Nem kívánt szélsőségek

Miközben a marosvásárhelyi helyi rendőrség vezetője, Valentin Bretfelean azzal fenyegetőzik, hogy nem ad engedélyt a Székely Szabadság napjának megünneplésére március 10-én, a második alkalommal megrendezendő nagygyűlés főszervezője, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke figyelemre méltó üzenetet fogalmazott meg.
Hirdetés

Az SZNT-elnök egyrészt már jó előre „kitiltotta” a politikai kampányt a megmozdulásról, mondván: az kizárólag az autonómiáról, az önrendelkezés követeléséről szól, nem pedig a párok önreklámjáról. Emellett kiemelten felhívta a résztvevők figyelmét a más nemzetiségű polgárok méltóságának tiszteletben tartására, és elfogadhatatlannak nevezte bármilyen szervezet egyenruhájának a viselését. Az egyik legfontosabb kijelentés viszont az: mivel a Székelyföld jövőjét Románia autonóm régiójaként képzelik el, nincs helye a „Székelyföld nem Románia!” jelszónak sem.

A közleményben foglaltak nagyon fontosak, hiszen tavaly voltak olyan felhangok is, miszerint a székelyföldi magyar közösség autonómiájáért való kiállás jegyében megszervezett nagygyűlésen intoleráns, uszító elemek is részt vettek, és hangot adtak szélsőséges nézeteiknek. Ez alkalmas lehet az egész, egyébként pozitív célú rendezvény diszkreditálására, ezért érdemes jó előre leszögezni: az ilyen megnyilvánulások nem egyeztethetők össze a megmozdulás és a kitűzött célok szellemiségével. Ezzel a közleménnyel a főszervező már előre elhatárolódik a szélsőséges elemektől, ami jó fényt vet a kezdeményezésre, ugyanakkor majd a rendezvény közben sem árt gondoskodniuk a rendezőknek arról, hogy a nem kívánatos elemek és eszmék ne csatlakozhassanak rá a megmozdulásra.

A „Székelyföld nem Románia!” jelszó kitiltása is jelzésértékű. Az autonómiával szembeni egyik leggyakoribb román ellenérv az, hogy az tulajdonképpen csupán előkészíti az autonóm terület elszakítását Romániától. Az ilyen és ehhez hasonló, kivagyi, meggondolatlan jelszavak csupán fokozzák az ilyen félelmeket, és erősítik a dacot a román félben. Ezért – bármilyen jól is hangozzanak, és bárhogyan is éreznek a résztvevők – bizonyos, hogy jelenleg több kárt okoznak az autonómiatörekvéseknek, mint amennyi mozgósító erővel bírnak.

A közlemény már csak azért is kiemelkedő jelentőségű, mert Valentin Bretfelean azért fenyeget azzal, hogy nem ad engedélyt a rendezvény megtartására, mert állítása szerint a tavalyi nagygyűlésen egyes csoportok románellenes rigmusokat skandáltak. Ha a rendőrparancsnok az SZNT-elnök figyelemre méltó, a szélsőséges elemektől elhatárolódó gesztusa ellenére tovább akadékoskodik, az nagyon könnyen hivatali visszaélésként, illetve a magyar közösség gyülekezéshez való jogának megsértéseként lenne értelmezhető.

Hirdetés