Náci Európa?

Európát belengi a nemzeti szocializmus szele? Ugyan. Vagy mégis?
Hirdetés

A tolerancia korszakának vége körvonalazódik Európában. A kontinensen zajló demográfiai és identitási folyamatok közepette a migrációs hullámmal szembesülő és az iszlámosodásnak alávetett országokban egyre nagyobb teret nyernek az explicit módon nacionalista és ultrakonzervatív üzenettel rendelkező mozgalmak és pártok. De facto a nemzetiszocialista ideológia újjászületésének vagyunk tanúi az európai kontinensen.

Egyes politikusok és kommentátorok a „jobboldali populizmus” elterjedéséről beszélnek és arról, hogy Európában sokasodnak a „megosztó erők”, megsemmisítve az egyesítő „európai identitás” megteremtésére irányuló tervet [1]. Ezek a benyomások nagyon is közel állnak a valósághoz. A szociológiai felmérések és a különféle megfigyelési szakjelentések szerint, meredeken nő a szélsőjobboldali mozgalmak híveinek száma, főleg a 30 év alatti fiatalok körében [2]. Az euróövezetben tapasztalható pénzügyi válság közepette pedig újra vonzóvá válhatnak a múlt századi totalitárius ideológiák.

Steen Jakobsen, a Saxo Bank dán elemzője 2012 novemberében azt jósolta, hogy a szociális frusztrációk felhalmozódása miatt az európai országok visszatérhetnek a kommunista és fasiszta rezsimekhez. A gazdasági válság és a munkanélküliség a lakosság radikalizálódásához és a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali szervezetekhez fordulásához vezet [3]. Valóban, ha alaposan megfigyeljük a szociális hajlamokat a fő európai államokban, akkor feltétlenül látnunk kell egy identitásbeli frusztráció felhalmozódását és az idegengyűlölet és rasszizmus általános szintjének növekedését a lakosság körében. Az európaiak elégedetlenségének nemcsak a bevándorlók a célpontjai, hanem az Európai Unió működési módja is; tehát a követelés egyszerre az, hogy: ki a bevándorlókkal és… ki az EU-ból.

NÉMETORSZÁG

Németországban a Dimap Intézet által 2010-ben készített egyik szociológiai tanulmány kimutatta, hogy a németek 36 százaléka komolyan aggódik az iszlám expanziója miatt, további 39 százalék pedig enyhén aggódik [4]. Egy másik, szintén 2010-ben készített és a Friedrich Ebert Alapítvány által bemutatott felmérés még nagyobb szenzációt keltett, feltárva, hogy a lakosság harmada nacionalista, sőt éppenséggel rasszista véleményekkel rendelkezik, a németek kb. 10 százaléka pedig azt szeretné, ha újra egy Führer állna Németország élén [5]. Nem csoda, hogy a németek iszlámmal szembeni bizalmatlanságának dinamikája évről évre növekszik: a 2013-as szociológiai tanulmányok azt mutatták, hogy a válaszolóknak már a fele veszélyesnek tartja az életmódjára nézve az iszlámot [6]. Ezek a vélemények termékeny talajt biztosítanak a szélsőjobboldali és neonáci szervezetek megjelenéséhez és hatalomra kerüléséhez, ami távlatilag elkerülhetetlenül etnikai és felekezeti alapon zajló erőszakos összeütközésekhez fog vezetni.

A Németországban 2012 folyamán zajlott több rasszista és vallási jellegű incidens bizonyítja úgy a muzulmán radikalizmus erősödését ebben az országban, mint ahogy az európai németek egyre hangsúlyosabb ellenségességét és idegességét Németország iszlámosodása miatt [7].

FRANCIAORSZÁG

Egy 2012-es felmérés szerint, Franciaországban a franciák 43 százaléka valódi veszélyt lát az iszlámban a nemzeti identitásra nézve; a szociológusok számai azt mutatják, hogy évről évre nőnek az őshonos franciák és a muzulmán bevándorlók közötti kulturális gátak [8].

