Románia Moldova felszabadítását akarja ünnepelni

Románia szerint augusztus 24-én Moldova jól megünnepelhetné a fasizmus alól való felszabadulást. Milyen kár, hogy Moldova nem így látja a dolgot!
Hirdetés

2014. augusztus 24-én széles körben és ünnepélyesen megemlékezhetnek majd a Jászvásár (Iaşi)–Chişinău műveletek befejezésének hetvenedik évfordulójáról, ha a Parlament támogatni fogja Sergiu Sârbu, Alexandru Stoianoglo és Stela Jantuan demokratapárti (PDM) képviselők ezzel kapcsolatos kezdeményezését.

„Abból a tényből kiindulva, hogy a Jászvásár–Chişinău hadművelet nyomán Moldovát 1944. augusztus 24-én felszabadították a fasiszta megszállás alól, mely eseménynek nagy történelmi jelentősége van népünk számára, a II. világháború veteránjainak és elesett katonáinak rendkívüli érdemeinek tudatában, akiknek emlékét folyamatosan megőrizzük és nagyra becsüljük, továbbá Moldova Köztársaság fasiszta megszállás alóli felszabadítása 70. évfordulójáról megemlékezés céljából”, indokolják kezdeményezésüket a szerzők.

A tervezet szerint, a kormánynak cselekvési tervet kellene kidolgoznia és biztosítania kellene az események megszervezését és finanszírozását. Ezen kívül a kormánynak az állami költségvetésben forrásokat kell találnia arra, hogy május 1-től egyéni javadalmazásban részesítse a II. világháború összes veteránját.

Ugyanakkor „a tömegtájékoztatási eszközök számára javallott széles körű kampányt folytatni a Moldova Köztársaság fasiszta megszállás alóli felszabadítása 70. évfordulójának megünneplésének szentelt tevékenységek bemutatására”, áll még a határozattervezetben.

Maria Ciobanu: „Hogyan változtathatod nemzeted tragédiáját ünneppé?”

Arra a kérésre, hogy kommentálja koalíciós társai kezdeményezését, Maria Ciobanu PLDM-s (Moldovai Liberális-Demokrata Párt) képviselő, romántanár kifejtette, hogy ezt választási megfontolások diktálták.

„A PDM parlamenti frakciójának ezt a határozattervezetet aláíró mindegyik képviselője viszonylag fiatal, „iskolázott”, tehát igazán fellapozhattak volna igazi történelemkönyveket is. Biztos vagyok abban, hogy Sergiu Sârbu történelemtanára beszélt arról, hogy a Jászvásár–Chişinău hadművelet nemzetünk számára tragédiával ért véget: a szovjet hadsereg újra megpihent zaklatott Besszarábiánkban, otthonosabban érezve itt magát, mint valaha, egészen a Szovjetunió széteséséig… Persze, a parancs kötelező a katona számára, nem hibás azért, hogy a történelem mostoha volt vele, de az életben maradtaknak másképp kell segíteni, tisztességes öregséget biztosítva nekik”, említi Maria Ciobanu.

A parlamenti képviselő szerint, 1944. augusztus 24-e nem ok az ünneplésre Moldova Köztársaság polgárai számára. „Nincs mit ünnepelnünk. Hogyan változathatod nemzeted tragédiáját ünnepé? De mit meg nem tesznek a Szovjetunió után nosztalgiázó választók ’kedvéért’? Azt hiszem, ezek a megfontolások vezették az említett határozattervezet szerzőit. Sajnálatos…”, kommentálta a PLDM-s képviselő.

A Jászvásár–Chişinău néven ismert hadművelet során a szovjet hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést Besszarábia felett, egyes történészek 1944. augusztus 24-ét tekintve a „fasiszta megszállás alóli felszabadulás napjának”, míg mások ezt Moldova Szovjetunió általi újbóli megszállásának tartják.

Valeriu Munteanu: „A PDM a Szovjetunió után nosztalgiázókat csalogatja”

Valeriu Munteanu PL-s (Liberális Párt) képviselő is azon a véleményen van, hogy a szerzőknek politikai és választási céljaik vannak. „Ez a kezdeményezés egyértelműen politikai, amivel a PDM baklövések és politikai inaktivitás hosszú sora után be akarja tenni a lábát a PCRM (Moldova Köztársasági Kommunisták Pártja) választóinak térfelére, a Szovjetunió után nosztalgiázó választókat csalogatva ezzel”, mondta a képviselő.

Valeriu Munteanu szerint a Liberális Párt nem támogathat ilyenfajta kezdeményezéseket. „1944. augusztus 24-ének polgáraink számára, sajnos, kettős jelentése van – ezen a napon szabadítottak fel bennünket a fasiszták alól, de ugyanekkor újra meg is szálltak minket a szovjetek. Ezen a napon kezdődött Besszarábiában egy hosszú és kemény megszállási időszak, amikor a moldovai társadalmat deportálásokkal, szervezett éhínséggel, kollektivizálással, üldözésekkel, elnemzetlenítéssel, oroszosítással megtizedelték, embereinket pedig elszegényítették és elbutították”, magyarázta a PL-s képviselő.

 

Hirdetés