Adj, király, géppuskát!
Szerző: Andrei Luca Popescu
2017. április 20. csütörtök, 16:41
És azt is, hogyan érte el a román fegyverkivitel az utóbbi 10 év legmagasabb szintjét.

Románia fegyver- és haditechnika-kivitele 2016-ban nagyjából 15 százalékkal nőtt az előző évhez képest, elérve az utóbbi 10 év legmagasabb szintjét – több mint 180 millió eurót. Továbbra is az Egyesült Államok marad a román fegyverzet fő vásárlója, ugyanis az amerikaiak vásárlásai teszik ki a teljes román hadi kivitel csaknem 40 százalékát.

A román fegyverzet 2016-os ügyfeleinek listáján Bulgária a meglepetés, mely ugyan állandó ügyfele Romániának, de most az előző év két és félszeresére növelte beszerzései értékét, egyenesen az ügyféli rangsor második helyére ugorva, de Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok is, melyek erőteljesen törnek felfele a román fegyvervásárlási rangsorban, tízszer többet költve, mint az előző években. Ez a két ország közel van a szíriai konfliktusövezethez, az OCCRP újságírói pedig kinyomozták, hogy ez a két ország fontos elosztóhelye a Szíriában harcoló feleknek szánt fegyvereknek.

Románia 2016-ban olyan fontos ügyfeleket veszített, mint Hollandia, Afganisztán, Gabon, Magyarország és Szerbia, míg mások drasztikusan csökkentették a román beszerzéseiket, mint például Törökország, Csehország vagy Kanada. Ezzel szemben nagy erővel bukkantak fel újra Románia régebbi ügyfelei, de néhányan a világ legnagyobb fegyverimportőrei közül is, például Pakisztán és India.

Románia 2016-ban az utóbbi 10 év

legnagyobb fegyver- és haditechnika-eladás szintjét érte el,

több mint 180 millió euró értékű exporttal, amihez még tovább csaknem 110 millió euró adódik hozzá más államok fegyverzetének Románián keresztül zajló tranzitjából és átpakolásából. A kivitel nagyjából 15 százalékkal nőtt az előző évhez képest, legalábbis a MAE-nak (Külügyminisztérium – a szerk.) alárendelt Exportellenőrzési Főosztály (ANCEX) jelentései szerint, melyeket a Gândul áttanulmányozott.

Bár továbbra is az AEÁ Románia legnagyobb ügyfele a katonai technika területén, a 2016-os ügyfelek listáján néhány meglepetés is van. Bulgária masszívan növelte a Romániából történő katonai beszerzését, tavaly a második legnagyobb ügyfele volt a román fegyvereknek. Szintén jelentős növekedést mutatott Olaszország, Marokkó, Irak, India, Pakisztán és Libanon, de kisebb beszerzésekkel Spanyolország vagy Finnország új ügyfelekként jelentek meg a román fegyverpiacon.

Az ügyfelek listáján jelentős veszteségek is vannak: Hollandia szinte teljesen eltűnt, csak néhány ezer euróért vásárolt távcsöveket, Magyarország, Szerbia, Kazahsztán és Banglades semmit sem vásárolt 2016-ban és az előző évekhez képest jelentéktelen beszerzései voltak Csehországnak, Kanadának és Mozambiknak is.

Ugyanakkor két közel-keleti állam, a szíriai harcoló feleknek történő fegyverzeteladások ellátási gócpontjainak tartott Szaúd-Arábia és Egyesült Arab Emirátusok 2016-ban visszatértek a román katonai technika legfontosabb vásárlói közzé, azzal a megjegyzéssel, hogy az Emirátusok által Romániában elköltött jelentős összeg legnagyobb része két hadihajóra ment el és nem gyalogsági vagy tüzérségi fegyverekre, mint Szaúd-Arábia esetében.

