Képviselőházy Szenátor beszéde a bizalmatlansági indítvány vitáján

Vigyázat, orbitálisan nagy humorveszély.
Hirdetés

Hölgyeim és uraim! Tisztelt politikustársaim!

Amikor a felszólalásomra készültem, eszembe jutottak a nagy politikai gondolkodó szavai: az igazságosságra kell törekedni, nem az igazságtalanságra. És mi fejezné ki jobban a jelenlegi helyzetet, mint ezek a szavak? Mert valóban az most a célunk, hogy az igazságosságra törekedjünk! Hiszen mi lehet rosszabb az igazságtalanságnál? – tehetném fel a költői kérdést, ha nem válaszolna rá rögtön a valóság: a még több igazságtalanság!

Igen, erről van szó! Még több igazságtalansággal találkozunk manapság, mivel a dolgok rendje felborulni látszik és zűrzavar, sőt, instabilitás üti fel a fejét még mindig törékeny demokráciánkban. És hangsúlyozom, nekünk a demokráciát és a jogállamiságot kell erősítenünk, nem a zűrzavart és az instabilitást.

Mi mindig mondtuk, hogy csakis elvszerűen és tisztességesen szabad ezt a kérdést megközelíteni. Ebben az esetben pedig nem csak hangsúlyozni kell, hanem bátran leszögezni is: a demokratikus jogállamiság stabilitásának a kilátásai csakis azon múlnak, hogy az elvszerű politizálás és a tisztességes játékszabályok betartása közelebb visz-e bennünket a kitűzött céljainkhoz! És nem csak bennünket, hanem a tisztességesen dolgozó szavazópolgárainkat is, akik éppen ezért küldtek bennünket ide a parlamentbe! Nekünk az ő érdekeiket kell szem előtt tartanunk!

Mert mit ér a szabadság, ha nincs tisztesség – mondta egyszer egy kedves öreg politikustársam, akire én ma is felnézek. És mit ér a hangsúlyozás, ha nincs leszögezés – teszem hozzá alázattal én. Ezért felhívással fordulok önökhöz, tisztelt politikustársaim: határozottan le kell szögeznünk, hogy addig egy tapodtat sem haladunk előre a demokratikus fejlődés és a jogállami kitejesedés rögös útján, amíg a tisztesség és az igazságosság becsületén folt esik! Ehhez pedig a lehető leghatározottabban ragaszkodnia kellene nem csak a kormánykoalíciónak, hanem az ellenzéknek is.

Hirdetés

Azért vagyunk itt, a törvényhozásban, hogy a helyzeten javítsunk, hogy összhangba hozzuk azokat az elemeket, amelyek jelenleg nincsenek összhangban. És azért vagyunk itt, hogy a stabilitás felé mozdítsuk el ezt a mostani ingatag állapotot, amelyben egyre zűrzavarosabbá válnak eddig egyértelmű támpontok és biztos fogódzók. Arra kérem hát tisztelt politikustársaimat, hogy határozottan ragaszkodjunk a közös hangsúlyozás szükségességének a fontosságához, mivel csakis így fektethetjük le azokat a demokratikus alapokat, amelyekre az ország és a jogállamiság további jövője, a társadalmi igazságosság, a szabadság, az emberek és a közösségek jóléte szilárdan építhető, biztosan tervezhető és hosszútávon biztosítható!

Köszönöm, hogy meghallgattak.

Hirdetés