Az Ipsos Intézet és a Jean Jaures Alapítvány által 2013-ban közzétett egyik felmérés még egyértelműbb adatokkal szolgál: a polgárok 70 százaléka szerint túl sok idegen van az országban, 74 százalék szerint az iszlám összeegyeztethetetlen a francia társadalommal, 51 százalék szerint elkerülhetetlen Franciaország hanyatlása, 57 százalék pedig azt állítja, hogy megszokott jelenség a „fehérellenes rasszizmus” [9]. Az ellenségességnek ebben a légkörében gyorsuló ütemben nyer teret a nacionalista Nemzeti Front. A jelenlegi jobboldali vezetőnek, Marine Le Pen-nek, a volt radikális vezető Jean-Marie Le Pen lányának nagyon kemény nacionalista, bevándorlás-ellenes, iszlámellenes és EU-ellenes diskurzusa van. Úgy véli, hogy az Európai Unió egyfajta „Európai Szovjetunió”, az „euró-kísérlet” kudarcot vallott, az európai államok szuverenitását pedig csak az mentheti meg, ha visszatérnek a nemzeti pénzükhöz és az EU békésen feloszlik.

A politikus szerint tapasztalható tény az identitáshoz visszatérést követelő mozgalmak megerősödése Európában és az egész világon, és ez a szuverenitásuk felé forduló népek egyik „túlélési reflexe”. Ezért, állítja Le Pen, Franciaország elnökeként az lenne az első dolga, hogy kinevezne egy szuverenitási minisztert [10]. A francia nacionalisták a bevándorlással szemben is drasztikus politikákat vezetnének be. Sokatmondó Le Pen párhuzama a második világháborús náci invázió és a muzulmánok napjainkban zajló, Franciaországba történő inváziójellegű bevándorlása között. A Le Pen által a nyilatkozataival elért népszerűség az akkori hivatalban lévő elnököt, Nicolas Sarkozyt is arra késztették, hogy egyre nagyobb hangsúlyt helyezzen a jobboldali, bevándorlás-ellenes elképzelésekre. Ennek eredményeként az ilyenfajta, a polgárok frusztrációihoz és fóbiáihoz igazodó és több szinten is hirdetett radikális üzenetek nagyon feszült légkör kialakulásához vezettek ebben az országban [11].

Marine Le Pen, a rendkívül kemény üzenetek ellenére, a 2012-es elnökválasztáson 18 százalékot szerzett; és megkapta a fiatalok negyedének támogatását. A francia nacionalisták váratlanul nagy eredményei egész Európát meglepték és annak jelének tartották, hogy feltörekvőben van a szélsőjobboldal és az EU-n belüli politika egyik fősodorának számít [12]. A trend 2013 őszén megerősítést nyert, amikor a Nemzeti Front a legnagyobb eredményt érte el a felmérésekben (24%), ezzel a legbefolyásosabb politikai szervezetté válva Franciaországban [13]. A jelentős politikai pártok mellett egyre több szélsőjobboldali politikai párt jelenik meg, mint amilyen a bevándorlókkal és muzulmánokkal szemben militáns, gyakran agresszív álláspontot megfogalmazó és a szlogenként a „Saját otthonunk urai” mondatot használó Bloc Identitaire.

Nő a muzulmánokkal szembeni sértegetések, szentséggyalázások és fizikai támadások száma; 2011 folyamán, például, a hivatalos adatok szerint több mint 20 százalékkal nőtt az ilyenfajta tettek száma, de úgy vélik, hogy a valódi növekedés 50-55 százalékos [14].