Különben Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok az a két ügyfél, melyek a legnagyobb mértékben növelték itteni fegyverbeszerzéseiket: a szaúdiak esetében a növekmény tízszeres 2012-höz képest, amikor legutóbb román fegyvereket vásároltak, az Emirátusok esetében pedig nagyjából huszonötszörös az előző évhez képest.

Románia legnagyobb 10 fegyveripari ügyfele 2016-ban

1. AEÁ: 67,34 millió euró. Az amerikaiak beszerzései több mint 10 százalékkal nőttek a tavalyi évhez képest, újabb rekordszintet értek el, meghaladva a 2015-öst. Az AEÁ egymás után már a hetedik évben vezeti a román fegyveripari vásárlói rangsort.

Az amerikaiak 2016-ban távcsöveket és vadászfegyver-alkatrészeket, 7.990 félautomata puskát, 225 félautomata távcsöves puskát, 4.380 pisztolyt, 1.066 könnyű géppuskát, 10.000 rohampuskát, 359 12,7 mm-es géppuskát, 24 légelhárító géppuskát, 650 40 mm-es tankelhárító gránátvetőt, 9 60 mm-es bombavetőt, 6 82 mm-es bombavetőt, 40 és 73 mm-es tankelhárító lövedékeket, 60 és 120 mm-es világítóbombákat, 60, 82 és 120 mm-es füstbombákat, géppuskahevedereket, hevedertöltő gépet, kiskaliberű fegyverekbe való lőszert, katonai repülőgépek számára alkatrészeket és elemeket, célzóberendezésekhez való alkatrészeket, lőszertárakat, kiskaliberű fegyverek egyes komponenseinek hatástalanítását, kommunikációs szoftvereket vásároltak.

2. Bulgária: 19,74 millió euró. A bolgárok által vásárolt román fegyverek értéke több mint kétszerese volt az előző évinek, miközben a Szófiába irányuló kivitel már 2015-ben is megháromszorozódott. Bulgária állandó ügyfele Romániának és a román fegyveripar ügyfeleinek listáján a tavalyi év meglepetése volt, rögtön a második helyre ugorva.

A bolgárok 2016-ban 922 40 és 73 mm-es tankelhárító gránátvetőt, 278 14,5 mm-es légelhárító géppuskát, távcsöveket, mozsárágyúkhoz való célzóberendezést, 40 mm-es lövedékeket, 73 mm-es lövedékeket és kumulatív gránátokat, 120 mm-es világítóbombákat, mozsárágyú-komponenseket, katonai gyakorló repülőgépekbe való komponenseket és alkatrészeket, lőszer hatástalanításához szükséges robbanószert, géppuskába való nyomjelzőlövedékeket, alkatrészeket, kiskaliberű fegyverekbe való lőszert importáltak Romániából.

3. Szaúd-Arábia: 19,4 millió euró. A szaúdiak erőteljesen visszatérnek a román fegyverpiacra, első és utolsó megjelenésük Románia ügyféllistáján éppen 2012-ben volt, de az akkori beszerzésük értéke tízszer kisebb volt.

Szaúd-Arábia 2016-ban 360 60 mm-es mozsárágyút, 118 14,5 mm-es légelhárító géppuskát, kiskaliberű lőszert, 40 mm-es tankelhárító lövedékeket, KBRN-védőöltözetet vásárolt Romániától.

4. Egyesült Arab Emirátusok: 15,26 millió euró. 2016-ban az Emirátusok is erőteljesen visszatértek a román fegyverpiacra, nagyjából 25-szörös növekedést érve el az előző évben román fegyverekre elköltött 650.000 euróhoz képest.

Az Emirátusok 2016-ban két katonai őrhajót vásároltak itt, kifizették három katonai támadóhelikopter felülvizsgálati és ellenőrzési díját és megjavíttattak három katonai szállítóhelikoptert, valamint vadászfegyverekhez való távcsöveket, katonai szállítóhelikopterekhez való felszereléseket és katonai felszerelésekhez való optikai komponenseket vásároltak.

