Kolozsvár, a visszaszolgáltatott város. Na de mi marad a románoknak?

Megint jön a világvége. Ezek a rohadt magyarok elfoglalják Kolozsvárt. Meg a zsidók. Fuj!
Hirdetés

Ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó kérések ostromolják Erdély fővárosát, különösen a magyar egyházak, a görög-katolikus egyház és a zsidó közösségek részéről. A bukaresti politikai megállapodások ki fogják nyitni Pandora szelencéjét, aminek drámai következményei lesznek Kolozsvárra nézve.

Nagyrészt történelmi műemlékeknek számító épületek visszaadásáról van szó, melyek nagy része iskola, középiskola, óvoda, klinika, vagy éppenséggel a Babeş–Bolyai Tudományegyetem tulajdona, de belterületnek számító telkekről is.

Meg kell említeni, hogy ezeknek az ingatlanoknak egy részét már visszaszolgáltatták, egyesek bírósági szakaszban vannak, másokat pedig egy egyszerű politikai megállapodás alapján adnák vissza, miután az RMDSZ bekerült a kormányba. Egyes esetekben Alkotmánybírósághoz kellene fordulni, hogy az döntsön egyes közoktatási intézmények (óvodák, iskolák, középiskolák, kollégiumok, egyetemek) egyházi felekezeteknek történő visszaszolgáltatásának törvényességéről, melyeket aztán a magyar egyházak gondozásában magyar tannyelvű iskolákká változtattak. Hol van, vajon, az egyház és az állam szétválasztása, ahogy azt Románia alkotmánya előírja?

A katolikusok több mint 60 ingalant kérnek

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség több mint 60 ingatlant és telket kér vissza a Kolozsvári Polgármesteri Hivataltól Erdély fővárosában, és ezek többsége a város központjában található. Ez a magyar egyházi intézmény az erdélyi katolikus felekezet által a háborúk közötti időszakban tulajdonolt javak örökösének nevezte ki magát (nem tudjuk, hogy egy csíkszeredai bíróság milyen megfontolások alapján ismerte el ezt a jogát). E jog alapján a Gyulafehérvári Érsekség nagyszámú kolozsvári ingatlan visszaszolgáltatását kéri, olyan létesítményekről lévén szó, melyek most a Babeş–Bolyai Tudományegyetemhez tartoznak, középiskolák, könyvtárak, óvodák, szállodák, idősotthonok, sérültek számára fenntartott iskolák, telkek és lakások.

Veszélyben van a Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Bár a magyarok a Babeş–Bolyai Tudományegyetem megosztását nem tudták elérni, megpróbálják megszerezni a híres román iskola egyes épületeit. A katolikus egyház visszaköveteli a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Egyetem (Universităţii) utca 7-9. szám alatti, Farkas (Kogălniceanu) utca 1. és 2. szám alatti, valamint ugyanezen egyetem Bölcsészkarának Nagy (Horea) utca 31. szám alatti ingatlanait.

A Római Katolikus Érsekség visszaköveteli egyes híres kolozsvári középiskolák épületeit, ahol mind magyar, mind román és német diákok is tanulnak, mert ezek multikulturális intézmények. Szintén visszakövetelik a zenei középiskolákat, a tánciskolákat, a római katolikus középiskolát, az Anghel Saligny középiskolához tartozó egyik telket és az 1. számú kisegítő iskolát. Eddig az 1. számú kisegítő iskola természetbeni visszaszolgáltatása történt meg. Ezen kívül visszakövetelik az Octavian Goga könyvtárat, a Bob iskolát, a Kert (Pasteur) utca 3-7. szám alatti neurológiai és pszichiátriai klinikát, a Kossuth Lajos (21 decembrie 1989) sugárúti idősek otthonát, a Fő tér 29. szám alatti Melody Szállodát.

