Régi jó régiók
Szerző: Tudor Duică
2018. március 27. kedd, 16:09
A regionalizálás azt is jelentené, hogy a román központi hatalom nem tolhat ki többé Erdéllyel, ahogy most teszi. Tudor Duică írása.

Nagyjából mindenki hallott már szubszidiaritásról, regionalizmusról, decentralizálásról, helyi, pénzügyi, területi autonómiáról még akkor is, ha e szavak helyes értelmezése egyeseknek nehézséget okoz.

De most beszéljünk egy románok számára kevésbé ismert fogalomról, a devolúcióról. A devolúció a kormányzati hatáskörök jogszabályi delegálása egy szuverén állam központi közigazgatásának szintjéről egy alsóbb, például regionális vagy helyi szintre. 

Ez a közigazgatási decentralizáció egyik formája.

A devoluált területek a kérdéses térségre nézve releváns törvényhozási lépéseket tehetnének.

Ami tökéletesen alkalmazható egy olyan egységes államban, mint Románia. A devolúció nem föderalizálást jelent, hogy az ügyeletes rettegők számára is a lehető legvilágosabb legyen.

Nagy-Britannia (ld. Észak-Írország, Wales és Skócia helyzetét) a legjobb példa a devolúcióra, vagyis a központi hatalomnak és a hatásköröknek a helyi és regionális döntéshozatali tényezőkkel történő megosztásra (konszociációs demokrácia).

Bakk Miklós professzor urat idézem:

„…Paul Philippi professzor (erdélyi szász)… Erdély alkotmányos örökségét is létfontosságúnak tartotta. E régió (szokásjogba, helyi és regionális történelmi szabályozásokba, differenciált illetékességekbe foglalt) íratlan, történelmi alkotmányáról van szó, melybe a tartomány történelmi, alkotmányos közösségeként a magyarok és a székelyek mellett a szászok is beletartoztak.

Erdélyben nem kisebbségek, hanem népek élnek, állította Paul Philippi – különben így szerepel ez az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban is.

A népek alkotmányos entitások, Erdély öröksége pedig nemcsak városi látképeket foglal magába, hanem alkotmányos megoldások hagyatékát is,

mely nagyon különbözik attól, amit az ókirályságtól, a Cuza által megszervezett jakobinus államtól kapott, átvett.

Az erdélyi modell a demokrácia – természetesen a kornak megfelelő – konföderális és konszociációs modellje, mely az erdélyi románok kisebb mértékű részvételével kristályosodott ki és mely a XV. századtól, a Fraterna Unio-n keresztül ki is zárta a románokat Erdély vezetéséből.

De ez a kizárás és főleg annak traumatizáns értelmezése – egyáltalán – nem indokolja magának a modellnek a feladását is.

Főleg azért, mert maga az egész európai konstrukció, de több európai állam második világháború utáni újjáépítése is az ilyenfajta hagyományok megújító jellegét bizonyítja.”

A logikus jövő egy – mondjuk úgy – evolutív regionalizmusmodell lenne,

melyben a régiók jogi kerete fokozatosan, lépésről lépésre, a központi hatóság és a regionális közösségek képviselői közötti kétoldalú megállapodásokkal jön létre…

A Szociáldemokrata Párt (PSD) annak ellenére leállította a kolozsvári elkerülő út megépítését, hogy az Európai Unió pénzt adott rá, a Kolozsvári Helyi Tanács pedig a kolozsváriak pénzéből kifizette a megvalósíthatósági tanulmányt. Regionalizálás nyomán már senki sem űzne gúnyt a kolozsváriakból.

Brassó 17 éve könyörög Bukarestnek, hogy adjon pénzt repülőtérre és autópályára.

Regionalizálással azonnal megkapta volna a pénzt az Európai Uniótól. Sőt, közvetlenül az Unióval tárgyalt volna.

Jászvásár (Iaşi) évek óta könyörög Bukarestnek, hogy adjon pénzt egy Moldvát Erdéllyel és azon túl Nyugat-Európával összekötő autópályára. Úgy bánnak velük, mintha Bukarest gyarmata lennének.

De a hatalmon lévők, a déli PSD-sek 360 millió eurót küldenek Teleormanba utakra, stadiont építenek Târgu Jiu-ban egy éppen kieső csapatnak és így tovább.

Meddig nyeljük még le ezeket a mocsokságokat?

 

Bibliográfia: 

Democrație consociaționistă sau împărțirea puterii în societăți multietnice: cadru teoretic și patru studii de caz, Székely István Gergő, Cluj, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritaților Naționale; Kriterion, 2011.

 

Az alcímeket a szerkesztőség adta.

comments powered by Disqus
A bejegyzés trackback címe: http://foter.ro/trackback/25956
Bemutatta megingathatatlannak tűnő bizonyítékait a református egyház jogi képviselője, a csütörtöki bírósági döntés azonban teljes mértékben kiszámíthatatlan. Aztán Strasbourg következhet.
Kérdés: a kizárólag a lakók zsebét terhelő nagy homlokzatfelújítási kampány után mi lesz a graffitisekkel? Kitiltják őket? Járőrözni fognak a kedves városatyák? Na?
A mioritikus nemzeti mítoszokat élvezettel és szakértelemmel romboló román törtnész továbbra is kényelmetlen figura a nackórollert hajtó román gondolatvezérek számára.
Az ukrán nyelvű plakátok Ungvár, Munkács és Beregszász melletti főutak mentén jelentek meg.
Miután a Velencei Bizottság nyilvánosan is elkezdett aggódni a btk és az igazságügyi törvények módosításai miatt.
Az éppen zajló 4. Kolozsvári Zsidó Napokon hangzottak fel Eisikovits Mihály dallamai Laczkó Vass Róbert színművész előadásában, Nagy Gergő zongorakíséretével.
Ma még pompásan virítanak a gesztenyefák virágbugái a kolozsvári nemzeti színház oldalán. Október végén! De holnap már jön a hideg meg a zimankó. És az őszi tavasznak vége.
Ceaușescu a magyarok bőrén építgette a román nacionálkommunizmust, és reformok helyett szélsőséges nacionalizmussal takarózott, ahogy komolyabb válsághelyzetbe került.
Van remény? Erdély, a Partium és a Bánság szövetséget köt, hogy fejlesztési stratégiák terén bár, de leváljon a bukaresti bojárkormányról.
És ezzel még szinte semmit nem mondtunk a lesújtó kutatási eredményekről.
Ha tetszik, a mioritikus haza példásan bizonyított, már ami a rossz tanuló státust illeti. És a jelek szerint a tasli nem is fog soká késlekedni.
Határ a csillagos ég, persze, de itt az alapszükségletekről van szó.
Ötszáz éve is orvoshiány volt Erdélyben, nem csak ma.
Noha rém egyszerű forgatókönyv szerint zajlik ez a horrorfilm, elég sok pénzbe kerül. És alaposan ránk tud ijeszteni. Ja, és nem csak egy film.