Saját, immár elismert galambfajtájuk van a bukovinai székelyeknek

A begyesek végigkövették a bukovinai székelyek küzdelmes útját, és most Kakasdon élik reneszánszukat.