Ezen kívül a magyar katolikus egyház számos, az Agrárkamara által kezelt, nagyon nagy értékű belterületi telket is visszakövetel. […]

A reformátusok a kolozsvári óvodákat akarják

A Magyar Református Parókia és Egyházkerület elsősorban oktatási intézmények épületeire nyújtott be visszaszolgáltatási kérelmeket: óvodákra, iskolákra, középiskolákra, könyvtárakra, orvosi klinikák épületeire, szállodákra. Ennek megfelelően a magyar felekezet visszakövetelte a 42., 21., 43., 46. Bambi és 57. számú óvodákat. Mindezeket az épületeket nagyrészt már visszaszolgáltatták, a gyermekeket pedig más óvodákba helyezték át. A Református Egyházkerület visszakövetelte és teljes mértékben megkapta az Emil Racoviţă Középiskolát, a hozzá tartozó telekkel és visszaszolgáltatták az erdészeti és az Apáczai középiskolákat is. Az Egyházkerület a Gheorghe Şincai Középiskola bentlakását is kérte, de azt még nem szolgáltatták vissza. Ezzel szemben a román és magyar tannyelvű Şincai Középiskolát visszaadták ennek a felekezetnek, mely azt kizárólag magyar tannyelvű református középiskolává változtatta.

Ugyanez a felekezet kérvényt nyújtott be a Kálvin (Câmpeni) utca 2-4. szám alatti gyermekklinika, a CFR poliklinika, de a Nagy (Horea) utca 55. szám alatti mentőállomás épületére is. Nagy vitát váltott ki a Continental Szálloda visszaszolgáltatása a Debreceni Református Kollégiumnak, mely szállodát az Erdélyi Református Egyházkerület is visszakövetelte. Vajon, hogyan lehetett visszaszolgáltatni egy román területen lévő ingatlant egy másik ország egyházának? Vajon a DNA ügyészei tudnak erről?

Egy alapítvány a zsidó közösség nevében nyújt be követeléseket

Hasonlóképpen számos kolozsvári ingatlant a Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége (FCER) követel vissza a Caritatea Alapítványon keresztül. Nem tudjuk, miként lehet perképes egy alapítvány bizonyos ingatlanok visszakövetelésében, de azt biztosan tudjuk, hogy egyes épületeket már visszaszolgáltattak. […]

A görög-katolikusokat elutasítják

A görög-katolikus egyház képviselői is sok visszaszolgáltatási kérvényt nyújtottak be, de ezek nagy részét elutasították, főleg az ortodox egyházzal szembeni viták miatt. Visszakérték például a Ráskai Lea (Războieni) utca 21. szám alatti paplakot, de a kérvényt elutasították, arra hivatkozva, hogy az ingatlan az ortodox egyház tulajdona. […]

Következésképpen le kell szögeznünk, hogy nem a visszaszolgáltatásokat ellenezzük, mivel a kommunista rezsim visszaéléseit kijavító lépésről van szó, de a hatóságoknak a közérdeket kell figyelembe venniük, amikor történelmi műemlékek, iskolák (óvodák, középiskolák, kollégiumok, egyetemek) visszaszolgáltatásáról van szó, ahol román gyermekek tanulnak, etnikumuktól függetlenül (az épületeket pedig közpénzekből építették a Habsburg, az osztrák-magyar, vagy román rezsim alatt). A román gyermekek elüldözése a közösségi iskoláikból, hogy azokat visszaadhassák a magyar egyházaknak, nem tekinthető igazságszolgáltatási lépésnek, hanem egy újabb, a román diákok ellen irányuló visszaélés, akiket erőszakkal választanak szét a magyar kollégáiktól.

Ezen kívül megkérdőjelezhető egyes közoktatási intézmények megszüntetésének alkotmányossága, azt követően, hogy ezek épületeit vallási felekezeteknek szolgáltatták vissza, hogy aztán kizárólag magyar tannyelvű iskolákká váljanak. Ezekben az esetekben a magyar közösségen belüli közoktatás az egyház ellenőrzése alá kerül, ami teljesen alkotmánysértő, mert az alaptörvény rögzítette az egyház és az állam szétválasztásának elvét.

További részletek az ancheteonline.ro oldalon.

Hirdetés