Figyelemre méltó a cikk illusztrációja, a háttérben Nagy-Magyarország térképével.
Sokánt!
Szerző: Ionuţ Benea
2016. július 15. péntek, 17:05
Nem vicc. Dácia határai a román állampolgársági vizsga kötelező tananyagát képezik. Többek között.

A román állampolgárság megszerzéséhez több lépést meg kell tenni, többek között egy vizsgán is meg kell felelni, ahol a válaszolóknak bizonyítaniuk kell, hogy járatosak a román törvényekben és történelemben.

A teljes jogú románná válni kívánó külföldieknek legalább 18 évesnek kell lenniük, tudniuk kell románul és szülőhazájukban büntetlennek kell lenniük. Ezen kívül, a törvény szerint a román állampolgárságot megszerezni akaróknak bizonyítaniuk kell, hogy járatosak a román  történelemben, kultúrában vagy az alkotmányban. Ezért egy tesztet kell megoldaniuk.

„A román állampolgárságért folyamodóknak tudniuk kell románul (írásban és szóban), ismerniük kell Románia alkotmányát és himnuszát, alapvető ismeretekkel kell rendelkezniük a román kultúráról és civilizációról (Románia történelmét és földrajzát is beleértve)”, állítják az Országos Állampolgársági Hatóság (ANC) képviselői.

Az állampolgársági vizsgán a külföldieknek feltett kérdések közül sok a honfitársainkat is nehéz helyzetbe hozná.

Az alábbiakban válogatást közlünk azokból a kérdésekből, melyekre a hatóságok által biztosított könyvészet alapján válaszolni kell.

– Melyek a román állam jellemzői?

Válasz: Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam, demokratikus és szociális jogállam.

– Mit jelent az identitáshoz való jog?

Válasz: Az identitáshoz való jog a nemzeti kisebbségek joga arra, hogy megőrizzék hagyományaikat, vallásukat, kultúrájukat és hogy anyanyelvű oktatásban részesüljenek.

– Hogyan lehet megszerezni a román állampolgárságot?

Válasz: A román állampolgárságot születéssel, örökbefogadással vagy kérésre, a törvényeknek megfelelően lehet megszerezni.

– Milyen kötelezettségei vannak egy román állampolgárnak?

Válasz: Egy román állampolgár kötelezettségei: az ország iránti hűség; a haza védelme; a pénzügyi kötelezettségek befizetése; a jogok és szabadságok mások jogainak megsértése nélküli jóhiszemű gyakorlása.

– A román állampolgárok milyen kortól indulhatnak képviselőházi vagy szenátusi mandátumért? És a Románia elnöke tisztségért?

Válasz: A képviselőházi mandátumhoz a polgároknak legalább 23 évesnek, a szenátus esetében legalább 33 évesnek, az elnöki tisztséghez pedig legalább 35 évesnek kell lenniük.

– Mi a Törvényhozási Tanács?

Válasz: A Törvényhozási Tanács azon intézmény, mellyel a Parlament a törvényjavaslatok elfogadása vagy elutasítása ügyében konzultál. Ezen kívül az összes elfogadott törvény nyilvántartását is végzi.

– Mi a bizalmatlansági indítvány?

Válasz: A bizalmatlansági indítvány a Parlament határozata, mellyel visszavonja a kormánynak adott bizalmi szavazatát. Ennek következtében a kormányt leváltják. A bizalmatlansági indítvány a parlamenti ellenőrzés egyik formája, a kormánnyal szembeni legsúlyosabb szankcionálási lehetőség.

– Ki hívhatja vissza a Számvevőszék tanácsosait?

Válasz: A Számvevőszék tanácsosait a Parlament hívhatja vissza.

– Hol volt Dácia?

Válasz: Dácia a következő határokkal rendelkező terület volt: a Tisza-folyó (nyugaton), a Dnyeszter-folyó és a Fekete-tenger (keleten), a Duna (délen) és a Máramarosi-havasok (északon).

– Mikor vonultak ki a rómaiak Dáciából?

Válasz: A rómaiakat a Római Birodalom élén álló Aurelianus császár vonta ki Dáciából 271-ben.

– Hogyan alakult ki a román nyelv?

Válasz: A román nyelv a dákok és a rómaiak nyelvéből jött létre.

– Milyen népek érkeztek Dáciába az aurelianusi kivonulás után?

Válasz: Az aurelianusi kivonulás után vándorló népek érkeztek Dáciába: vizigótok, hunok, szlávok.

– Hogyan alapították Havasalföldet?

Válasz: Havasalföldet 1300 körül alapították I. (Alapító) Basarab János (Basarab I.) alatt a meglévő kenézségekből és vajdaságokból.

– Ki vezette a román parasztok 1784-es lázadását?

Válasz: A román parasztok 1784-es lázadását Horea, Cloşca és Crişan vezette.

– Melyik volt a középkorban a legfontosabb társadalmi osztály?

Válasz: Már a középkor óta a parasztság képezte a legfontosabb társadalmi osztályt, mely két kategóriára oszlott: szabad parasztokra, akik földbirtokkal és bizonyos szabadságjogokkal rendelkezhettek és függő parasztokra, akiket Erdélyben jobbágyoknak, Havasalföldön pedig rumánoknak neveztek.