HOLLANDIA

Hollandiában Pim Fortuyn jobboldali politikus történelmet csinált a határozott bevándorlás-ellenes és iszlámellenes politikájával és a rendkívül kemény és a született hollandok számára vonzó nacionalista gondolataival. 1997-ben adta ki bestsellerré vált A kultúránk iszlámosodása ellen: a holland identitás mint alap (Tegen de islamisering van onze cultuur: Nederlandse identiteit als fundament) című könyvét és az iszlámot „elmaradott” és „képmutató kultúrá”-nak nevezte, amit Hollandia határain kívül kell tartani. Szervezete 2002-ben rendkívüli eredményt ért el a helyhatósági választáson, de Fortuynt nem sokkal később, 2002 májusában, két héttel a parlamenti választás előtt politikai okok miatt meggyilkolták [15]. Ezt követően Geert Wilders, a Szabadság Párt vezetője lett Hollandiában az agresszív iszlámellenes üzenet fő hirdetője és az utóbbi években fulmináns népszerűség-növekedést ért el; tőle származik az a kijelentés, mely szerint a Koránt Hitler Mein Kampfjához lehet hasonlítani. Wilders idézni szokta Winston Churchill 1899-ben, a szudáni háborúról szóló, A folyami háború (The River War) című könyvében megjelent szavait, melyben a majdani brit miniszterelnök az iszlámból fakadó veszélyről ír.

A mohamedizmus a harciasok és a térítők vallása. Nincs a világon ennél retrográdabb erő. A jelenkori Európa civilizációja ugyanúgy elbukhat, ahogy hajdanán eltűnt az ókori Róma civilizációja is.

Wildersnek a spekulatív retorikája és tribunusi tehetsége révén nemcsak Hollandiában van nagy hallgatósága, hanem az EU más országaiban is, különösen Nagy-Britanniában [16]. A koalíciós holland kormány 2011-ben, a Szabadság Párt képviselőinek nyomására, kénytelen volt kidolgozni egy dokumentumot, mely integracionista politikát és a támogatások megszüntetését írja elő a hollandiai etnikai kisebbségek esetében [17]. 2012-ben pedig Wilders kiprovokálta a kormány lemondását és előrehozott választások kiírását, miközben tovább csökkent a liberális és EU melletti pártok népszerűsége [18].

Itt kellene még megemlíteni, hogy a holland társadalom már 2004 óta mélységesen zaklatott, amikor november 2-án meggyilkolták a neves rendezőt, Theo Van Gogh-ot. Egy marokkói származású holland állampolgár, egy szélsőséges iszlám csoportosulás tagja kegyetlenül, nyolc pisztolylövéssel gyilkolta meg, majd egy tőrrel rituálisan elvágta a torkát, egy másikat pedig a mellébe döfött. Van Gogh-ot a Behódolás (Submission) című rövidfilmjéért büntették meg, ami a muzulmán világon belüli, nőket lealacsonyító bánásmódról szól. A gyilkosság a tiltakozások hullámát váltotta ki egész Hollandiában, ilyen terepen pedig rendkívül népszerűek a nacionalista üzenetek [19].

BELGIUM

Egy 2011 októberében készült felmérés szerint, Belgiumban a belgák (mind a flamandok, mind a vallonok) 43 százaléka úgy véli, a nemzetiszocializmus, a náci Németország ideológiája „érdekes gondolatokat” tartalmaz; csak a belgák 44 százaléka tekinti a nácizmust teljes egészében elutasítandónak. Ugyanakkor a frankofon vallonok 66 százaléka és a flamandok 32 százaléka szerint a jelenlegi belgiumi politikai helyzet egy nemzetiszocializmusból ihletődő ideológia kialakulása felé vezethet [20]. Ilyen ideológiai elképzelések mellett zavaros idők várhatók Európában.

Az EU-ban csődöt mondott a multikulturalizmus, a tolerancia a végét járja, a liberalizmus részben kompromittálódott. Az emberek egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a nacionalizmus és a szocializmus iránt. A dolgok rosszabbik fele az, hogy engedékenységgel kezelik a nemzetiszocializmust – az Európát a múlt század első felében feldúló radikális áramlatot. De tudjuk, hogy az új nemzedékek nem élnek a múlt emlékezetével, a történelemnek pedig szokása megismételnie önmagát.

