Magyarok a Dușa-féle törvénytervezetről

A központi román sajtó ismét bevette a manipulációs LSD-tablettát. Valószínűleg erre élveznek odalent, Bukarestben.
Hirdetés

A védelmi miniszter, Mircea Duşa által kezdeményezett egyik törvénytervezet szerint a helyi választottak elvesztik mandátumukat, ha megtagadják a nemzeti zászló kitűzését a polgármesteri hivatalokra, vagy a háromszínű vállszalag viselését. Duşa gesztusára azután került sor, hogy Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nem engedte meg Románia zászlójának kitűzését az intézmény székházára. (A szerző manipulál, ugyanis a sepsiszentgyörgyi hivatal épületén eddig és jelenleg is volt román zászló. „Cirkusz” abból lett, hogy néhány II. világháborús román veterán a városháza tornyára akarta kitűzni az oda 1944-ben is – és azóta többször – provokatív célból elhelyezett zászlót, ami a torony átépítése után tűzbiztonsági kérdéseket vetne fel – a szerk.). Az RMDSZ szerint a kezdeményezés alkotmánysértő.

„Az olyan helyzetek megléte, melyekben egyes hatóságok és közintézmények nem tartották be az említett törvényi rendelkezéseket, még a törvény által előírt bírság megfizetését is vállalva, azt bizonyítja, hogy az inkriminálási lépés nem biztosítja a jó útra térítésükkel kapcsolatos elvárás teljesülését. Ennek megfelelően a tettek megfelelő inkriminálása szükséges, a pénzügyi jellegű lépésektől a törvényi rendelkezéseket be nem tartó helyi választottak mandátumának megszűnéséig”, állítja a törvénytervezet indokolásában Mircea Duşa.

A nemzeti zászló ki nem tűzéséért és a háromszínű vállszalag viselésének megtagadását, vagy más mintájú vállszalag viselését jelenleg 2.500 és 5.000 lej közötti bírsággal büntethetik. Duşa úgy gondolja, hogy ez nem elég, és ezért vezetné be a mandátum megszűnését is, ha a polgármester megtagadja a nemzeti zászló kitűzését, a háromszínű vállszalag viselését ünnepségeken, fogadásokon, nyilvános ceremóniákon, vagy házasságkötések alkalmával.

„Az ország iránti tiszteletet nem lehet törvénnyel kivívni”

Egy RMDSZ-es polgármestertől, egy megyei tanácsi elnöktől és az RMDSZ ügyvezető elnökétől megkérdeztük, mi a véleményük Duşa javaslatáról, mely nyilvánvalóan rájuk vonatkozik. Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke azt mondta, nem látja Duşa kezdeményezésének értelmét, mert az RMDSZ helyi választottai mindig is tiszteletben tartották Románia nemzeti jelképeit.

„Sajnos, szinte hetente vannak a Parlamentben az RMDSZ-nek, vagy a magyar közösségnek ’címzett’ törvények. Az ország iránti tiszteletet nem lehet törvénnyel kivívni. Románia állampolgárai vagyunk, Romániában akarunk élni, de romániai magyarokként jobban akarunk élni. Tiszteljük Romániát, de nem azért, mert a törvény tartalmazna egy tiszteleti, vagy más hasonló kritériumot. Duşa képviselő úrnak és más politikusoknak is meg kell ezt érteniük. Minden olyan településen, ahol a polgármester RMDSZ-es, a polgármesteri hivatalra ki van tűzve Románia zászlója. Szerintem ez a törvényjavaslat alkotmánysértő. Az alkotmány rendelkezik a polgármesteri mandátumról. Törvénnyel nem vehető el az, amit az alkotmány megad”, mondja Kovács Péter (a politikus neve hol magyar, hol román névrenddel szerepel – a szerk).