5. Izrael: 14,9 millió euró. Az izraeliek sok éve állandó ügyfelei a román fegyveriparnak, de 2016-os beszerzéseik több mint 10 százalékkal voltak kisebbek, mint tavaly. Az arab és bolgár beszerzések fulmináns növekedése miatt az izraeliek kiszorultak az élvonalból, holott korábban mindig ott voltak.

Az izraeliek 2016-ban légi szállítású rendszerekhez való termékeket, tesztelési és azonosítási rendszerekhez való komponenseket és szoftvereket, tűzvezérlési rendszerekhez való elektronikus alegységeket, katonai terepjárókba való komponenseket, katonai repülőkbe való elektronikus komponenseket és alegységeket, katonai felhasználású elektronikus felszereléseket, képalkotási és elhárítási felszerelések komponensekeit, csatlakozós elektromos kábeleket, tesztelési és ellenőrzési felszereléseket, katonai termékek elektronikus alegységeit, 122 mm-es gyutacs nélküli reaktív lövedékeket, ejtőernyős világító lövedékhez való elemeket, légelhárító géppuskához való komponenseket, földi IIF-rendszereket (barát-ellenség felismerő – a szerk.), ezekhez való cserealkatrészeket és karbantartó-felszereléseket, katonai terepjárókhoz való komponenseket, műholdas navigációs készletet, katonai szállítórepülőgép-javításokat, képalkotási és elhárítási felszerelésekhez való optikai komponenseket, egy katonai projekt keretében pedig szerkezeti elemek gyártásához szükséges termékeket vásároltak Romániától.

6. Marokkó: 8,32 millió euró. A marokkóiak megnégyszerezték a fegyvervásárlásukat a tavalyi évhez képest, de még így sem érték el a 2010–2011-es rekordértékeket, amikor 65 millió euróért vásároltak román katonai technikát, különösen katonai szállítóhelikoptereket és az ehhez tartozó karbantartást.

Marokkó 2016-ban egy többfeladatú katonai helikoptert és egy katonai szállítórepülőt javíttatott meg Romániában, valamint vásárolt egy repülésszimulátort.

7. Irak: 5,67 millió euró. Az irakiak háromévnyi szünet után térnek vissza a romániai fegyverpiacra. Az irakiak nem állandó ügyfelei Romániának, a beszerzési rekordot 2010-ben érték el, amikor több mint 10 millió euróért vásároltak román fegyverzetet.

Az irakiak 2016-ban 11.000 rohampuskát, 100 könnyű géppuskát és 290 40 mm-es tankelhárító gránátvetőt vásároltak Romániától.

8. Olaszország: 4,35 millió euró. Az olaszok két és félszer több román fegyverzetet vásároltak, az előző két évi növekedés pedig szintén látványos volt – megháromszorozódás 2015-ben és megkétszereződés 2014-ben. Olaszország ezáltal fontos ügyfelévé válik Romániának, miután a 2010–2013-as időszakban szinten nem létezett Románia katonai technikai ügyféllistáján.

Az olaszok 2016-ban vadászfegyverekhez való távcsöveket, egy GDT földi adat-alrendszerhez szükséges trélert, ejtőernyős világító lövedékekhez való részegységeket, ADT légi adat-alrendszert, GDT földi adat-alrendszert, csatlakozós elektromos kábeleket, alumíniumötvényből készült extrudált profilokat, mobilállomásokhoz való komponenseket vásároltak Romániából.

9. Németország: 3,43 millió euró. Berlin romániai vásárlásai még az előző évi rekordértéket is meghaladták, amikor szintén 25 százalékos növekedést regisztráltak. A németek állandó ügyfelei Romániának, de nagy ingadozások tapasztalhatók a beszerzések értéke terén.

