Borbély László és a DNA románca

Borbély Lászlónak randit adott a DNA.
Hirdetés

Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) újra engedélyt kér a képviselőháztól, hogy bűnvádi vizsgálatot folytathasson Borbély László RMDSZ-es képviselő, volt környezetvédelmi miniszter ellen. Azzal vádolják, hogy megvesztegették bizonyos szerződések odaítélése érdekében. Az ügyben a nagyváradi DNA indított nemrég vizsgálatot.

A România liberă az aktában szereplő lehallgatásokat ismerteti.

Ennek megfelelően Borbély László 2010. szeptember 25-én egyértelműen azt kéri a Román Vízügyi Hivatal (Administraţia Naţională „Apele Române”) igazgatójától, Dávid Csaba tanútól, vegyen rá egy tervezőcéget arra, hogy az ákosfalvai Azimut Com Kft. óhajainak megfelelően módosítsa az építési tervet a „Nagybölöni mederrendezési és -tisztítási, parterősítési, mederküszöb-munkálatok Kovászna megyében” beruházási szerződésben.

Meg kell említeni, hogy 2010. szeptember 25-én az ákosfalvai Azimut Com Kft-nek semmilyen szerepe nem volt ebben a szerződésben, csak utólag, miután (törvénysértő módon) aláírt egy alvállalkozói szerződést az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft-vel.

A beszélgetés során figyelemre méltó az durva mód, ahogy Borbély László utasítja a Román Vízügyi Hivatal igazgatóját, hogy vegyen rá egy tervezőcéget, a bukaresti Aquaproiect Rt-t a műszaki terv módosítására, mely bizonyos gátak támasztószerkezetére vonatkozott a Kovászna megyei Nagybölön településen, Molnár Antal vádlott akarata szerint, aki nem értett egyet a tervvel, és akinek, mint arra már rámutattunk, semmilyen szerepe nem volt a kivitelezési szerződésben:

„Borbély László: … – Itt van Molnár Anti. Molnár Anti komoly építő.

Dávid Csaba: Igen.

Borbély László: Másokkal ellentétben. És azt mondja, hogy itt két dologról van szó: az egyik az Aqua-terv, vagy nem tudom mi… a nagyszebeni tervező, aki nem tudom hány tonna betonnal… vagy köbméterre, aki most effektív módon már nem tudja elvégezni. Ők egy másikat javasoltak, nem tudom mivel és nem akarja módosítani a tervet, ami idén elkészülhetne. Mert az Aqua-tervnél van egy hülye pi…a, aki nem akarja megcsinálni! Nincs szükségem ilyesmire!”

Nemcsak az váltotta ki Molnár Antal vádlott elégedetlenségét, hogy a bukaresti Aquaproiect Rt. nem akarta módosítani a Kovászna megyei nagybölöni gát támasztószerkezetére vonatkozó tervet, akinek a szándékai Borbély László miniszter befolyásán keresztül elsődlegességekké váltak a Román Vízügyi Hivatal vezérigazgatója számára.

Részlet a 2010. szeptember 25-én 13:26:45 órakor lezajlott telefonbeszélgetés átiratából:

„Borbély László: Akkor légy szíves és beszélj vele.

Dávid Csaba: Persze. Most akartam felhívni Antit is, hogy…

Borbély László: Nem tudjuk majd befejezni, ha nem sürgeted meg őket, na.

Dávid Csaba: Megsürgetem őket, főnök, de azt mondom…

Borbély László:… erről van szó… ezzel foglalkozz!

Dávid Csaba: Csakis ezzel.

Borbély László: … délután jelentsél nekem. Erről, a másikról, erről, a másikról, Urzică is tud a másikról. Nos, ha attól függ, hogy egy tervezőnek nincs kedve ezt megcsinálni, akkor lóf.sz az egészbe”.

