P(onta)lagizátorok, előre!

Erkölcsös miniszterelnökünk eldobta magától a doktori dolgozatát. De hátha a DNA kikukázza...
Hirdetés

Óvakodom a pontos jogi besorolásoktól, mert nem vagyok jogász. Ezt a hozzáértőkre bízom. De a legutóbbi, a nemzeti oktatási törvény módosításáról szóló sürgősségi kormányrendelet (SKR) kibocsátásának módja egyetlen következtetés felé vezet:

súlyos korrupciós esetről van szó.

1. Az SKR kizárólag Victor Ponta plagizált doktori dolgozata miatt született. Ahogy azt az oktatási miniszter, Sorin Cîmpeanu elismeri, egyetlen személy kérte, hogy lemondhasson a doktori címéről: Victor Ponta. De, mondja a miniszter, elképzelhető, hogy lesznek mások is. Talán más, hasonló típusú, vagyis plagizált doktori disszertációk tulajdonosaira gondolt. Milyen érdeke fűződhet ehhez egy hírnevet és többletjövedelmet, jobban fizetett munkahelyet biztosító doktori cím birtokosának? Csak az attól való félelem, hogy leleplezik a plagizálást. Más normális, természetes ok nincs.

2. A plagizálás amnesztiája. Ezt leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy tolvaj bejelenti, hogy visszaadja a lopott holmit és így nem esik semmilyen bántódása, ráadásul az évek alatt összezabrált holmikból származó hasznot sem kell visszaadnia. A Victor Ponta által kibocsátott SKR a plagizált doktorik amnesztiájával egyenértékű, melyektől bármelyik plagizáló megszabadulhat majd anélkül, hogy félnie kellene bármilyen következménytől.

3. Visszaélés a hatalommal. Egyértelmű, hogy Victor Ponta az általa betöltött fontos pozícióból olyan jogszabályt bocsátott ki, melyből ő maga húz hasznot:

a. Megússza a plagizálás jogi következményeit, amennyiben az Országos Etikai Tanács (CNE) valamikor a jövőben újra előveszi az ügyet és tisztességes döntést hoz, nem félve a Grăjdanként viselkedő Liviu Pop közbelépésétől. (Adrian Grăjdan az Állami Építésügyi Felügyelet vezetőjeként megpróbálta Adrian Năstase számára kedvező módon cáfolni, hogy kár érte volna az intézményt abban a perben, melyben a volt miniszterelnököt végül elítélték – a szerk.)

b. Megússza a doktori pótlékként felvett összegek visszafizetését az államnak, ami az alapfizetés 25 százaléka, valamint az állam által a doktori tanulmányaira kifizetett összegeket.

c. Megússza azoknak a versenyvizsgáknak a semmissé nyilvánítását, melyek révén magas tisztségekbe jutott a központi közigazgatásban és melyeket a doktori címének köszönhetően nyert el.

4. E rendelet kibocsátásával kapcsolatosan nincs közérdek és sürgős helyzet sem. Elfogadása egyetlen ember, Victor Ponta érdekeit szolgálta.

5. Vannak precedensek. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóságra vonatkozó, szintén Victor Ponta által aláírt SKR, mely aztán a DNA (Országos Korrupcióellenes Igazgatóság – a szerk.) elé juttatta Daniel Chiţoiut, a feleségét, a násznagy Dan Radu Ruşanut és sok más személyt. A Román Posta egyik telkével kapcsolatos kormányrendelet 3 és fél év felfüggesztett börtönt eredményezett Tudor Chiuariu számára, további vádlottak pedig szintén különféle büntetéseket kaptak. A gázárra vonatkozó, a kormány által elfogadott memorandum miatt bűnvádi vizsgálat indult Adriann Videanu, Varujan Vosganian és mások ellen.

Hirdetés

6. Ponta hazudott. Ponta a választási kampányban azt állította, hogy a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék felmentette a plágiumvád alól. Ez durva hazugság, hiszen nevezett intézmény csak az akkori panaszosok sértett féli minőségéről döntött, nem a panasz tárgyáról, amiről az Országos Etikai Tanács illetékes dönteni. Mivel kizárt, hogy nem tudott erről, Ponta csak a választók tudatlanságára és ködösítésére alapozott.

7. Sorin Cîmpeanu miniszter hagyta magát manipulálni. Ponta minden bizonnyal kihasználta az új miniszter naivitását, és kötelezte őt az SKR kidolgozására. A törvény előtt a naivitás nem mentség, Cîmpeanu miniszter pedig felelni fog, Pontával együtt.

8. A nép ügyvédje, Victor Ciorbea Ponta szolgája. Az Alkotmánybíróságon csak Victor Ciorbea támadhatja meg az SKR-t. Mivel eddig inkább Ponta és a kormány, és nem a nép ügyvédjének bizonyult, ezúttal sem fogja megtámadni az SKR-t az Alkotmánybíróságon. De az SKR-t a parlamentnek törvénnyé kell alakítania és akkor megtámadható az Alkotmánybíróságon, és biztos megbukik, mint ahogy a politikai vándorokra vonatkozó SKR is megbukott. Majd meglátjuk, mi történik akkor.

9. A kérdéses SKR jogilag sem állja meg a helyét. Ahogy azt Elenina Nicut ügyvédnő magyarázza: „Eljárásjogi szempontból a jogszabály haszonélvezője egyszerű döntéssel nem mondhat le a kérdéses oklevélről/hasznáról, mert az oklevél, mint adminisztratív okirat, nem tőle származik, hanem egy intézménytől és csak ez, vagy egy felettes szerve képes lépéseket tenni a kérdéses okirat ügyében.”

Következésképpen kormányfőként és oktatási miniszterként egyértelműen – a korrupciós tettekhez sorolható – hivatallal történő visszaélés kibocsátani egy, csak a kormányfőre érvényes SKR-t, melynek célja megoldani esetleges igazságszolgáltatási gondjait, mentesíteni őt a jogi következmények és bizonyos pénzösszegeknek a román állam részére történő visszafizetése alól.

Remélem, a DNA hivatalból eljárást indít, lefolytatja a vizsgálatokat, elvégzi a jogi besorolást és bíróság elé állítja a tetteseket.

Hirdetés