Balla Zsófia visszhangos univerzumban él

Balla Zsófia hét év után jelentkezik új verseskötettel: Más ünnepek. Ünnepi és költői est szombaton héttől a magyar színházban.
Hirdetés
A kolozsvári színház soron következő költői estjének meghívottja szombaton, június 10-én este 7 órától Balla Zsófia, aki hét év után jelentkezik új verseskötettel. A stúdiótermi eseményre jegyek a színház jegypénztárában vásárolhatók 5 lejes egységáron. 
 
A Más ünnepek című kötetben az elmúlt időszaknak mintegy keresztmetszetét nyújtja. Könyve sűrítés, egy konokul csak a lényegre összpontosító költői figyelem eredménye – áll az estet beharangozó színházi közleményben. 
 
A szerző nem alakított ki formalizált védjegyet, hanem saját költői mondanivalójához hű, nagy témáihoz (szerelem, hontalanság, életgyakorlat, múlandóság, emberi árulás, érzékfeletti dolgok) tér vissza meg-megújuló kötött és szabadon zárt formákban. Visky András ajánlója Balla Zsófia költői estjéhez: 
 
„Balla Zsófia, a kortárs magyar líra egyik legjelentősebb képviselője a vendégünk, aki a verset a megszólalás és a hang nagy eseményének tartja. Balla Zsófia visszhangos univerzumban él, minden kétséget kizáróan „abszolút hallással” bír, mert az emberi mivolt megismételhetetlenségére és az időre, létezésünk legapróbb és egyetemes tüneményeire, tehát a rejtőzködő abszolútum finom rezdüléseire senki nem talált ilyen precíz, meglepetésekkel teli nyelvet, mint ő. 

Elköltözött Kolozsvárról, „kiköltözött”, ahogy mondani szokás, Budapestre, de sem elszakadni, sem megérkezni nem tudott. Visszatér most, haza, Kolozsvárra, hogy vele ünnepeljük a 88. Ünnepi Könyvhetet, és hogy az ő szemével és az ő hangján vegyük magunkhoz a világot, amelyben élünk. Bárhova menne, ő befelé haladna, egy mindig másik végtelen felé. „A költők a mi érzékszerveink”.
Hirdetés