(Folytatjuk)

Bibliográfia:

1. Populismul de dreapta pune în pericol UE // Semnele Timpului. 15 mai 2011 / http://www.semneletimpului.ro/stirescurta/Populismul-de-dreapta-pune-in-pericol-UE-3330.html

2. Far right on rise in Europe, says report // Peter Walker and Matthew Taylor. Guardian. Sunday, 6 November / 2011http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/06/far-right-rise-europe-report

3. Steen’s Chronicle: Social tension is now the elephant in the room // by Steen Jakobsen. TradingFloor.com. 15 November 2012 / http://www.tradingfloor.com/posts/steens-chronicle-social-tension-is-now-the-elephant-in-the-room-1123540906

4. Национально-религиозная мина для Германии // Вадим Трухачев / http://www.pravda.ru/world/europe/european/14-07-2011/1083733-deutschland-1/

5. 10% of Germans want Führer back – survey // Published: 15 October, 2010 / http://rt.com/news/germans-want-fuehrer-dictatorship/

6. „Different and Threatening”: Most Germans See Islam as a Threat // by Soeren Kern. Gatestone Institute. May 3, 2013 / http://www.gatestoneinstitute.org/3696/germany-islam-threat

7. The Islamization of Germany in 2012 // by Soeren Kern. Gatestone Institute. December 24, 2012 / http://www.gatestoneinstitute.org/3512/germany-islamization

8. Survey exposes French anxieties over Islam // 26/10/2012 / http://www.france24.com/en/20121025-france-muslim-opinion-poll-survey-exposes-french-anxieties-over-islam-mosque-far-right

9. La religion musulmane fait l’objet d’un profond rejet de la part des Français // par Stéphanie Le Bars. Le Monde. 24.01.2013 / http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/24/la-religion-musulmane-fait-l-objet-d-un-profond-rejet-de-la-part-des-francais_1821698_3224.html?xtmc=ipsos&xtcr=4

10. Marine Le Pen: “Sa terminam cu UNIUNEA SOVIETICA EUROPEANA” // de Eliza Frâncu. Adevărul. 11 martie 2012 / http://www.adevarul.ro/international/Marine_Le_Pen-liderul_Frontului_National_din_Franta_0_661734136.html

11. Саркози перекрывает «Национальный фронт». Во Франции разгорается громкий скандал на религиозной почве // Елена ЧЕРНЕНКО. Источник Коммерсантъ, 06.04.2011 / http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-27622.html

12. The rise of Europe’s far right cannot be explained by recession alone. World View: Le Pen’s success in France is based on the language of the outsider // by Adrian Hamilton. The Independent. Friday, 27 April 2012 / http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/adrian-hamilton/adrian-hamilton-the-rise-of-europes-far-right-cannot-be-explained-by-recession-alone-7682326.html

13. Premieră în Franţa: Un partid extremist, pe primul loc în sondaje // România Liberă. 10 Octombrie 2013 / http://www.romanialibera.ro/actualitate/europa/premiera-in-franta-un-partid-extremist-pe-primul-loc-in-sondaje-314847.html

14. Islamophobia on the rise in France // Published: Nov. 4, 2011 / http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/11/04/Islamophobia-on-the-rise-in-France/UPI-25461320429741/#ixzz1itz0ZC3t

15. Pim Fortuyn // http://en.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn

16. ИСЛАМ – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НИДЕРЛАНДОВ? // Ф.О. Плещунов. Источник Институт Ближнего Востока, 20.03.2010 / http://i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-25830.html

17. Нидерландское правительство попрощалось с идеей мультикультурного общества // 17.06.2011 / http://newsmoldova.ru/society/20110617/189512270.html

18. THE ECONOMIST: Amăgirea ţării lalelelor // Miercuri, 09 Mai 2012 / http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/the-economist-amagirea-tarii-lalelelor-165935.html

19. Theodoor „Theo” van Gogh // http://en.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28film_director%29

20. Aproape jumatate dintre belgieni cred ca national-socialismul are “idei interesante” // FrontPress. 16.10.2011 / http://www.frontpress.ro/?p=21353

 

Hirdetés