Több a templom, mint a bárány!

Há' ha ilyen sok a templom... ha ilyen vallásos ez a román nép... mi a francért van ennyi rabló?
Hirdetés

Romániában gombamód szaporodnak a templomok, miközben a kórházakat bezárják, vagy siralmas állapotba kerülnek. Az Adevărul bemutatja hazánk kórházainak, iskoláinak és templomainak helyzetét.

Romániában a statisztikák szerint (2013-as állapot)

18.300 egyházi ingatlan, 4.700 általános iskola és 425 kórház van.

Szilágy megyében például 475 lakosra jut egy templom (összesen 460), a másik véglet pedig Tulcea megye, ahol 2.760 lakosra jut egy templom (összesen 73).

Romániában Kolozs megyében van a legtöbb templom (833).

Ugyanakkor van olyan megye, ahol 300 személy jut egy kórházi ágyra, és 3.000 lakosra egy iskola.

HUNYAD: Hány templom, iskola és kórház működik Hunyad megyében?

A Felekezetügyi Államtitkárság (SSC) statisztikái szerint Hunyad megyében 629 templom van, a legtöbb ortodox vallású. Déván 17 templom van, Vajdahunyadon 19, Petrozsényben pedig 12. A 480.000 fős lakossághoz viszonyítva a megyében 760 lakosra jut egy egyházi intézmény. A templomok száma nőtt 1990 után.

VASLUI: 125.000 lakosonként egy kórház és 655 lakosonként egy templom. Több mint 700 iskola vesztette el jogi státuszát.

Vaslui az ország legkevesebb egészségügyi egységgel rendelkező megyéinek egyike, viszont élen jár az egyházi ingatlanok terén. Nem kevesebb, mint 125.000 vaslui-i lakosnak kell osztoznia egy kórházon, míg templom minden 655 lakosra jut. Vaslui megyében jelenleg már csak három általános kórház működik: a Megyei Sürgősségi Kórház, a bârladi Elena Beldiman Városi Kórház és a huşi-i Dimitrie Castroianu Városi Kórház. Ezekhez még hozzá lehet számítani a murgeni-i Pszichiátriai Kórházat.

BUZĂU: 800 lakosra jut egy templom és 54.000 főre egy kórház.

A legutóbbi statisztikai adatok szerint Buzău megyének 8 kórháza van, ebből kettő magánkórház. Ezzel szemben a megye minden településén összesen 537 templom van. A legutóbbi népszámlálás szerint 432.054 Buzău megyei lakosnak csak 8 kórház áll a rendelkezésére, ahol egészségügyi ellátást kaphat. […]

PIATRA NEAMŢ: 1.000 lakosra jut egy templom, 80.000-re egy kórház. Az egyházi ingatlanok negyedét a forradalom után építették.

Neamţ megye arról ismert, hogy az egész országban itt a legnagyobb az ortodox zárdák és kolostorok sűrűsége. A 470.000 lakosú megyében aránytalan különbség van az egyházi ingatlanok, illetve a kórházak vagy iskolák száma között. A legutóbbi népszámlálás (2011 októbere) hivatalos adatai szerint Neamț megyének 470.766 lakosa volt, ami 83.750 fős csökkenés 2002-höz képest, amikor a lakosság száma 554.516 fő volt. A demográfiai okokra (a születésszám csökkenése, a munkaerő elvándorlása stb.) visszavezethető csökkenés ellenére is, Neamț megye az északkeleti régió negyedik legnagyobb egysége Iaşi, Bacău és Suceava megyék után, és országos szinten a 17-dik.

KONSTANCA: Egy kórházra 21 ortodox templom jut. Az egyházi ingatlanok harmada a forradalom után jelent meg.

A Konstanca megyeiek nagyon vallásosak. Legalábbis ezt lehet hinni annak hallatán, hogy az utóbbi 25 évben csaknem 100 vallási létesítményt építettek. Paradox módon ebben az időszakban csak három kórház létesült, azok is magántulajdonban vannak. Az állam egyetlen új egészségügyi egységet sem épített. Konstanca megye lakossága csökkenőben van. Ezt bizonyítják az utóbbi 25 évben végzett népszámlálások alapján készített statisztikák. A 2011-es adatok azt mutatták, hogy a megyének 684.082 lakosa van. A templomok és kolostorok száma, paradox módon, tovább nőtt.

GYULAFEHÉRVÁR: Fehér megyében a vallás az oktatás és az egészségügyi ellátás elé került: 570 lakosra jut egy templom, 650-re egy iskola.

Fehér megyében az iskolák, kórházak és egyházak aránya egyértelműen az egyházi létesítményeknek kedvez. A megyében, a statisztika szerint jelenleg kb. 600 templom és kolostor, 525 oktatási egység és csak 9 egészségügyi egység működik. Az utóbbi tíz évben több tíz iskolát és 3 kórházat szüntettek meg. Míg az iskolák és egészségügyi egységek esetében a statisztikák egyértelműek, a Fehér megyei templomok és kolostorok terén a helyzet némiképp bizonytalan. Egy megközelítő becslés szerint kb. 600 templom és kolostor van, ami nagyon magas szám az iskolák és főleg a kórházak számához képest.

