Városkasszák újratöltve

Míg Nagyvárad költségvetése szinte ugyanannyi, mint Kolozsváré, addig például Zilah tízszer kevesebb pénzből gazdálkodik, mint Erdély „fővárosa”.
Hirdetés
Románia északnyugati régiójának városai közül csak Kolozsvár és Nagyvárad költségvetése haladja meg a milliárdos nagyságrendet. A voceatransilvaniei.ro hírportál összeállítást közöl arról, hogy melyik erdélyi város mennyi pénzből gazdálkodhat 2014-ben. Ebből kiderül: óriási különbségek vannak az egyes városok költségvetései között. A már említett erdélyi és partiumi város után a listát Nagybánya folytatja 293 millióval, majd Szatmárnémeti és Beszterce következik 245, illetve 217 millióval, végül pedig a sor végén Zilah „kullog” 120 millióval.
 
Kolozsvár helyi tanácsa január végén szavazta meg a költségvetést, amely 23 százalékkal nagyobb, mint 2013-ban. Több pénzt szánnak kulturális, ifjúsági és szociális projektek támogatására, ugyanakkor a látványos tervek között megemlíthető a sportcsarnok korszerűsítési munkálatainak és a mellette épülő parkolónak a befejezése is.
 
A nagyváradi önkormányzat számára a 2014-es év az európai uniós megvalósítások éve lesz. Míg a tavalyi költségvetés 650 millió lej volt, addig idén ez az összeg mintegy 1 milliárd lejre rúg. Az önkormányzat folytatja a városgazdálkodási terv kidolgozását, a Bihar megyei törvényszék melletti emeletes parkolóház építését, a Sas palota és a vár felújítását, továbbá tíz utca víz- és csatornahálózatát építik ki.
 
Nagybányán idén 30 százalékkal többet költenek beruházásokra. A 293 millió lej összköltségvetésből a tömbházak hőszigetelésére, utak és hidak felújítására, a piac korszerűsítésére és rendezvényszervezésre fordítanak pénzt. 
 
Szatmárnémetiben a költségvetés 20%-át költik beruházásokra. A 245 millió lejből 197 milliót a fenntartásra, és 47 milliót fejlesztésre költenek. Komoly beruházások és fontosabb fejlesztések nem várhatóak ebben az évben, egyedüli lényeges beruházás a szatmárzsadányi út befejezése lesz. Dorel Coica polgármester szerint a lakótelepi útjavítások, parkolóépítések és járdajavítások éve lesz az idei Szatmárnémetiben. A város önkormányzatában vitát szült, hogy a szűkös költségvetésből miért költ az önkormányzat 100 ezer eurót egy korcsolyapályára. 
 
Beszterce költségvetése 46 százalékkal nagyobb idén – összesen 217 millió lej –, ami annak is betudható, hogy 23 százalékkal több pénz jön be a városkasszába adókból és helyi illetékekből. Jelentős összeget – 117 millió lejt – csak beruházásokra, egyebek mellet a ipari parkra fognak fordítani.
 
Zilah 16 millióval kevesebb költségvetésből gazdálkodhat az előző évhez képest. A pénzből jóformán csak a működés fedezésére fog jutni, ezért ott spórolnak, ahol lehet: az oktatáson és a sporton. Növekszik azonban a helyi rendőrség, valamint a városi kultúrház költségvetése.

    

Hirdetés