korai előrejelzése. Mert a megelőzés a fő küldetésünk.

Mi veszélyezteti a biztonságunkat? Idén mitől kellene félnünk?

Ma globális világban élünk, a kockázatok pedig szintén globálisak. Európa ma elsősorban a terrorizmussal szembesül. Különleges figyelmet szentelünk ennek a kórnak és az összes belső és külső partnerünkkel együtt megteszünk minden prevencióval kapcsolatos lépést.

A nagykorrupció, az adócsalás és a szélsőséges tendenciák

szintén olyan kérdéskörök, melyekkel a Szolgálat foglalkozik. A keleti térség továbbra is veszélyt jelent, odafigyelünk a világ ezen részéből érkező kihívásokra, melyek destabilizálhatják a régiót. A közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a migráció balkáni útvonalainak módosulása szintén kockázatot jelenthetnek, ha a migrációs jelenségről beszélünk. Továbbra is számítunk az összes partnerintézmény támogatására és különösen a polgárokkal meglévő partnerségre. Mert úgy hiszem, hogy egy konszolidált demokráciájú társadalomban a polgár meghatározó módon járulhat hozzá a nemzetbiztonsághoz.

A SRI-vel partnerségben álló polgár… Szép. Köszönöm!


A címet és alcímeket a szerkesztőség adta. Fotó: cotidianul.ro

Hirdetés