Csendes kis megemlékezések több helyszínen

Ötszázan Vásárhelyen, kétezren Sepsiszentgyörgyön, ezren Csíkszeredában. Virágok, koszorúk, zászlók.
Hirdetés

Mintegy ötszázan gyűltek össze Marosvásárhelyen kedden délután a Székely Vértanúk Emlékművénél, hogy leróják kegyeletüket a Habsburg-ellenes székely szervezkedés 161 éve kivégzett vezetői előtt.

Az összegyűlt emberek virágokat és gyertyákat helyeztek el az emlékoszlop lábánál, és Kossuth-dalokat énekeltek. Néhányan közülük

székely és magyar zászlókat hoztak magukkal,

és voltak, akik székely népviseletet öltöttek magukra az eseményre. A vértanúk emlékére Kecskés Csaba unitárius lelkész mondott imát. A magyar és a székely himnusz eléneklése után a tömeg békésen feloszlott.

Az emlékmű mellett megjelent Kincses Előd ügyvéd a sajtónak nyilatkozva úgy vélekedett, a rendőrfőnök felmentését kell kezdeményezni a törvényt sértő kijelentései miatt.

Az eseményt megelőzően

több száz rendőr és csendőr vonult a helyszínre

és a környező utcákra a rendet biztosítani. A csendőrség szóvivője szerint semmilyen rendbontást nem tapasztaltak.

A betiltott marosvásárhelyi felvonulás helyett

Székelyföld számos más településén

rendeztek a Székely szabadság napján, kedden tiltakozó megmozdulásokat a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) alkotó úgynevezett széki tanácsok.

Elsőként a sepsiszentgyörgyi rendezvényen olvasták fel azt a román hatóságokhoz intézett közös petíciót, amelyet a tervek szerint a párhuzamosan zajló, vagy később kezdődő baróti, csíkszeredai, firtosmartonosi és gyergyószentmiklósi megmozduláson is elfogadnak.

Ebben a megmozdulások résztvevők

területi autonómiát követeltek Székelyföldnek,

és tiltakoztak a marosvásárhelyi gyülekezési jog korlátozása, a székely jelképek hatósági üldözése ellen.

A román kormánynak és parlamentnek címzett, Klaus Iohannis államfő figyelmébe ajánlott dokumentum rámutat: a Székelyföld autonómiája nem sérti Románia területi egységét vagy az ott élő románság érdekeit sem, hanem a közösség választott testületeire bízza a közügyek jelentős részét. Ha azonban Bukarest önálló régiónként való elismerése helyett a Székelyföldet – az itt élő történelmi közösség egyértelmű akaratával szemben – egy nagyobb közigazgatási egységbe tagolja, azzal egy sor nemzetközi kötelezettségvállalását is megszegi – olvasható a petícióban.

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, a sepsiszentgyörgyi turul-szobornál szervezett megmozdulás főszervezője az MTI-nek elmondta: a tiltakozó megmozdulás mintegy kétezer résztvevője a megemlékezés helyszínéről – a tavaly felavatott turul-szobortól – a prefektusi hivatalhoz vonult, ahol – bár a szervezők előrejelezték érkezésüket – a petíciót nem volt aki átvegye.

Hirdetés

„Szembefutottak velünk a csendőrparancsnok és a helyettese, közölték, hogy nincs a prefektus az épületben, nincs senki bent, mert lejárt a munkaidő. Ahogy az emberekkel ezt közöltem,

elszakadt a cérna és nagy lázadás indult,

és csak úgy lehetett fogát húzni a haragnak, hogy megtárgyaltuk a csendőrökkel, vegyék ők át a petíciót” – mondta Gazda Zoltán, hozzáfűzve: a csendőrök ezek után telefonon megbeszélték a prefektussal, hogy másnap reggel fogadja a tüntetők képviselőit.

A Sepsiszéki Székely Tanács elnöke elmondta: minden székelyföldi megmozdulást a helyi széki tanács kezdeményezett. Volt, ahol partnerszervezetek is csatlakoztak, de Csíkszereda volt az egyedüli hely, ahol valamennyi magyar szervezet – köztük az RMDSZ is – nyíltan kiállt a Székely szabadság napján szervezett tiltakozó megmozdulás mellett.

A szervezők szerint a sepsiszentgyörgyi demonstráció incidensek nélkül zárult.

Csíkszeredában mintegy ezren vettek részt

a Szabadság térre meghirdetett tiltakozáson. A székely zászlókkal felszerelt, „Autonómiát! Autonómiát!” skandáló tömeget Veres Dávid, az SZNT csíkszéki képviselője köszöntötte, majd Darvas-Kozma József római katolikus esperes mondott imát. A szervezők felolvasták a petíciót, melyet Jean-Adrian Andrei prefektusnak átadtak volna, a hivatalt azonban zárva találták.

Gyergyószentmiklóson legalább háromszázan

vettek részt a főtéri megemlékezésen, sokan székely és magyar lobogókkal érkeztek a rendezvényre. A húsz perc alatt lezajlott rendezvényen Árus Zsolt a Székely Nemzeti Tanács képviselőjeként tartott rövid beszédet, majd felolvasták a kormánymegbízottnak címzett petíciót.

Újabb autonómiatüntetést kezdeményezett Tamás Sándor

A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló, a székelység autonómiaigényét felmutató közös demonstráció megszervezése érdekében intézett felhívást az erdélyi magyar politikai szervezetekhez Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke kedden, a sepsiszentgyörgyi tiltakozó megmozdulás résztvevőjeként.

Az RMDSZ-es politikus az MTI-nek az tmondta: az utóbbi 25 évben egyszer, a 2013 őszén széles összefogással megrendezett Nagy Menetelésen sikerült úgy felmutatni a székelység autonómiakövetelését, hogy az mind belpolitikai, mind külpolitikai szempontból Székelyföldre irányította a figyelmet. Úgy vélekedett: ez összefogás miatt sikerülhetett.

„Korábban is volt olyan párt, amely megpróbálta kisajátítani a székelyek ügyét, de senkinek sem hitbizománya Székelyföld, hanem mindannyiunk közös ügye, közös tulajdona (…) Szeretném hívni mindazokat a magyar szervezeteket, akikkel összefogásban Székelyföld autonómiájának ügyét előbbre tudjuk vinni: jöjjenek, tegyék félre a sértődéseket, szervezzünk közösen 2015-ben egy hasonló nagy rendezvényt” – mondta Tamás Sándor.

 

(fotók: MTI)

Hirdetés