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke kampányjellegűnek minősíti a védelmi miniszter gesztusát, rámutatva arra, hogy a zászló minden közintézményre ki van tűzve. „Nálunk nincsenek ilyen gondok. A nemzeti zászló mindenhova ki van tűzve, a közintézményekre, a polgármesteri hivatalokra, az iskolákra, a kórházakra. Duşa úr valószínűleg kampányol, és megpróbál csinálni valamit, ahelyett, hogy valami hasznosat tenne. Amikor egy miniszter, vagy az elnök ellátogat hozzánk, egyértelmű, hogy felvesszük a vállszalagot. Ez természetes! Sohasem volt gond e vállszalagok viselésével. Azt hiszem, Romániában sokkal több gond van annál, hogy zászlókon vitatkozzunk. Éppen azt látom Marosvásárhelyen, például, hogy nem lehet kétnyelvű utcaneveket kihelyezni. Annak ellenére, hogy erre törvény van. Ebben az esetben miért nem mondja Duşa úr, hogy Romániában nem tartják be a törvényeket?”, mondta Tamás Sándor.

„Nem kommentálom képviselők kezdeményezéseit”

De a valóság megcáfolja az RMDSZ két képviselőjének állításait. A román veteránoknak szeptember elején nem engedték meg, hogy kitűzzék a román zászlót a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalra (manipuláció, második fejezet – a szerk.). Antal Árpád polgármester azt üzente a veteránoknak, hogy a zászlót más alkalommal ki fogják tűzni, de nem a kérdéses napon. (És harmadszorra is. A polgármester azt közölte a provokációs céllal fellépő veteránoknak, hogy az épület felújítása még nem ért véget, hivatalosan még nem vették el, ezért semmilyen más zászló nem helyezhető el az épületen a bejáratánál addig is kitűzött román zászlókon kívül – a szerk.). Az Adevărul által megkeresett Antal Árpád nem kívánta kommentálni Duşa törvényjavaslatát. Antal Árpád nem tartja túlságosan valószínűnek, hogy átmegy Dusa törvénykezdeményezése. „Voltam parlamenti képviselő. Tudom, hogy nagyon sokaknak vannak mindenféle kezdeményezéseik. Majd térjünk vissza erre, ha megjelent a Hivatalos Közlönyben. Ha nem akarták volna igénybe venni a parlamenti képviselői minőséget, akkor ki lehetett volna bocsátani egy kormányhatározatot. A törvényeket végrehajtjuk, de nagyon sok kezdeményezés kezdeményezés marad, függetlenül attól, hogy a benyújtója miniszter, miniszterelnök. Nem kommentálom képviselők kezdeményezéseit”, válaszolta röviden Antal Árpád.

Hirdetés

A sepsiszentgyörgyi polgármester kitűzött a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalra egy óriási (?! – a szerk.) székely zászlót és nyilvánosan semmibe vette a megye kormánymegbízottját, Codrin Munteanut, aki felszólította, hogy ne sértsen törvényt. Antalt a Sepsiszentgyörgyi Bíróság 1.000 lejre is megbírságolta a nemzeti jelképek megsértéséért és bizonyos jogok korlátozásával járó hivatallal való visszaélésért.

„Autonómiát ígértek nekünk”

Kovács Péter azt mondta, hogy Románia zászlója ki van tűzve a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatalra, de a magyar közösség mellette szeretné látni Székelyföld zászlóját is. „Tudom, hogy Duşa úr a sepsiszentgyörgyi esetre utal, de az épületre ki van tűzve Románia zászlója. Amikor jogokat kérünk, akkor az 1918-as Kiáltványra utalunk. Számunkra nagyon fontosak a helyi, megyei, a magyar nemzet jelképei. Ami a székely zászlót illeti, Székelyföldön, Hargita, Kovászna megyékben és Maros megye egy részén ezt a zászlót is kitűzzük, mert a helyi közösségek büszkék rá. Semmilyen gondot nem látunk abban, ha két zászló van kitűzve. Semmit sem vesz el a román közösségtől az, ha nekünk egy joggal többünk van”, mondta még Kovács Péter, aki szerint az RMDSZ nem akar egyebet, csak azt, amit megígértek nekik (a magyar közösségnek – a szerk.), vagyis autonómiát is. „Autonómiát ígértek, nyelvi jogokat ígértek, egyenlőséget ígértek nekünk a magyar és a román közösségek között. Nem kérünk többet annál, amit 1918-ban, Gyulafehérváron megígértek nekünk.

 

Fotó: adevarul.ro

Hirdetés