Borbély László miniszter a tanácsadóját, Szepessy Szabolcs vádlottat is arra utasította, hogy gondoskodjon Molnár Antal vádlottról, akivel 2010. október 6-án, 17:27:10 órakor a következő beszélgetést folytatta (kivonat):

„Szepessy Szabolcs: Jó napot! Meg akartam volna kérdezni tőled, hogy minden rendben van-e, vagy vannak-e valamilyen gondok. Úgy tudom, a dolgok rendben vannak és…

Molnár Antal: Majdnem rendben, de most kezd, kezd rendben lenni. Ezzel a Bölönnel annyit hülyéskedtek, hogy nincs rá szó.

Szepessy Szabolcs: Bármikor nyugodtan felhívhat, Anti…

Molnár Antal: Na, jól van.

Szepessy Szabolcs: Bármikor.

Molnár Antal: Renden. Akkor… Meg kellene mondani ezeknek, hogy fejezzék be most a dokumentációt.

Szepessy Szabolcs: Megmondom nekik. Jó, jó.

Molnár Antal: Az Aquaproiectnek.

Szepessy Szabolcs: Igen…

Molnár Antal:… Bukarestben jártam. Kétszer voltam Râmnicu Vâlceában és semmit sem intéztem.

Szepessy Szabolcs: Ilyen esetekben, kérem, szóljon…

Molnár Antal: Nos, valahogy… a dokumentációt és írjuk alá a szerződést, mert még nincs sem szerződésünk, sem dokumentációnk, semmink sincsen. Ha közbenjárna, az jó lenne.

Szepessy Szabolcs: Jó, jó. Közbenjárok. Persze, jó.”

Annak a befolyásnak a nyomán, amit Borbély László miniszter gyakorolt a Román Vízügyi Hivatal igazgatójára, Dávid Csaba tanúra, nevezett Urzică Mircea, a Román Vízügyi Hivatal vezérigazgatójának tanácsadója azt kérte 2010. október 25-én 12:50:44 órakor és 2010. október 26-án 13:25:58 órakor Olt Folyómedencei Igazgatóság műszaki igazgatójától, nevezett Stoenescu Iontól, hogy rendelje be magához a „Nagybölöni mederrendezési és -tisztítási, parterősítési, mederküszöb-munkálatok Kovászna megyében” szerződés megbízottját, az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. vezetőjét és vegye rá, hogy a munka elvégzésével bízza meg alvállalkozóként az ákosfalvai Azimut Com Kft-t:

„Urzică Mircea: Fogd azt, … (Borbély László – a szerz.) emberét, vagyis rendeld be magadhoz Molnárt és a Lescaci-os embert, hogy sürgősen megkössék azon az értéken a szerződést, mert a miniszter azért hívogatja a tábornokot (Dávid Csabát – a szerz.), hogy mi a helyzet a kormányhatározattal, ki számolt el, mennyit számolt el, milyen állapotban van, ilyen dolgokat…

Stoenescu Ion: Nos, beszéltem Bilţ-cel (az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. alkalmazottja – a szerz.), hogy kössék meg a szerződést.”

Ilyen körülmények között nem jelentőség nélküli Radu Flaviu Bogdan – a Szamos-Tisza Folyómedencei Igazgatóság vezérigazgatója – reakciója, amikor Ofimiaş Vasile tanún, a Román Vízügyi Hivatal beruházási igazgatóján keresztül arra kérik, hogy az egyik szerződésnél az avasfelsőfalui Bella Consulting Kft. céget hozza ki győztesnek:

„Ofimiaş Vasile: Kaptam egy feladatot.

Radu Flaviu: Igen.

Ofimiaş Vasile: De tudod, hogy mi volt a feladat? Gyalázni foglak.

Radu Flaviu. Na. Ne törődj vele.

Hirdetés

Ofimiaş Vasile: A főnitől… Azt mondta nekem, hogy küldd el még egyszer azt a papírt, téged esetleg felhívott?

Radu Flaviu: Nem.

Ofimiaş Vasile: Engem otthon hívott fel üvöltözve, hogy megkapta tőled azt a papírt.

