add tovább!
Szerző: Alina Mungiu-Pippidi
2018. május 24. csütörtök, 15:44
A két ügy között nyilván nincs ok-okozati kapcsolat, de azért jó lenne, ha a rangos egyetemek nem csak a saját jogaikat védenék, hanem az odajáró egyetemi hallgatókét is.

A 4 nagy „politikailag üldözött” egyetem, amelyekről alább szó lesz: a Bukaresti Tudományegyetem (BTE), a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), a temesvári Nyugati Tudományegyetem (NyTE) és a jászvásári (Iaşi) Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem (AICTE).

Most tavasszal lesz 6 éve, hogy a Tiszta Egyetemekért Koalícióhoz (CUC) tartozó szervezetek ajánlására és kezdeményezésére a hallgatói jogok előírásra és elismerésre kerültek egy (3666/2012. sz. OKISMU-ba – oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminisztériumi utasításba – foglalt) hallgatói jogállásban, végrehajtása pedig minden romániai egyetemre nézve kötelező. Az ANOSR (Romániai Hallgatói Szervezetek Országos Szövetsége) évente közzétesz egy országos jelentést a hallgatói jogok és kötelezettségek kódexébe – a hallgatói jogállás technikai neve – foglalt rendelkezések tiszteletben tartásáról, ez az összefoglaló dokumentum pedig a hallgatói szervezetek álláspontját tükrözi a hallgatói jogok romániai egyetemeken való érvényesüléséről és végrehajtásáról. A 2016–2017-es egyetemi évre vonatkozó jelentés azoknak a válaszát tükrözi, akik 18 állami egyetem hallgatóit képviselik 12 egyetemi központból: Gyulafehérvár, Bukarest, Kolozsvár, Konstanca, Galac, Jászvásár, Nagyvárad, Petrozsény, Nagyszeben, Suceava, Marosvásárhely és Temesvár.

Az ANOSR-jelentés általános következtetése:

„Bár megfigyelhetők bizonyos előrelépések a hallgatói jogok tiszteletben tartásáa terén a romániai egyetemeken, még sok területen van szükség a helyzet javítására.”

A közleményt elolvasva kíváncsi lettem, golyóstollal a kezemben átlapoztam a jelentés mind a 34 oldalát és egy olyan paradoxonra jöttem rá, melyet az alábbiakban fogok elmagyarázni és bebizonyítani.

Valetin Popa oktatási miniszter döntését követően, melynek értelmében több tucatnyival csökkent a legnevesebb romániai egyetemek állam által támogatott helyeinek száma, amit még közösségünk tagjai is a demokratikus kultúra aláásásának tűnő támadásnak minősítettek, az Egyetemi Konzorciumhoz tartozó egyetemek (a Bukaresti Tudományegyetem, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a temesvári Nyugati Egyetem és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem) politikai üldöztetésre panaszkodtak és a figyelmeztető sztrájk különböző formáit alkalmazták. Néhány hallgató is csatlakozott hozzájuk. Joggal, hiszen a miniszteri döntés – minő meglepetés! – éppen azokat az egyetemeket érinti a legnagyobb mértékben, melyek rektorai nem írták alá a miniszterré kinevezését támogató levelet.

Minden joguk megvan arra, hogy politikai üldöztetésre panaszkodjanak,

nem ezt kívánom kommentálni, de azért párhuzamot vonnék e rektorok diskurzusa és az egyetemeiken tapasztalható helyzet között. Persze, ezek a legjobban teljesítő egyetemek, hagyományuk van, eredményeik és elég sok pozitív aspektus létezik velük kapcsolatosan, de adminisztratív szempontból olyan sárkányokkal küszködnek, melyekre a hallgatók lopva, az egyetemi szenátusokban és a karok tanácsaiban, valamint az ANOSR által közzétett jelentésben panaszkodnak.

A jelentésre visszatérve, ennek vörös vonala eléggé egyértelmű és – sajnos – szinte egyáltalán nem kerül előtérbe az ANOSR sajtóközleményében és talán túlságosan nagyvonalakban szerepel az egyetemi hallgatók országos szintű általános percepciójában: nevezetesen az, hogy a legnevesebb romániai egyetemek, melyek azt állítják, hogy sokkolta őket az államilag támogatott helyek csökkentése és mindenhol arra panaszkodnak, hogy erőteljes politikai üldöztetésben van részük Valentin Popa miniszter részéről (újra megismétlem, joggal),

egy rakás hallgatói jogot nem tartanak tiszteletben.

Tehát, tekintsük át ezeket:

* nem biztosítanak szavatolt költségvetési helyeket a társadalmilag–gazdaságilag hátrányos vagy társadalmi szempontból marginalizált környezetből, többek között falusi vagy 10.000 főnél kevesebb lakosú városokban lévő középiskolákból származó hallgatóknak: BBTE, NyTE;

* az oktatási helyiségek közelében nincseneka mozgássérült személyek igényeihez igazított különleges mellékhelyiségek: BTE, BBTE;

* nem rendelkeznek minden oktatási térben rámpákkal és felvonókkal a mozgássérült személyek számára: BBTE, BTE, AICTE;

* nem biztosítanak alternatív oktatási és ellenőrzési módszerekrt, illetve oktatási forrásokat a látászavaros hallgatók számára: BBTE, NyTE;

* nem biztosított a tanulmányi és a hallgatói jogállást tanúsító iratok kibocsátásának ingyenessége: BBTE, AICTE;

