Ha magyar vagy, agglegényi diplomát szerezhetsz az oktatási minisztériumtól

A tárca honlapjának magyar menüpontja alatt egészen elképesztő megfogalmazásokat találhatunk.
Hirdetés

Régi téma az erdélyi magyar sajtóban a román oktatási minisztérium honlapjának és a magyar nyelvnek a sajátságos viszonya. Ez a Krónikában megjelent cikk már három éve (!) szóvá tette, hogy ha a gyanútlan látogató rátéved az edu.ro honlapra, és rákattint a magyar nyelvű menüpontra, egy pillanat alatt úgy érezheti, mintha egy eddig fel nem fedezett, egzotikus magyar nyelvváltozattal szembesülne.

Nincs ebben persze semmi titokzatos: első ránézésre felismerhető, hogy a honi oktatással kapcsolatos tudnivalókról szóló híreket nem egy erre a célra alkalmazott fordító, hanem Mr. (vagy Mrs., az esélyegyenlőség nevében) Google Translate írja.

Ez – azon túlmenően, hogy a többnyelvűségre törekvés igen dicséretes – önmagában is elég problémás, mert a 11 nyelv között, amelyen a honlap elérhető, van néhány olyan, amely valós igényeket szolgál ki: nem tudom, hogy hány török vagy ukrán fiatal érdeklődik a román oktatási rendszerbe való belépés lehetősége iránt, de magyar, angol, francia vagy német nyelvű diákok, érdeklődők, szakemberek akadnak bőven.

A Google fordítóprogramjának az az egyik sajátossága, hogy nincs – nem is lehet – tekintettel a kulturális kontextusra, azokra az apró nüanszokra, amelyek egy nyelv működésének belső logikáját rajzolják meg: ebből aztán rettenetesen mulatságos dolgok sülhetnek ki.

Kása Zoltán professzor úr hívta fel rá a figyelmet, hogy ha rákattintunk a „Studii universitare de licență” címszóra, akkor meghökkentő módon, azzal szembesülünk, hogy ennek a fordítása nem más, mint „agglegény”. Igen, a román oktatási minisztérium hivatalos honlapján agglegényképzést ajánlgatnak a tanulni vágyó ifjaknak, a közönséges egyetemi diploma helyett.

Namármost, miután kiröhögtük magunkat, és túlléptünk azon, hogy az agglegény alatt olyan mondatförmedvényekkel találkozunk, amelyeknek értelmezése komoly intellektuális nehézségekbe ütközik („A tanulmányi programok Bachelor az első ciklus egyetemi és megfelel a minimális és maximális 180 240 kredit átruházható szerint ECTS / ágazat, és véget ér a 6-os szintet EKKR / CEC és NKK”, „Alapképzési szakok lehet szervezni oktatási formák teljes munkaidős, részmunkaidős és a távolságot” stb.), érdemes elgondolkodni azon, hogyan sikerült az egyszerű egyetemi alapképzést követő diplomától eljutni az agglegényekig, mert ez még Google-fordítóval sem magától értetődő.

Hirdetés

A megoldás a fentebb idézett mondatban van: a „Bachelor” szó használata rögtön gyanakvásra adhat okot. Hogyan került egy, elvileg román nyelvből tükörfordított magyar szövegbe ez az angol kifejezés? Amely – ó, a kulturális kontextus, a nyelv szelleme! – egyszerre jelent egyetemi alapdiplomát (Bachelor’s degree), illetve… agglegényt.

Rákattintva az oldal más nyelvű változataira is, a románt és az angolt leszámítva, ugyanezzel a mulatságos tévedéssel találkozunk: a francia változatban „célibataire” szerepel, a németben „Junggeselle”, az olaszban „scopolo”, a spanyolban „soltero” és így tovább, mind visszavezethető az angol „Bachelor”-ra. Tehát: az egyetlen normális fordítás az angol, az összes többit ebből „fordították”, hogy milyen eredménnyel, a mellékelt ábra mutatja.

A problémára visszatérünk három év múlva, hátha addig eljut illetékes fülekbe, illetve szemek elé is.

Hirdetés