Mennyire sötét a jövőnk?

Hát, nagyon! Legalábbis a vén kontinensé. Meg Oroszországé. Meg Kínáé. Persze lesznek nyertesek is. Nem is kevesen.
Hirdetés

Az amerikai Stratfor cég által összeállított Decade Forecast jelentésben kitérnek azokra a gondokra, melyek a következő évtizedben jelentkeznek majd a bolygón és új hatalmakról, gazdasági visszaesésekről és feltörekvő gazdaságokról van benne szó, írja a News.com.au.

Az előrejelzések egy része máris kezd beigazolódni, beleértve azt is, mely szerint az Európai Uniót egy sor csapás fogja sújtani – mint amilyen a nacionalizmus és a társadalmi zavargások felerősödése –, vagy a kínai gazdaság lassulására vonatkozó.

Az Európa pénzügyi válsággal szembeni tehetetlenségét, de az Egyesült Államok dzsihád elleni háborúját is sikeresen megjósoló Stratfor azt vetíti előre, hogy az AEÁ, bár a globális kérdésekben némileg hátrább fog lépni, mégis a világ kiemelkedő hatalma marad.

Ezzel szemben az amerikai cég azt jósolja, hogy számos ország nehéz időknek néz elébe, a háború, a politikai változások és a hanyatló gazdaságok mind szerepet fognak játszani a ránk váró radikális átalakulásban.

Íme, néhány – Romániát is érintő – előrejelzés:

Véget ér az AEÁ–dzsihád háború

A két fő közel-keleti háború mértéke 2020-ig jelentősen csökkenni fog, bár elhúzódó folyamat lesz. A Stratfor ezen kívül arra is figyelmeztet, hogy továbbra is lesznek súlyos terrorista támadások, ezek egy része pedig jelentős siker lesz a terroristák szempontjából. Ezen kívül az előrejelzések között szerepel az is, hogy az iszlamista militánsok továbbra is gondot fognak jelenteni, különösen a Közel-Keleten, de a jelentésben arról írnak, hogy korlátozható lesz a militánsok terjeszkedése.

Európa szenvedni fog

Európa különböző rendszerei és népességei továbbra is óriási mértékben megterhelik majd az Európai Unió intézményeit. A nemzeti vezetők egyre nagyobb nyomásnak lesznek kitéve a saját polgáraik részéről, így aztán ők is nyomást gyakorolnak majd az országok közötti kapcsolatokra.

Az Európai Unió sohasem fogja visszanyerni a tavalyi pénzügyi válság előtti erejét és a következő évtizedben nagyrészt továbbra is megosztott marad. A fokozódó nacionalizmus és az euroszkepticizmus szintén hátrányosan érinti majd az EU-t, egyes országok ugyanis arra fognak törekedni, hogy előbb a saját belső gondjaikat oldják meg, mielőtt a külvilág felé fordulnának.

A nemzetek egyre nagyobb mértékben folyamodnak majd protekcionista lépésekhez és ezen kívül igyekeznek majd még jobban megerősíteni a határaikat, ami már el is kezdődött, amikor Európa a második világháború utáni legnagyobb menekültválsággal küzd.

Ezáltal négy Európa lesz, a nyugati, a keleti, Skandinávia és a brit szigetek, és ezek egyre jobban elidegenednek egymástól.

A most ismert Oroszország „többé nem fog létezni”

Oroszország a következő évtizedben „megpróbálja majd bebiztosítani magát”, mielőtt a gazdasági hanyatlás elérné. Mivel úgy érzi, fegyveres fenyegetés éri, az ország még agresszívebbnek fog tűnni, továbbra is gyakorolva hatalmát mind bel-, mind külföldön, de ennek meglesz az ára.

Ezen kívül, a jelentés szerint Oroszország megpróbálja majd egy koherens entitásba reintegrálni a volt szovjet köztársaságokat, hogy így odázza el a demográfiai gondokat és bővítse a piacát.

De az egyre nagyobb katonai kiadások, az olaj csökkenő ára és a belpolitikai gondok még jobban meggyengítik majd Oroszországot és űrt fog létrehozni az, hogy képtelen lesz ellenőrzése alatt tartani a föderációt. „Arra számítunk, hogy jelentősen csökkenni fog Moszkva tekintélye, ami Oroszország formális és informális feldarabolódásához fog vezetni. Valószínűtlen, hogy az Orosz Föderáció fennmaradhat majd a jelenlegi formájában”, áll a jelentésben.

