Abcúg, Navracsics!

A román sajtó szereti az ilyet. Barbara Spinelli europarlamenti képviselő arra kéri kollégáit, dobják már vissza Navracsics Tibor parlamenti biztosjelölt úr jelentkezési ívét.
Hirdetés

Barbara Spinelli olasz euroképviselő (Altiero Spinelli, az Európai Unió egyik „alapító atyjá”-nak lánya) – a HotNews.ro birtokába is jutott – levelet küldött európai parlamenti kollégáinak, melyben arra kéri őket,

utasítsák el

a Magyarország által az oktatási, művelődési, ifjúsági és állampolgársági biztosi tisztségre jelölt Navracsics Tibort. Egy sor, a budapesti kormány által elfogadott, általa demokráciaellenesnek tartott lépést vet Navracsics szemére, többek között megemlítve Orbán Viktor magyar kormányfő júliusi, tusnádfürdői beszédét is, melyben bejelentette a liberális demokrácia végét, és az oroszországi és kínai tekintélyelvű rezsimeket dicsőítette.

Jean-Claude Junckernek, miután múlt héten kijelölte az új Bizottságot, két hét múlva újabb akadályon kell megküzdenie, amikor szeptember 29-től az Európai Parlamentben megkezdődik a biztosjelöltek meghallgatása. A meghallgatások előtt, úgy tűnik, az oktatási, művelődési, ifjúsági és állampolgársági biztosi tisztségre javasolt Navracsics Tibor körül lesz a legtöbb vita, ugyanis az EPP (a saját politikai családja) kivételével minden európai parlamenti frakció kijelentette, ellenzi a kinevezését. A fő szemrehányás: Navracsics a II. Orbán-kormány kormányfő-helyetteseként és igazságügy-minisztereként az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács hatáskörei

megnyirbálásának végrehajtója volt,

mely lépéseket antidemokratikusaknak minősített az Európai Bizottság és az EU többi tagállama.

Magyarország biztosjelöltje éppen a nagy olasz gondolkodó és politikus, Altiero Spinelli lányától szenved el csapást a brüsszeli parlamenti meghallgatások előtt. Az euroképviselőnek megválasztott Barbara Spinelli (68) olasz újságírónő egy levélben arra kéri európai parlamenti kollégáit, utasítsák el a jelenlegi magyar külügy- és kereskedelmi miniszter, Navracsics Tibor európai biztosi kinevezését.

„Meggyőződésem, hogy létfontosságú Navracsics Tibor úr – a jelenlegi magyar külügy- és kereskedelmi miniszter – európai biztossá jelölésének elutasítása. Különösen riasztó az oktatási, kulturális, ifjúsági és állampolgári hatáskörökkel való felhatalmazása, és egyszerűen paradoxonnak hangzik azok számára, akik úgy vélik, hogy elkerülhetetlenül szükség van az információ védelmére, a fiatalok nevelésére és aktív részvételére a civil társadalomban – mely területeknek a szólásszabadság a legmélyebb és legtörékenyebb magja, mondja euroképviselőknek küldött levelében Altiero Spinelli lánya.

Rámutat arra, az euroképviselők nem maradhatnak közömbösek azzal szemben, hogy „Navracsics Tibor úr – akinek stratégiai dokumentuma, a Jövőnk képezte a konzervatív Fidesz által 2007-ben elfogadott Kiáltvány alapját – Orbán Viktornak, annak a nacionalista kormányfőnek a közeli tanácsadója, aki két hónappal ezelőtt éppen

kinyilvánította a liberális demokrácia elutasítását”.

Barbara Spinelli gondosan lábjegyzetekkel látta el levelét, melyekben részleteket ismertet Orbán július 26-i, a tusnádfürdői nyári egyetemen elmondott beszédéből: „«A Magyarországon általunk épített új állam egy illiberális állam, nem liberális állam», mondta Orbán Viktor 2014. július 26-án egy romániai magyar etnikumúakból álló hallgatóság előtt. «Véget kell vetnünk a liberális elveknek, és a társadalom megszervezésének és általában véve a társadalom értelmezésének liberális módjának»”.

Barbara Spinelli Navracsics Tiborral szembeni további szemrehányásai:

* „Ajánlatos figyelembe venni, hogy olyan európai biztosként, akinek közvetlen hatáskörei közé az állampolgársággal kapcsolatos programok is tartozni fognak, Navracsics Tibor úr nemcsak az európai állampolgárság népszerűsítését és megerősítését célzó bármilyen

jövőbeni törvénykezdeményezést akadályozhat majd meg, vagy korlátozhat,

de az ezt a célt szolgáló nem kormányzati szervezeteknek szánt forrásokat is. Ez az aggodalom jogos, ha figyelembe vesszük a Magyarországon dolgozó NKSZ-ek ellen jelenleg folytatott agresszív politikát, beleértve azokat is, melyek a legszegényebb régiókban tevékenykednek, vagy a roma közösségeket védik”.

* „Ne feledjük, hogy Navracsics Tibor úr igazságügy-miniszter és kormányfő-helyettes volt a második Orbán-kormányban, amikor 2011-ben, az alkotmányreform megfosztotta legitimitásától a magyar igazságszolgáltatási rendszert, szinte konzultatív szerepre korlátozva a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsot, megfosztva hatásköreitől az Alkotmánybíróságot és szabad utat engedve a kormánynak abban, hogy parlamenti vita nélkül fogadja el kerettörvényeit”.

Mit képvisel Altiero Spinelli az Európai Unió számára

Altiero Spinelli az Európai Unió kultikus figurája. A brüsszeli Európai Parlamentbe látogatókat szinte állandóan kíséri az Unió „alapító atyái”-nak képe. Az Európai Parlament brüsszeli főépülete Altiero Spinelli nevét viseli, és szinte minden lépésre információkat lehet találni az olasz gondolkodóról és politikusról. Altiero Spinelli (1907–1986) egyike volt azoknak, akik lerakták az európai föderalizmus alapjait, amikor 1941-ben közölte a „Ventotenei Kiáltvány”-t. Az olasz antifasiszta ellenállás tagjai között keringő kiáltványt 1943-ban fogadta el programjaként az Altiero Spinelli által alapított Európai Föderalista Mozgalom. Altiero Spinelli az 1976 és 1986 közötti időszakban az Európai Parlament tagja volt, olyan szerződés kidolgozását szorgalmazva, mely jobban integrált struktúraként hozza létre az Európai Uniót, de a tagállamok ellenezték ezt az ambiciózus tervet. Ezzel szemben a tagállamok az Európai Unió kevésbé integratív dokumentumát fogadtatták el – az Egységes Európai Okiratot (1987-ben lépett hatályba), mely létrehozta az Európai Egységes Piacot.

A Magyarország által javasolt jelölt elleni levél aláírója, Barbara Spinelli Altiero Spinelli és a szintén az európai föderalizmusért küzdő Ursula Hirschmann antifasiszta harcos lánya. Barbara Spinelli 1976-ban azon újságírók és írók egyike volt, akik megalapították a mérsékelt baloldali La Reppublica újságot, mely a második legnagyobb példányszámú kiadvány Olaszországban. Barbara Spinellit Közép-Olaszország választókörzetben választották meg euroképviselőnek, május 25-én. Egy három olasz euroképviselőből álló csoport tagja, akiket a „Más Európát Ciprasszal” listán választottak meg, és akik a görög Alekszisz Ciprasz, a radikális baloldali Sziriza vezetőjét akarták az Európai Bizottság elnökének. Barbara Spinelli az Európai Parlamentben az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport (GUE/NGL) tagja.

Hirdetés