Victor Ponta az RMDSZ foglya lett

Az RMDSZ megint segít szegény román kormányon. Vajon most mit kap érte cserébe?
Hirdetés

Hiába tanácsolja Victor Ponta, hogy olvassuk el az RMDSZ-szel kötött megállapodást és ne higgyünk a tévéknek. Elolvastuk és ugyanazokat a következtetéseket vontuk le. Nem jön be mindenkinek a nyílt hülyítés.
A dokumentum címe: A Szociáldemokrata Unió Választási Szövetsége (USD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közötti POLITIKAI MEGÁLLAPODÁS. Minthogy az USD nem létezik, hiszen a Központi Választási Iroda (BEC) éppen most utasította el a nyilvántartásba vételét, elmondható, hogy a megállapodás két olyan fél között született, melyek közül az egyik nem létezik. Akkor a megállapodásnak sincs jogi értéke, előny Pontánál. Az RMDSZ-ben fel kellene maguknak tenniük a kérdést, vajon az, amit Victor Pontával aláírtak, több-e egy értéktelen cetlinél. És ezt még a kormány parlamenti elfogadása előtt.
De lássuk, melyek a megállapodás rendelkezései:
2. cikkely. A két fél a következőket vállalja:
B) A 2014-2016-os időszakban csak közös megegyezéssel lesznek politikai kezdeményezéseik, úgymint:
– az alkotmány módosítása;
– Románia közigazgatási-területi átszervezésének kérdése, figyelembe véve az ország különböző térségeinek hagyományait, kultúráját és történelmét;
– a nemzeti kisebbségek kulturális jogainak megfelelő törvényekben történő szabályozása;
– a magyar etnikumú polgárok arányos képviselete különféle megyei és helyi szintű intézményekben, kihelyezett struktúrákban és intézményekben; következésképpen a magyartól eltérő más etnikumú polgárok is arányosan lesznek képviselve az RMDSZ képviselői által irányított helyi közigazgatási struktúrákban;
– a magyar tagozat kérdésének különálló részlegek létrehozásával történő megoldása a MOGYE-n, a román és magyar oktatók által 2012. szeptember 22-én, Marosvásárhelyen aláírt megállapodásnak megfelelően.
Ennél a fejezetnél a „csak közös megegyezéssel” rész az elképesztő.
Vagyis Victor Ponta az RMDSZ foglya lett. „Közös megegyezés” nélkül semmit sem kezdeményezhet a legkényesebb területeken, az alkotmány módosításában, Románia területi átszervezésében, a MOGYE magyar tagozata ügyében stb.
A megállapodás 3. cikkelyében:
„b) a felek konzultálni fognak az oktatási törvény bármilyen jellegű módosítása terén és a törvényt csak a két fél beleegyezésével fogják megváltoztatni, különösen a nemzeti kisebbségekre vonatkozó fejezetekre vonatkozóan.”
A felek a román állam egyik lényeges területén, az oktatásban, a törvényt „csak a két fél beleegyezésével” fogják módosítani.
Ha ez sem jelenti azt, hogy Victor Ponta az RMDSZ foglya lett, akkor én magam sem értek románul.
Rendben, mondhatják az olvasók, és mi kötelezi Pontát a megállapodás betartására? Mindazokhoz képest, amiket eddig nem tartott be, ez semmiség.
Nem így van. Az RMDSZ a PSD kormányon maradásának kulcsa, Victor Pontával a kormányfői tisztségben. Az első jelre, hogy nem fogja teljesíteni a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, az ellenzék bizalmatlansági indítványt fog benyújtani, ami át is fog menni az RMDSZ és azoknak a PSD-n belüli elégedetleneknek a beleegyezésével, akik azért elégedetlenek, mert nekik a morzsa sem jutott. Így hát Victor Ponta bármilyen kompromisszumba bele fog menni, hogy ne haragítsa magára a magyarokat.
Valójában az RMDSZ vezeti majd a kormányt és Romániát, azzal fenyegetőzve, hogy ha nem születnek meg a kért lépések, megbuktatja Victor Pontát.
Kedvező hatások is lehetnek, ha az RMDSZ ellenezni fogja mondjuk a progresszív adózást vagy a választási alamizsnák és szociális segélyek osztogatását.

További rendelkezések
„d) A 2013–2016-os kormányprogramnak megfelelően, felgyorsítják az ingatlanok visszaszolgáltatását a vallási felekezeteknek.”
„9. cikkely. A felek támogatni fogják egy parlamenti kezdeményezés széles körű közvita alapján történő előterjesztését a helyi hatóságok azon lehetőségére vonatkozó törvényes keret szabályozásáról, ami alapján a saját intézményeikre, az Európai Unió és Románia zászlója mellett, kitűzhetik az általuk képviselt közigazgatási-területi egységek zászlóit.”
Ezek folyamatosan szerepeltek az RMDSZ kérései között, de most ezek teljesítése érdekében megzsarolhatja a PSD-s kormányzatot.
Az RMDSZ-t már többször becsapták. Minden alkalommal, amikor kormányon volt, ígéretet kapott azoknak a kívánságoknak a teljesítésére, amiket ma is megtalálhatunk a megállapodásban, de sohasem váltak valóra.
Ezúttal jobbak a feltételek, hogy az RMDSZ célt érjen. Victor Pontát sebezhetővé teszi, hogy nagyon akarja a kormányzást és az RMDSZ szavazatai nélkül ezt nem nagyon látja elképzelhetőnek.
Ezekből az érvekből lehet azt a következtetést levonni, hogy Victor Ponta foglya lett az RMDSZ-nek, amely kevésbé kezelhetőbbnek bizonyulhat, mint a PNL.
Vagyis „megszabadult az ördögtől és megkapta a testvérét”, ahogy a népi bölcsesség mondja.
 

Hirdetés