Radu Flaviu: Igen, hé, megadtam neki a térségben dolgozó építők nevét, megadtam neki az ottani tervezőket és osztályvezetőket, mindet megadtam neki.

Ofimiaş Vasile: De javasolnod kell valakit.

Radu Flaviu: Természetes, hogy javasolok. De addig is azzal jön nekem, hogy Bukarest, hogy a minisztérium, hogy a f.szom, b.szom szájba, pontosan így add át neki, hogy sz…rok a sapkájába.

Ofimiaş Vasile: Te belesz.rsz, de széllel szemben sz.runk. Egyetlen tervezővel, egyetlen építővel küldd és az a Bella…

Radu Flaviu: De én írjam ezt le a saját kezemmel?

Ofimiaş Vasile: Igen.”

Végül sikerült legyőzni Radu Flaviu Bogdan tanú vehemens tiltakozását az avasfelsőfalui Bella Consulting Kft. győztessé nyilvánítása ellen, így 2010. szeptember 17-én 7:56:29 órakor a következőket közli beletörődötten nevezett Jakab Istvánnak, a Szamos-Tisza Folyómedencei Igazgatóság műszaki igazgatójának: „Hé, az este mindenféle telefonokat kaptam és aztán már nem hívtalak fel, mert későre járt, térerőm sem volt már. Úgy hiszem, hogy végül engednünk kell és meg kell csinálnunk… csináljátok meg ma a papírt, már reggel és küld át az adminisztrációra… röviden, így, tehát kérlek szépen, jelöld ki építőnek a Bella Consulting-ot…”

Borbély László környezetvédelmi és erdőügyi miniszter, a minisztérium irányítása alatt álló Román Vízügyi Hivatal egyes tisztviselőire az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. és az ákosfalvai Azimut Com Kft. előnyben részesítésére gyakorolt nyomással párhuzamosan Ciocan Ioantól – személyes tanácsadóján, Szepessy Szabolcs vádlotton keresztül – és Molnár Antaltól közvetlenül bizonyos tatarozási és bővítési munkákat kért két ingatlanban, melyek közül az egyik a bukaresti Győzelem (Victoriei) úton, a másik pedig a marosvásárhelyi Borsos Tamás utcán található, a két cég költségére.

Nevezett Borbély László kérésére Ciocan Ioan vádlott 2011 februárjától közeli munkatársát, Fedorca Gheorghe tanút megbízta egy munkacsapat felállításával, melynek bizonyos átalakítási munkálatokat kellett végeznie egy Bukaresten, a Győzelem úton található lakásban.

E lakással és a jogos tulajdonosával kapcsolatosan a következőket kell rögzíteni:

Az adásvételi szerződés szerint a Vincze Györggyel házasságban élő marosvásárhelyi lakos, Vincze Mária 2010. október 15-én 80.000 euróért megvásárolt Kovács Pál és Kovács Mária Lujza házaspártól egy Bukarestben, a Victoria úton található, 3 szobából, mellékhelyiségekből álló és 3 erkéllyel rendelkező, 74,57 nm-es összterületű lakást, az eladók pedig a 80.000 eurót a szerződés aláírása és hitelesítése előtt megkapták.

Valójában, bár Vincze Mária (Borbély László miniszter fogadott fiának anyósa) jelenik meg a kérdéses lakás jog szerinti tulajdonosaként, a lakásnak Borbély László és felesége, Borbély Melinda a de facto tulajdonosai, ők kezdeményezték az ingatlanvásárlási eljárást, kifizették a 80.000 eurós összeget, lefolytatták az adásvételi eljárást és hasznot húztak abból, hogy azt az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. költségére újították fel.

A fentebb leírt ingatlannak Borbély László és Melinda az igazi tulajdonosai.