RÂMNICU VÂLCEA: 10 templom és kolostor egyetlen községben és csak hét kórház az egész megyében.

Vâlcea megyében a több tízmillió eurós szerzetesi létesítmények fényűzése kirívóan elüt számos település mélyszegénységétől. Racoviţában, a megye egyik legszegényebb településén tíz templom és kolostor van. Az itteni egyházi létesítményekből négyet a Verespatak-ügy atyjának tartott Frank Timiş üzletember építtetett. 2008-tól kezdve az 1.800 lakosú községben, Racoviţán nem kevesebb mint négy kolostort építettek, mindet Frank Timiş üzletember finanszírozásával. Az egyházi létesítmények rekordidő alatt bukkantak fel Racoviţa, Gruiu Lupului, Blănoiu és Copăceni falvakban, a Valea Băiaşului mentén.

BRASSÓ: Negyvenszer több templom, mint kórház. Az egyházi létesítmények száma megközelíti az iskolákét.

Brassó megyének 428 egyházi létesítménye, 604 oktatási egysége és 11 működő kórháza van. Míg az utóbbi években az iskolák és kórházak száma csökkent, a templomoké nőtt. A 2011-es népszámlálás szerint Brassó megyének 549.217 lakosa van, ami 94.044 fővel kevesebb, mint 1992-ben volt. Brassóban 428 egyházi létesítmény van, melyek közül csak 119 rendelkezik műemléki besorolással és létezik több mint 100 éve. Az egyházi létesítmények harmadát 1990 után építették. Brassóban most 1283 lakosra jut egy templom.

SZEBEN: Szeben megyében 41.776 lakosra jut egy kórház és 1.353-ra egy templom.

A statisztikai adatok szerint Szeben megyének csak 9 kórháza van, ebből 6 a megyeszékhelyen található és csak 3 a megye más településen, Medgyesen, Szentágotán és Nagydisznódon. Ezzel szemben a megyében csaknem 300 templom van, általában minden településen legalább egy. […]

Hirdetés

ARAD: Több mint 600 egyházi létesítmény és csak 8 kórház.

Arad megyében jelentős számú templom és kolostor van, de ez nem mondható el az iskolákról, óvodákról, kórházakról. Az Arad megyében létező egyházi létesítmények száma 631, a Művelődésügyi Minisztérium adatai szerint. Tekintettel arra, hogy a megyének 430.000 lakosa van, ez azt jelenti, hogy egy egyházi létesítmény 681 személyt szolgál ki. Az egyházi létesítmények nagyjából harmada az ortodox felekezethez tartozik. Ami az aradi ortodox egyházat illeti, csak az Aradi Esperességnek több mint száz egyházi létesítménye van, a borosjenőinek 48, a lippainak 52, a borossebesinek 14.

CĂLĂRAŞI: Élen jár a templomok terén, de sereghajtó a kórházaknál: 210 egyházi létesítmény van és csak 5 kórház.

Călăraşi vezető helyen van a legtöbb templommal rendelkező települések rangsorában, a maximális felvirágzási időszak pedig az istenfélő és bőkezű Nicolae Dragu volt polgármester „korszakában” volt. A Bărăgan szívében található megye azonban sereghajtó az egészségügyi egységek terén: az egész térségben öt kórház működik, ezekből az egyik pszichiátriai. Dragunak 2010-ben, a pénzügyi válság kellős közepén sikerült elfogadtatnia a helyi tanáccsal egy határozatot, melynek értelmében a megyei jogú város költségvetéséből 12 egyházközségnek nyújtottak összesen 925.000 lej támogatást. „Úgy gondolom, nem rossz dolog templomokat építeni, ellensúlyoznunk kell azt, hogy Călăraşi-ban 200 kocsma létezik”, indokolta gesztusát annak idején Dragu.

SLOBOZIA: Ialomiţa túlzásba viszi az imádkozást, túl keveset tanul és rozoga az egészségi állapota.

Egy sor hivatalos statisztika bizonyítja azt, amit már eddig is tudtunk. Ialomița az ország azon megyéi közé tartozik, ahol több templom van, mint iskola vagy kórház. Ezek a számok azt mutatják, hogy az ialomițaiak között sok a funkcionális analfabéta, krónikus betegségben szenvedő, de rendszeresen járnak gyónni, vagy áldozni. A biserici.org honlapon egy sor hivatalos statisztika található a Ialomița megyében létező felekezeti műemlékek számáról. Az idézett forrás szerint a megyében 194 templom létezik, ebből 180 ortodox, a többi más vallású.

PLOIEŞTI: Prahova megyében 42.383 lakosra jut egy kórház és 1.926 főre egy templom.

