Mit válaszolt az államfő az autonómia-petícióra?

Az alkotmány olyan, mint a Biblia, mindenre ott van benne a válasz.
Hirdetés

Válaszolt az államelnöki hivatal az Erdély autonómiájával kapcsolatos petícióra. A petíció kezdeményezője, Fancsali Ernő február közepén nyújtotta be az elnöki hivatalhoz a kérelmet, több mint 14 ezer támogató aláírással együtt.

Fancsali hétfőn tette közzé a teljesen semmitmondó hivatalos választ, amelyet Andrei Muraru elnöki tanácsos írt alá, és amely lényegében az alkotmányból vett idézeteket tartalmaz.

A levél idézi az alkotmány 80. szakaszát, amely szerint az államfő „képviseli a román államot és szavatolja az ország nemzeti függetlenségét, egységét és területi integritását”.

Arra is emlékezteti a petíció kezdeményezőjét, hogy az alaptörvény 1. szakasza értelmében „Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam”, és hogy „Romániában az Alkotmánynak, a felsőbbségének, és a törvényeknek a betartása kötelező”.

Hirdetés

A második szakaszt is idézi a levél: „Egyetlen csoport vagy személy sem gyakorolhatja
a szuverenitást saját nevében”, és a negyediket is: „Románia az összes állampolgárának közös és oszthatatlan hazája, fajtól, nemzetiségtől, etnikai eredettől, nyelvtől, vallástól, nemtől, véleménytől, politikai hovatartozástól, vagyontól vagy társadalmi származástól függetlenül.”

Fancsali Ernő egyébként az Európai Bizottságnak is elküldte a petíciót.

Hirdetés