Az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. által a lakás 2011 februárja és júniusa közötti felújítására fordított összeg eléri a 80.952 lejt. Megjegyezzük, hogy a munkálatok és a lakás felszereléseinek költsége nagyobb, tekintettel arra, hogy e munkák és felszerelések egy részéről nem született számla, mert „feketén” biztosították őket. Ahogy az bizonyítást nyert, ezeket a munkákat nevezett Borbély Lászlónak nem kellett kifizetnie az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft-nek, a lakás egész felújítási és berendezési munkája rejtetten zajlott, elrejtve a nyilvánosság elől azt is, hogy ki a lakás tulajdonosa és a munkák haszonélvezője, és azt is, ki e munkálatok finanszírozója.

Bizonyítást nyert, hogy egyetlen pillanatig sem merült fel az, hogy a lakásban végzett munkák és a berendezések árát a Borbély-házaspárnak kellene állnia: „Borbély László az egyik alkalommal, amikor ellátogatott a lakásba, kb. 1000 RON-t adott az ott dolgozóknak, hogy legyen pénzük sörre és kávéra. A lakás felújítási munkálatai alatt a dolgozók Ciocan Ioannal beszélték meg a munkálatok állását. Ezen kívül tájékoztattam Ciocan Ioant Borbély László miniszternek a lakásban tett látogatásairól, valamint a rendelkezéseiről és a munka minőségével kapcsolatos véleményeiről.”

Nevezett Fedorca Gheorghe nyilatkozata egybecseng a Ciocan Ioan vádlottal folytatott telefonbeszélgetései tartalmával. Ennek megfelelően 2011. április 6-án, 11:40:21 órakor a következő telefonbeszélgetés zajlott le közöttük:

„Ciocan Ioan: Mi a helyzet Ghiţucă?

Fedorca Gheorghe: Bevásárolok a hölggyel (Borbély Melindával – a szerk.)

Ciocan Ioan: Igen? Na, jó. Te fizetsz mindent. Érted?

Fedorca Gheorghe: Igen, értettem. Igen…”

A nevezett Borbély Melinda 2011. április 6-i, az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft. pénzén végzett bevásárlásai nyomán ugyanaznap, 14:04:21 órakor a következőket közli a férjével:

„Borbély Melinda: Á, rendben volt. Mindent kiválasztottam és rendben van.

Borbély László: Az jó.”

Az ákosfalvai Aramis Kft-nek az MKB Nextebank Maros megyei fiókjánál vezetett 10(…) számú számlája kivonatából kiderül, hogy 2011. október 7-én egy 112.199 lejes befizetés érkezett a következő közleménnyel: „FMS 0710519 09 09 2011 kifizetése – Borbély László”. Ezen az ákosfalvai Aramis Kft. által kibocsátott számlán Borbély Melinda szerepel vásárlóként, tárgya pedig „kf. építési anyagok a melléklet szerint”, összesen 112.199 lej értékben, áfával.

Miután a jelen ügyben megindult a bűnvádi nyomozás, a három számlát 2011. augusztus 16-án és 17-én a FMB01 002736-002738 számú számlákkal sztornózták és visszaadták az eredeti nyugtáknak megfelelő összegeket. Ugyanakkor az említett számlák sztornózása és a pénzösszegek visszafizetése után a náznánfalvai Mobitech Kft. kibocsátotta a 2011. augusztus 17-i keltezésű, FMOB 002739 sorszámú számlát, melyen nyílászárók készítésének előlege, és vásárlóként ezúttal Borbély Melinda szerepelt, összesen 35.000 lej értékben, áfával.

Az aktában szereplő dokumentumok szerint a márványt a DESIGN URBAN Kft-től rendelték. Ennek megfelelően Felecan Florin Ion tanú, a DESIGN URBAN Kft. ügyvezetője nyilatkozatából az derül ki, hogy a márványt a Borbély házaspár választotta ki, a szállítási dokumentumokat pedig az Azimut Kft. bocsátotta ki, nevezett Molnár Antal kérésére.

A Design Urban Kft. 2011. április 20-án bocsátotta ki a DU 1749 sorszámú számlát anyagköltség-előleg címén, összesen 17.049,32 lej értékben (áfával), mely számlát a 2011. július 4-i rendező számlával sztornózták. Mindkét számlán a marosvásárhelyi Azimut Kft. szerepel vásárlóként, az anyagot pedig a 2011 júliusa–augusztusa időszakban szállították le több részletben.