Az ország harmadik legnépesebb megyéjében, Prahovában aránytalan különbség van a lakosok száma és a lakosokat kiszolgáló kórházak és templomok száma között. Nevezetesen, a megyében 42.383 lakosra jut egy kórház és 1.926-ra egy templom. A prahovai statisztikai adatok azt mutatják, hogy a megye az ország harmadik legnagyobb népességű egysége, jelentős népsűrűséggel, Bukarest és Iaşi megyét követve. De ezt nem követi a szolgáltatások színvonala is. Ennek következtében csak 18 kórház biztosítja a lakosság számára az egészségügyi szolgáltatásokat, ezek többsége pedig V. fokozatú, vagyis a legalacsonyabb szintű, tehát egy kórházra 42.383 lakos jut.

FOCŞANI: Vrancea megyében az utóbbi években több mint 100 iskola és két kórház szűnt meg. Ezzel szemben a templomok gombamód szaporodnak.

Vrancea megyében, a 2015. február 1-i állás szerint 520 iskola, 402 templom és csak öt kórház van. A templomok száma csak Focșani-ban kétszerese az oktatási intézményekének. 2015. február 1-én 520 közoktatási intézményt, vagyis óvodát, általános és középiskolát jegyeztek, ahol 51.193 diák tanul, ebből 8.838 óvodás. Ugyanakkor az oktatásügyben 5.000 pedagógus dolgozik. Más szóval, minden iskolában átlagosan 100 diák és tíz tanár van.

IAŞI: 149-cel több templom, 35.000 diákkal és hallgatóval kevesebb. Moldovai Metropolia: „Még mindig nagyon nagy igény van új templomokra.”

A Iași megyére vonatkozó összehasonlító statisztika azt mutatja, hogy évről évre nő az új templomok száma, míg az „iskolás népesség” évente néhány ezerrel csökken. Egy 2014-ben készült statisztika szerint Iași megyében az ortodox keresztény templomok teljes száma 637 volt, a teljes népességé pedig 858.200 fő, ebből nagyjából 730.000 ortodox felekezetű. Ez azt jelenti, hogy a megyében minden templomra 1.146 többségi hívő jut.

PITEŞTI: Kemény valóság vagy „gyűlölettel teli mánia”? Argeșnek 15 kórháza, 104 oktatási intézménye és számolatlan temploma van.

„Mi ez a templomok számával kapcsolatos mánia? A gyűlölet az egyetlen magyarázat”, ez áll Argeș és Muscel Érsekségének honlapján. De azért az iskolák, a kórházak és a templomok számának összehasonlításában Argeș, akárcsak a legtöbb megye, az egyházi létesítmények terén áll a legjobban. Csak egy kórház jut 43.409 argyasira, egy oktatási intézmény 6.261 főre és egy egyházi létesítmény kb. 1.500 lakosra. Argeș megyében 102 közoktatási intézmény (iskola, óvoda és középiskola) és két egyetem jut 651.148 főre, amennyi a lakosság népessége. Statisztikai megközelítésben ez egy oktatási intézményt jelent 6.261 lakosonként.

NAGYBÁNYA: Máramarosban több a templom, mint az iskola és a kórház. Borsa, a 29 templomos város.

Egyértelmű, hogy Máramaros megyében az iskolák és a kórházak nem tudják felvenni a versenyt a templomokkal. Sem számukban, sem a polgármesteri hivatalok, vagy a Megyei Tanács által kiutalt összegekben. Máramarosban vannak olyan települések, például Borsa, ahol valóságos templomépítési verseny zajlik. Borsában jelenleg 29 templom áll a 27.000 lakos rendelkezésére, melyekbe több millió eurót fektettek be. Máramaros és Szatmár Püspöksége 2014 végén 385 falusi és 88 városi parókiával rendelkezett.

TEMESVÁR: Az 1989-es forradalom után megkétszereződött az ortodox templomok száma.

A forradalom után jelentős méreteket öltött az ortodox templomok építése. Temesváron a forradalom óta megkétszereződött a templomok száma, 12 egyházi létesítmény és hat kápolna épült. Temes megye a rangsor élén áll a templomok száma terén. Nem kevesebb mint 641 templom van. Számuk megtévesztheti az embereket, de ez annak is tulajdonítható, hogy jelentős számú felekezet van. A Bánság Romániával való egyesülése előtt jelentős számú, az osztrák-magyar közigazgatás korszakából megörökölt római katolikus, református, lutheránus, görög-katolikus, vagy ortodox templom létezett.

BÁKÓ: A 666 egyházi létesítménnyel rendelkező megyében az utóbbi 25 évben megkétszereződött a templomok száma, míg a diákoké és a tanároké a felére csökkent.

Az utóbbi 25 évben Bákó megyében több mint 150 új, zömmel ortodox egyházi létesítmény épült. Ugyanakkor, egyes statisztikák szerint a diákok és a tanárok száma több mint 40 százalékkal csökkent. Ha az újonnan épült templomok nagy számát vesszük alapul, akkor a bákóiak visszatértek a „hithez”. A Felekezetügyi Államtitkárság szerint, Bákó megyének 666 egyházi létesítménye van, többsége ortodox, melyeknek csaknem felét a forradalom óta építették és újították fel.

Hirdetés