2016-ban Németország 80 ismétlőpuskát, 160 félautomata puskát, távcsöveket, ejtőernyő-alegységeket, világító lőszerekhez való ejtőernyőket, teherejtőernyőhöz való komponenseket, emberi deszantejtőernyőkhöz való részegységeket és komponenseket, katonai repülőgépekhez való komponenseket, alkatrészeket és profilokat, gyakorlóejtőernyőhöz való komponenseket, ballisztikai védelemmel ellátott és vegyvédelmi textilkonfekciókat, katonairepülőgép-komponensekből álló készletet, képalkotási és elhárítási felszerelésekhez való komponenseket, felügyeleti kamerákhoz való optikai komponenseket, alumíniumötvözetből készült extrudált profilokat, légi erők által használt konténert vásárolt Romániától.

10. Pakisztán: 3,42 millió euró. A pakisztániak beszerzései megkétszereződtek a tavalyi évhez képest. Bár elég nagy értékingadozásokat mutatnak a beszerzései, Pakisztán, a világ egyik legfontosabb fegyverimportőre, továbbra is állandó ügyfele maradt Romániának.

A pakisztániak 2016-ban katonai helikopterhez való cserealkatrészeket, katonai szállítóhelikopterekhez való felszereléseket és felszerelésjavításokat, katonai szállítóhelikopterhez való technikai dokumentációt vásároltak Romániától.

A román fegyverek legnagyobb európai vásárlói

1. Bulgária: 19,74 millió euró. A bolgárok egymás után már a második évben számítanak Románia legfontosabb európai ügyfelének a fegyvervásárlások terén. A bolgárok román fegyvervásárlásai több mint kétszer voltak nagyobbak 2016-ban, mint az előző évben, miközben a Szófiába irányuló kivitel 2015-ben megháromszorozódott.

2. Olaszország: 4,35 millió euró. Az olaszok is feljebb kerülnek a rangsorban, először kerülve ilyen magasra Románia európai fegyvervásárlóinak listáján. Az olaszok két és félszer nagyobb értékben vásároltak román fegyverzetet, az előző két évben pedig szintén látványos növekedés volt – megháromszorozódás 2015-ben és megkétszereződés 2014-ben.

3. Németország: 3,43 millió euró. Németországot Olaszország előzi meg Románia ügyfeleinek európai listáján. Berlin romániai beszerzései még az előző évi rekordértéket is meghaladták, amelyek akkor szintén egy 25 százalékos növekedést értek el.

4. Nagy-Britannia: 3,17 millió euró. A brit beszerzés nagyjából 35 százalékkal nagyobb, mint az előző évben, de így is alacsony szinten marad, tekintettel arra, hogy 2014-ben háromszor nagyobb volt.

A britek 2016-ban vadászfegyverekhez való távcsöveket, deszanternyőket, mentőernyőket és ezek részegységeit, anyagdeszant-ernyőket, katonai repülőgépkomponens-részeket, alumíniumötvözetből készült extrudált profilokat, katonai ejtőernyő-komponenseket, csatlakozós elektromos kábeleket, képalkotási és elhárítási felszerelésekhez való optikai komponenseket vásároltak Romániától.

5. Franciaország: 2,35 millió euró. A franciák tovább növelték fegyvervásárlásuk értékét, miután már tavaly is megdöntötték az utóbbi 6 év rekordját.

Franciaország 2016-ban IFF-rendszer részegységeit, katonai taktikai támogató járműhöz való felszereléseket, képalkotó felszereléshez való optikai komponenseket, extrudált alumíniumprofilokat, SAIFF-antennarendszert, azonosító felszerelés részegységeit, katonai helikopterhez való cserealkatrészeket és felszereléseket, katonai szállítóhelikopter egyes struktúráinak javítását, távirányítású platformot katonai járművek számára, páncélozott járműhöz való fegyvertelen távirányítású platformhoz szükséges technológiát és műszaki segítséget vásárolt Romániától.