A 2011. július 4-i 1822. sz. számlát 36.674,93 lejről (áfával) állították ki, amiből levonták a 17.049,32 lejes előlegszámla értékét, tárgyként pedig „a 2011. április 11-i 11-es árajánlatnak megfelelő anyagok” szerepel.

A 2011. április 11./11-es árajánlatban „Jura Beige-márvány” szerepel több méretben, összesen 113,4 nm mennyiségben, 90 fm szegélyléc, kőlapok – 3,1 nm, „Guatemalai Zöld-márvány” – 3 nm, „Rojo Alicante-márvány” – 2,6 nm és 38 zsák ragasztó, összesen 8.645,88 euró értékben (áfával).

Az említett anyagokat átutalással fizette ki az Azimut Kft, két részletben, a következő módon: 17.049,32 lejt 2011. április 22-én, 19.625,51 lejt 2011. július 26-án.

Összehasonlítva az Azimut Kft. által kibocsátott márványszámlákat (36.674,93 lej) az Aramis Kft. által a Borsos Tamás u. 10. szám alatti ingatlanban végrehajtott munkákra 2011. szeptember 9-én kibocsátott MS 0710519 sz. számla mellékletének márványra vonatkozó költségeivel (9.636 lej) egy 27.038,93 lejes különbözet látható (36.674,93lej – 9.636 lej).

A fentieket összefoglalva a márványt 8.645,88 euróért (36.674,93 lej) az Azimut Kft. vette meg és az Aramis Kft. számlázta tovább a Borbély házaspárnak 9.636 lejért – mely összeg, az építő nyilatkozata szerint, a munkadíjat is tartalmazta. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Borbély-család által kifizetett néhány munkálat és anyag kivételével, a marosvásárhelyi ingatlan esetében (mely nem szerepel Borbély László miniszter vagyonnyilatkozatában) a munkálatok többségét az ákosfalvai Aramis Kft. végezte el, 112.199 lej értékben. Ennek Borbély-család általi kifizetését, egyértelműen, a bűnvádi nyomozás és bizonyos médiakampányok elindulása váltotta ki.

Következésképpen az aktában szereplő iratokból az derült ki, hogy nevezett Borbély László környezetvédelmi és erdőügyi miniszter 2011 folyamán, Szepessy Szabolcs vádlotton, a személyes tanácsadóján keresztül bizonyos felújítási munkálatok elvégzését és felszerelések beszerzését kérte és fogadta el Ciocan Ioan vádlottól egy tulajdonában lévő, de formálisan Vincze Mária tanú nevén lévő bukaresti, Győzelem úti ingatlanban. A miniszter az anyagi haszonszerzésért cserében befolyást gyakorolt a Környezetvédelmi és Erdőügyi Minisztériumnak alárendelt Román Vízügyi Hivatal tisztviselőire, hogy ezek az avasfelsőfalui Lescaci Com Kft-t részesítsék előnyben a Szamos-Tisza Folyómedencei Igazgatóság által kiírt egyik pályázaton.

Nevezett Borbély László környezetvédelmi és erdőügyi miniszter, szintén 2011 folyamán, bizonyos felújítási és bővítési munkálatok elvégzését kérte és fogadta el Molnár Antal vádlottól egy nem telekkönyvezett, személyes tulajdonú, Marosvásárhelyen található ingatlanában, mely munkálatok értéke 112.199 lej volt. A miniszter a haszonszerzésért cserében befolyást gyakorolt a Környezetvédelmi és Erdőügyi Minisztériumnak alárendelt Román Vízügyi Hivatal egyes tisztviselőire, hogy azok a Maros megyei ákosfalvi – Molnár Antal vádlott által vezetett – Azimut Com Kft-nek kedvezzenek egy Szamos-Tisza Folyómedencei Igazgatóság által kiírt pályázaton.

Borbély László jelenleg képviselő, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke.

Hirdetés