Erdészet: fizessék ki a természetvédelmi területté nyilvánított erdők árát!

Merthogy az ily módon védetté váló faanyag értéke nagyon hiányzik a kasszából.
Hirdetés

Az erdészeti igazgatóság azzal a feltétellel ért egyet azzal, hogy a Marosvásárhely körüli erdőket Natura 2000 védett területté nyilvánítsák, ha a szaktárca az erdőtulajdonosoknak, illetve adminisztrátoroknak előre, reálértékben kifizeti az erdészeti törvénykönyvben meghatározott kártérítést.

A marosvásárhelyi tanács jegyzője „minden jogalapot nélkülözőnek” nevezte a múlt csütörtökön lezajlott közvitát, a civil szervezetek képviselői pedig a védett fajok és élőhelyek megőrzésének szükségességét hangsúlyozták. A Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a Marosvásárhely körüli erdő védetté nyilvánításáról elsősorban azzal a céllal szervezett közvitát, hogy elkerülje az Európai Unió részéről a szabálytalansági eljárás megindítását Románia ellen.

„A polgármesteri hivatal álláspontja most is ugyanaz, mint ami 2012-ben volt, amikor pert indítottunk amiatt, hogy a somostetői erdőnek a Natura 2000 részévé való nyilvánítása kapcsán a környezetvédelmi tárca nem kérte az erdő tulajdonosa, a városi önkormányzat beleegyezését, s a védett státus megszerzésével akadályozta a város már elindított, hosszú távú terveit a szóban forgó területen. Gyakorlatilag a szaktárca semmibe vette a polgármesteri hivatalt és a helyi tanácsot, emiatt meg is nyertük a pert a táblabíróságon. Ezek után, úgy vélem, semmilyen jogalapja nincs egy ugyanazon téma kapcsán szervezett újabb közvitának. A Környezetvédelmi Minisztérium – amelynek képviselője mellesleg annak idején meg sem jelent a tárgyalásokon – figyelmen kívül hagy egy végleges és visszavonhatatlan bírósági végzést, ami bűncselekménynek minősül, és nem kizárt, hogy újabb pert indítunk emiatt” – nyilatkozta Andrei Mureşan, a marosvásárhelyi tanács jegyzője.

Ábrán Péter, a környezetvédelmi ügynökség természetvédelmi felelőse arra hívta fel a figyelmet, hogy a táblabíróság nem a teljes miniszteri rendeletet, annak nem a biodiverzitásra vonatkozó tartalmát, hanem csupán annak egy – a tulajdonosok beleegyezésére vonatkozó – pontját érvénytelenítette,majd hozzátette: a város egyetlen projektjét sem akadályozták, kizárólag az erdészeti üzemterv szerinti favágások maradtak el. Ez viszont Herlea Tudor szerint komoly jövedelemkiesést jelent, amit a szaktárcának meg kellene térítenie – előre és reálértékben.
 

Hirdetés