– Mikor fogadták el Románia első alkotmányát?

Válasz: Románia első alkotmányát 1866-ban fogadták el Hohenzollern Károly fejedelem (I. Károly király) uralkodása alatt, aki Alexandru Ioan Cuzát követte az ország élén. Románia első alkotmánya Belgium alaptörvényének mintájára készült.

– Ki volt Barbu Catargiu?

Válasz: Barbu Catargiu (1807–1862) román politikus és 1862-től (Alexandru Ioan Cuza uralkodása alatt) ugyanazon év június 20-i meggyilkolásáig az Egyesült Fejedelemségek miniszterelnöke volt. A román fejedelemségek egyesülése után ő volt az első miniszterelnök (és egyben az egyesült Románia történelmének első miniszterelnöke).

– Milyen területeket kellett átengednie Romániának a Ribbentrop-Molotov paktum és a bécsi diktátum miatt és kinek?

Válasz: A Ribbentrop-Molotov paktum és a bécsi diktátum 1940-ben arra kényszerítette Romániát, hogy átengedje Észak-Bukovinát, a Herca-vidéket és Besszarábiát a Szovjetuniónak, Észak-Erdélyt Magyarországnak, valamint az (Ostrov-Vama Veche vonaltól délre húzódó) Dél-Dobrudzsát Bulgáriának.

– Ki volt Románia első elnöke?

Válasz: 1965-ben Nicolae Ceauşescu lett az ország vezetője, a Nagy Nemzetgyűlés pedig 1974. március 28-án létrehozta (bevezette) a Románia Szocialista Köztársaság elnöke tisztséget. Nicolae Ceauşescut egyhangúlag választották meg Románia első elnökének.

– Kicsoda Ion Iliescu?

Válasz: Ion Iliescu Románia elnöke volt az 1989-1996 és 2000-2004 időszakokban.

– Mit nevezünk bányászjárásoknak?

Válasz: A bányászjárások a bányászok által az 1989-es forradalom után végrehajtott erőszakos cselekmények. Összesen 6 bányászjárás volt: 1990 januárjában, februárjában és júniusában, 1991 szeptemberében, 1999 januárjában és februárjában.

– Mekkora Románia területe?

Válasz: Románia területe 238.391 négyzetkilométer.

– Melyik Romániában a legfiatalabb földterület?

Válasz: A Duna-delta a legfiatalabb földterület Romániában. Ez a legújabb román terület, kialakulófélben lévő síkság.

– Milyen hosszú a román tengerpart?

Válasz: A román tengerpart 245 kilométer hosszúságú.

– Mondjon egy példát krátertóra Romániában?

Válasz: A Szent Anna-tó az egyetlen krátertó Romániában és Európában.

– Milyen fajta halak élnek a Kárpátok vizeiben?

Válasz: Pisztráng él a Kárpátok vizeiben.

– Ki a legjelentősebb román költő?

Válasz: Mihai Eminescu a legjelentősebb román költő.

– Melyek a hagyományos román ételek?

Válasz: A töltött káposzta, a bárányaprólék, a túrós és tejfölös puliszka, a húsgombócos csorba, a sózott hal, a túrós palacsinta, a pászka, a túrógombóc, a kalács és egyéb.

 

A címet a szerkesztőség adta. Fotó: adevarul.ro

comments powered by Disqus
A bejegyzés trackback címe: http://foter.ro/trackback/16221
Még államtitkárként segített Teleorman megyei tulajdonba, majd magánhasználatba juttatni egy dunai szigetet és a folyam Pavel-ágának egy részét.
A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács nagyváradi ülésén nem mindenben értettek egyet a résztvevők, de abban igen, hogy tovább kell folytatni az autonómiaküzdelemet.
Nehéz másként értelmezni az RMDSZ-elnöknek a kolozsvári magyar ügyintéző iroda megnyitóján elhangzott szavait.
És akkor esetleg az erdélyi magyarok meg a székelyek meg más „tiltott népek” is vérszemet kapnak.
Fél éve „azonnali szerződésbontást” ígért Nagy Zoltán.
Pazar előadással kápráztatta el közönségét a Magyar Állami Operaház erdélyi turnéjának utolsó helyszínén, Kolozsváron. Azt ígérik, visszajönnek.
Befutott, nagy nevek és roppant ígéretes fiatalok rendeznek majd Kolozsváron, miközben a társulat rengeteget utazik bel- és külföldön.
Tamási Zsolt mellett a volt megyei főtanfelügyelőt, Ștefan Someșant is hivatali hatalommal való visszaéléssel vádolják.
Marius Nicoară gondolt egy nagyot és előállt korszakalkotó javaslatával.
Bíró és Márton több mint 3, illetve 4 ezer kilométert repültek, míg Bolomey egyelőre félúton van.
Negyven éves az erdélyi táncházmozgalom, zenészek és táncosok százai lépnek fel három napon át.
Mondandójának lényege az volt, hogy Románia továbbra is támogatja a terrorizmus elleni fellépést.
A Madrid által törvénytelennek tartott függetlenségi népszavazás miatt zaklatják a katalán elöljárókat. A katalán kormány azonban nem hátrál meg.
Letört faág ütött agyon egy járókelőt.