Címke: Bodolai Gyöngyi

Elfogadhatatlan a fenyegetés

BODOLAI GYÖNGYI — A mi multikulturálisnak becézett egyetemünkön teret kell biztosítani az öntelt gyakornokoknak, tanársegédeknek, hogy hangot adjanak a magyar hallgatók iránti ellenszenvüknek.

A megkövezett példa is ragadós

BODOLAI GYÖNGYI — Kétségtelen, hogy rendkívül kellemetlen, ahogy időnként minket, magyarokat ócsárolnak, de amikor lenyugodnak a kedélyek, és alaposan elgondolkoznak, mindazt, amit magyar részről korábban égbekiáltó „pofátlanságnak” tekintettek (lásd Băsescu 2013-as marosfői kijelentését a Tusványoson elhangzottakról), hamarosan lekoppintják, feltupírozva időnként.

Hirdetés

Magyar egyetem (ál)riadó kánikulában

BODOLAI GYÖNGYI — Egyetemekben, iskolákban csakis közösen tudják elképzelni az oktatást, mint a féltékeny házastárs, aki inkább megfojtja a feleségét, minthogy beleegyezzen a válásba.

Hol az „igazság igazsága”?

BODOLAI GYÖNGYI — Annyi év után kétségtelen, hogy a román nyelv oktatása terén szándékos rosszindulattal, diszkriminációval állunk szemben, amin nem sikerült a meglévő törvények alapján sem változtatni.

Abszolút bizalmatlanság

BODOLAI GYÖNGYI — Döbbenten gondolok arra, hogy milyen méretű korrupcióról lehet tudomása az oktatásügyi tárca vezetőjének, ha elrendelte, hogy az érettségi dolgozatokat az idéntől más megyében fogják javítani.

Fel akarja jelenteni az érettségit

BODOLAI GYÖNGYI — Már kezdettől megnyomorítják, elveszik a kisebbségi diák kedvét az ország nyelvének az elsajátításától, megfosztják a lehetőségtől, hogy megtanulja kifejezni önmagát, és könnyedén eligazodjon a hivatalos ügyintézés dzsungelében, esélyegyenlőségét csorbítják ezáltal.

Hirdetés

„Körgyűrűben”

BODOLAI GYÖNGYI — Ha valóban elindul az eljárás, és el is ítélik a (többrendbeli okirat-hamisítással, pénzmosással, adócsalásban való bűnrészességgel és összeférhetetlenséggel vádolt) miniszterelnököt, akkor megdől egy utolsó elképzelés is, miszerint bízni lehet az ártatlannak vélt fiatal román politikus-utánpótlásban.

Kijátszás

BODOLAI GYÖNGYI — Ami az ünnepi beszédekben szerdán elhangzott, az a művészi tökélyre vitt elhallgatás, mellébeszélés, a valóság semmibevételének mintaképe volt, a felavatott emléktábla pedig a tetten érhető cinikus történelemhamisítás tagadhatatlan jele.

Több mint cinizmus

BODOLAI GYÖNGYI — Az önálló magyar egyetem – s ezen belül magyar tannyelvű orvosi kar – létrehozására vonatkozó királyi rendeletnek a MOGYE-n folyó kiszorítósdi leplezésére való felhasználása a jelenlegi vezetés részéről több mint cinizmus, amit a meghívottak, őfelsége Margit hercegnő és Radu herceg jelenlétével akarnak szentesíteni.

Kártyázunk…

BODOLAI GYÖNGYI — Az orvosokat sem a vonatkozó törvény, sem a szerződés, sem a miniszteri rendelet nem biztosítja arról, hogy az ellenőrző szervek nem fogják-e egy-két év múlva rajtuk behajtani a kártya nélküli betegek ellátására felírt költséges kezelések összegét.

Hirdetés