Az olyan országok, mint Románia, Magyarország és Lengyelország megpróbálják majd visszaszerezni az Oroszország által a történelem különböző időszakaiban megkaparintott területeket, írja még az idézett forrás (ezeknek az országoknak nem Oroszországgal szemben vannak/lehetnek területi követeléseik! –a szerk.).

Törökország még erősebbé válik

Máris látható az Európa által Észak-Afrikában és Közel-Keleten létrehozott országok hanyatlása, az Egyesült Államok ugyanis képtelen megoldani az ezekben zajló végtelen belső harcot.

Hirdetés

Törökország, melynek déli határa a gondok miatt le van zárva, fokozatosan belekeveredik a harcba, melynek során jelentős regionális hatalommá, valamint Irán egyre eltökéltebb versenytársává és így Ázsia és a Közel-Kelet jelentős hatalmává válva. A Stratfor szerint Törökország nem fog közömbös maradni a határa túloldalán zajló több évnyi káosszal szemben és a térségben nem lesz más ország, mely képes magára vállalni ennek a terhét.

Kína lelassul

Konkrétan a gazdasága fog lelassulni, a Stratfor pedig azt állítja, hogy az ország az „új normalitásnak” nevezett szakaszba lép, melyet egy sokkal lassúbb növekedési időszak követ. A Stratfor állítása szerint, bár az ország továbbra is jelentős gazdaság marad, már nem lesz a globális növekedés ugyanolyan dinamikus motorja, mint hajdanán.

Ezzel szemben a 16, zömmel délkelet-ázsiai (Banglades, Mianmar, Sri Lanka, Laosz, Vietnám, Kambodzsa, Fülöp-szigetek és Indonézia), kelet-afrikai (Etiópia, Uganda, Kenya és Tanzánia) és latin-amerikai (Mexikó, Nicaragua, Dominikai Köztársaság és Peru) országból álló csoport átveszi majd Kína gazdasági központi helyét. A jelentés szerint Kína ugyanakkor a katonai erejéből is veszíteni fog, míg Japán egyre dominánsabbá válik majd a térségben.

Amerika „leválik”

Az Egyesült Államok, bár továbbra is jelentős gazdasági, politikai és katonai hatalom marad, „kevésbé lesz szerepvállaló, mint korábban”, ugyanis ez a globális hatalmi központ megtanult néhány létfontosságú történelmi leckét. Ezek óvatosabbá fogják tenni a gazdasági és katonai kérdésekben, ugyanis az ellenséges országok lecsillapítására tett próbálkozásokban megtanulta, hogy melyek a hatalom korlátai.

Ezzel szemben az Egyesült Államok jobban meg fogja válogatni, milyen ügyekbe avatkozik be és „már nem fogja az elsőként válaszoló szerepet játszani, mint az utóbbi években”.

Németország veszít a hatalmából

Míg a fő európai hatalmi központ eléggé megerősödve került ki a pénzügyi válságból, az export tekintetében továbbra is sebezhető marad. A Stratfor szerint a világ negyedik legnagyobb gazdasága a gazdasági jólét és annak a versenykörnyezetnek a túsza, melyben tevékenykedik. A protekcionista lépések hátrányosan érintik majd a kivitelét, ami elhúzódó gazdasági hanyatláshoz fog vezetni és ez a következő évtizedben csökkenteni fogja Németország befolyását.

Lengyelország erősödik

A kelet-európai ország nemcsak folytatni fogja erősödését, de kulcsfontosságú játékossá is válik, ahogy változatosabbá teszi a kereskedelmi kapcsolatait. Egy ilyen lépés rossz hír lesz Oroszország számára és az egyik jóslat szerint Lengyelország lesz a vezetője egy olyan Oroszország-ellenes koalíciónak, mely az évtized első felében jön majd létre és Románia is tagja lesz, írja a Stratfor.

„Ez a szövetség az évtized második felében jelentős szerepet fog játszani Oroszország határainak átrajzolásában és az elveszített területek visszaszerzésében”, figyelmeztet a Stratfor. Ez erősíteni fogja az Amerikával meglévő kapcsolatot.

Elkezdődik a Közel-Kelet összeomlása

A Stratfor előrejelzése szerint össze fognak omlani a Nyugat által létrehozott nemzetállamok. De a jelentés kihangsúlyozza, hogy miközben továbbra is fennáll a hatalmi vákuum, a dzsihádista mozgalmakat a belső megosztottságok fogják korlátozni.

Az Egyesült Államok még jobban eltávolodik a térségtől, Törökország pedig, mely eddig jórészt kimaradt a konfliktusból, kénytelen lesz majd beavatkozni és a térséget stabilizáló erőként fellépni.


A címet a szerkesztőség adta.

Hirdetés