* a tanulmányi szerződések az egyetemi év alatt is módosulhatnak: BTE;

* a hallgatók nehezen vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat: BTE;

* a hallgatók nem rendelkeznek minden kurzuson ingyenes, legalább 5 oldalas, papíralapú vagy elektronikus oktatási segédanyaggal: BTE, BBTE (külön hangsúly a BTE-n – a hallgatók arra panaszkodnak, hogy a szükséges oktatóanyagnak csak egy kis részéhez férnek hozzá);

* az oktatók nem adnak át minden információt a tantárgyakról a hallgatóknak: BTE;

* a hallgatók kiértékelésének és vizsgáztatásának módjai a félév alatt változnak, a hallgatók beleegyezése nélkül: BTE, BBTE;

* nem minden karon létezik hallgatói útmutató: BTE, BBTE;

* nehézkes a mobilitással végzett tanulmányok elismertetésének folyamata: BTE, BBTE;

* az egyetem nem biztosít – saját partnerségek révén – gyakorlati helyeket a hallgatók legalább 30 százalékának: BTE, AICTE;

* a napi oktatási folyamat meghaladja maximális 8 órás időtartamát: BTE, BBTE;

* nagyon kismértékű a hallgatók részvétele az oktatók értékelésében: BTE, BBTE, NyTE, AICTE;

* nagyon alacsony a hallgatók részvétele az oktatási tervek rendszeres felülvizsgálatában: BTE, BBTE, NyTE;

* a hallgatókat nem tájékoztatják az érdemjegyek felülvizsgálatának eljárásáról: BTE, BBTE;

* a hallgatókat hátrány éri, ha kérik az érdemjegyek felülvizsgálatát: BTE, BBTE, AICTE;

* nem biztosítanak átruházható krediteket az önkéntes tevékenységekért: BTE, AICTE;

* a honlapjukon nem teszik közzé az oktatási intézmények vezetőségi struktúráinak döntéseit: BTE, AICTE;

* léteznek diszkriminációs esetek: BTE;

* az oktatók beavatkoznak a hallgatói képviselők megválasztásába: BTE, BBTE;

* a törvényesen megalakult hallgatói egyesületek nem rendelkeznek jog által biztosított képviselőkkel a felsőoktatási intézmények vezetőségi struktúráiban: BTE, AICTE;

* nem biztosítanak lakhatási támogatást azon hallgatóknak, akik nem az intézmény bentlakásában laknak: NyTE, AICTE.

Az összes, de abszolút összes fenti következtetés az ANOSR jelentéséből van. Ami az átpolitizáltságot illeti,

a politikai tisztségekért indult és/vagy jövőben induló vezetőségi tisztséggel rendelkező személyek aránya egyre nagyobb

mind a 4 „politikai üldöztetést” sérelmező egyetem esetében: AICTE, BTE, BBTE és NyTE.

Érdeklődéssel várom a politikailag üldözött rektorok álláspontját arról, hogy ők miként üldözik a hallgatók jogait, de ugyanakkor a hallgatói egyesületek reakcióját és főleg lépéseit is, melyek öntudatlanul, az árral haladva a szekeret fogják az ökrök elé, vagyis a saját politikai hadakozásaikat a jogaik elé helyezik.

Gratulálok az ANOSR-nek ezért az igyekezetért és – ebben a kontextusban ki kell mondanom – a pártatlanságáért!

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

comments powered by Disqus
A bejegyzés trackback címe: http://foter.ro/trackback/26718
A gyülekezési törvény módosítását a kormány már régóta fontolgatja, de a legfelsőbb bíróság mai döntése után meglehet, hogy nem lesz már szükség rá. A civilek perrel fenyegetnek.
Négy nagyváros a kezébe vette a sorsát. Elkezdődött volna a gyakorlati regionalizálás? És vajon mit fog szólni mindehhez a bukaresti bojárság?
Kevesebb mint két év alatt elég látványosan alakult a pártok népszerűsége.
Többször át lett ismételve és fel lett mondva a lecke a román-magyar érdemi párbeszéd elkezdésének a fontosságáról az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács pénteki, kolozsvári konferenciáján. Idén is.
Jobban játszott, de nem eléggé jól Athénban a magyar válogatott.
Tanulság: nyugodtan lehet kutatni a szekus besúgók után, amíg szembe nem jön valaki, aki túl magas polcon van.
Még a siralmas téesznyugdíjakat is bankkártyára utalná az állam.
A gesztus értékelendő, de ettől még nincs mit ünnepelni.
Mert egy putyinista-erdoganista beütésű autarchikus ceauşiszta nemzetállam. És nincs politikai víziója. És nem akar integrálódni. És, hopp, hasonlítani igyekszik Magyarországhoz.
Ezt persze könnyű leírni. Dragneát és csapatát kifüstölni a kormány épületéből annál nehezebb. És lehet, kicsit kevés is hozzá ez a Klaus Iohannis.
A gyulafehérvári román nemzetgyűlésről sok szó esik a centenárium évében, de csak kevesen beszélnek arról, hogy 1918 decemberében ellen-nagygyűlést is tartottak Kolozsváron. Erről is beszélt a Korunk Akadémia legutóbbi meghívottja, Fodor János történész.
Semmit nem tudni róluk, de valószínű, hogy más nyelven tanulják az ábécét.
A dühös fuvarozókat lebeszélték a sztrájkról néhány ígérettel.
Nem vehetnek örökbe gyereket a meleg párok.