6. Belgium: 735.000 euró. A belgák beszerzései nagyjából 20 százalékkal nőttek az előző évhez képest. Bár állandó ügyfele Romániának, a Brüsszelbe irányuló export értéke továbbra is jelentéktelen, és évről évre ingadozik.

A belgák 2016-ban vadászfegyverekhez való távcsöveket, NBC-védőöltözeteket, golyóálló mellényeket, képalkotó és elhárítási felszerelések komponenseit, katonai terepjáró részegységeit és komponenseit, radarellátási integrált utánfutót, radarokhoz való távközlési és irányítási felszereléseket, csatlakozós elektromos kábeleket vásároltak Romániától.

7. Szlovákia: 563.000 euró. Miután 2015-ben eltűntek Románia fegyveripari ügyféllistájáról, a szlovákok újra vásárolnak, de ennek értéke kevesebb mint fele a 2014-esnek. Szlovákia 2016-ban 50 távcsöves félautomata puskát és 42 12,7 mm-es géppuskát vásárolt.

8. Spanyolország: 289.000 euró. A spanyolok új ügyfelek a román fegyverpiacon, az utóbbi éveket számítva most költöttek el először említésre méltó összeget Romániában. 2016-ban távcsöveket, katonai szállítórepülőgép felszereléseinek komponenseit, extrudált alumíniumprofilokat vásároltak.

9. Finnország: 145.000 euró. A finnek szintén új ügyfélnek számítanak. 2016-ban vadászfegyverekhez való távcsöveket és egy lézeres távolságmérőt vásároltak.

10. Görögország: 130.000 euró. A görögök kétéves szünet után térnek vissza a román fegyverpiacra, de jelentéktelen beszerzéssel, ugyanis 2016-ban csak alumíniumötvözetből készült extrudált profilokat vásároltak.

A román fegyveripar további jelentős ügyfelei 2016-ban

India: 2,92 millió euró. Az indiaiak, a világ legnagyobb fegyverimportőrei szinte megháromszorozták beszerzéseik értékét az előző évhez képest, miután 2015-ben is már meghatszorozták. Az indiaiak állandó vásárlói a román fegyvereknek, de 2016-ban ez már rekordértéket ért el. India katonai harcirepülőgép-motort, védelmi iparban használt nehézesztergát és katonai harcirepülőgép-motorhoz való termékeket vásárolt.

Libanon: 2,57 millió euró. Két és félszer többet vásárolt, mint tavaly, elérve az utóbbi 7 év legmagasabb szintjét. A libanoniak 2016-ban katonai szállítóhelikopterhez való cserealkatrészeket és komponenseket, Ghana UNIFIL-en (ENSZ-misszió) belüli erői által használt felderítési, felismerési és azonosítási célú távirányítású platformot, 20 12,7 mm-es géppuskát vásároltak Romániától.

Törökország: 1,87 millió euró. A törökök kikerültek a romániai fegyvervásárlók élvonalából, miután beszerzéseik értéke 2015-ben rekordszintet ért el, hatszor nagyobb lévén az előző évhez képest. 2016-ban a beszerzés értéke az előző évi több mint négyszer kisebb lett.

A törökök 2016-ban célzórendszer-komponenseket, irányítatlan rakéta-vetőcsövekhez való konténereket, az ilyen típusú konténerhez való alkatrészeket és kiegészítőket, 300 mm-es harci komponenst, extrudált alumíniumprofilokat, két 40 mm-es tankelhárító gránátvetőt és tesztelési célú 40 mm-es tankelhárító gránátokat, robbanószalagot, romboló robbanótöltetet, katonai robbanóanyagot, 107 mm-es harci komponenst, katonai felszerelésekhez való optikai komponenseket vásárolt Romániától.

Omán: 1,37 millió euró. Az arab állam visszatér a romániai fegyverpiarcra, miután 2014-ben eltűnt onnan. Omán 2016-ban katonai szállítóhelikopterekhez való felszereléseket és javításokat vásárolt Romániától.

Azerbajdzsán: 969.000 euró. Az azeriek beszerzései idén megfeleződtek. 2016-ban célzóberendezésekhez való komponenseket, földi IFF-rendszereket, ezekhez szükséges alkatrészeket és karbantartási felszereléseket, IFF-Kit telepítéséhez szükséges műszaki támogatást, célzóberendezésekhez szükséges optikai komponenseket, műholdas navigációs rendszerhez való készletet vásároltak Romániától.

Indonézia: 925.000 euró. Az indonéz beszerzések folytatják csökkenő tendenciájukat, szinte felére csökkenve az előző évhez képest. Ennek ellenére állandó ügyfelek maradnak. Indonézia 2016-ban katonai szállítóhelikopterekhez vásárolt termékeket.

Kanada: 200.000 euró. Miután 2015-ben a kanadaiak erőteljesen megjelentek Románia fegyveripari ügyféllistáján, 2016-ban tízszer kevesebbet vásároltak. Kanada 2016-ban kiskaliberű lőszert, katonai szállítórepülőgéphez alkatrészeket és egységeket és repülésszimulátorhoz való részegységeket vásárolt Romániától.

Kuvait: 129.000 euró. A kuvaitiak új ügyfelek Románia fegyverpiacán. 2016-ban defenzív kézigránátokat vásároltak.

Brazília: 127.000 euró. A brazilok egymás után a második évben vásárolnak fegyvert Romániától. 2016-ban csatlakozós elektromos kábeleket vettek.

Svájc: 101.000 euró. A svájciak két év szünet után jelennek meg újra a romániai fegyverpiacon. 2016-ban jelentéktelen vásárlásaik voltak: alumíniumötvözetből készült extrudált profilokat és álcaponyvákat vettek.

comments powered by Disqus
A bejegyzés trackback címe: http://foter.ro/trackback/20761
Se sértődés, se felháborodás nem hangzott el a megnyitón. Cuppogós vörös szőnyeg, megrendültség és emlékezés Doina Corneára játszotta a nyitógála főszerepét.
Mától katonás szigort vezettek be adataink védelmében az egész Európai Unió területén.
Rendesen rátelepült a filmfesztivál a Főtérre, délután már moccanni is alig lehet a szabadtéri mozitól.
Mindegyik érdekelt félnek volt autonómiaterve Erdélyre, de végül az döntött, hogy kinek volt itt a hadserege a második világháború végén.
Röviden: autonómia kellene hozzá. Ha nem is területi.
A Kolozs Megyei Tanács hosszú hónapok óta tartó teketóriázás után beüzemelte a fordított ozmózisú rendszert.
Az elöregedés 2050-re olyen méreteket ölt Romániában, hogy 1,74 nyugdíjas fog jutni minden aktív személyre.
A két ügy között nyilván nincs ok-okozati kapcsolat, de azért jó lenne, ha a rangos egyetemek nem csak a saját jogaikat védenék, hanem az odajáró egyetemi hallgatókét is.
A gyanú szerint a volt miniszterelnök katonai diverziós akciók elrendelésében sáros.
Ha már egy olyan kiegyensúlyozott elemző is szóvá teszi, mint Horațiu Pepine, akkor tényleg lehet valami baj az egyensúly körül.
Az RMDSZ törvénymódosítása átment a képviselőházon, már csak az államfőn múlik, mikor vezetik be.
A bukaresti médiafigyelő szervezet ismét elkészítette éves jelentését, melyben terjedelmesen foglalkozik a romániai magyar kisebbség ellen irányuló diszkriminációval is.
A szociáldemokrata vezér és kormánya folyamatosan mantrázzák a kormányprogram egyetlen és abszolút igazságát. A számok azonban olyanok, mint a tények: makacs dolgok.
A szenátorok ma háromnegyedórás vitában mondták el, mit gondolnak Székelyföld autonómiájáról.